Heinola herättää ylpeyttä ja iloa

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupungin ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan toteuttama tutkimus avaa heinolalaisten ja muualla asuvien tunteita, käyttäytymistä ja sitoutumista Heinolaa kohtaan.

Kaupunkilaisten keskuudessa yleisimpiä tunteita Heinolaa kohtaan ovat ylpeys, tyytyväisyys ja mielihyvä. Muualla asuvien joukossa eniten ilmaistuja tunteita ovat ilo, kiinnostus sekä jaetulla kolmannella sijalla myötätunto ja mielihyvä.

Tunteiden vaikutukset käyttäytymiseen ovat molemmissa ryhmissä myönteisiä. Muualla asuvien joukossa positiivisella ja sitoutuvalla tavalla Heinolaa kohtaan käyttäytyvien osuus on peräti 80 prosenttia. Heinolalaisten keskuudessa negatiivisten ja ei-sitoutuvien osuus on 15 prosenttia.

Kehittämistoimet näkyvät tuloksissa
– Tulokset heijastelevat Heinolan ominaisuuksia ja kehittämistoimien vaikuttavuutta. Yli kahdeksan kymmenestä kokee positiivisia tunteita kotikaupunkiaan kohtaan – muualla asuvien keskuudessa osuus lähentelee sataa prosenttia. Tunteiden ja käyttäytymisen vaikutukset näkyvät yhteisöllisessä toiminnassa ja ihmisten hyvinvoinnissa. Muuttoliikkeen osaltakin kehityssuunta on oikea – syyskuun nettomuutto oli väkilukuun suhteutettuna seutukaupunkien parhaimmistoa, Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä sanoo.

Ajatus tunteiden ja sitoutuneisuuden tutkimisesta tuntui luontevalta, koska Heinolassa on panostettu asukaslähtöiseen osallistamiseen eri tavoin.

– Tulokset vahvistavat kehittämisen myötä syntynyttä mielikuvaa siitä, miten paikalliset asukkaat kokevat heinolalaisuuden, sanoo Heinolan kaupunkikehityssuunnittelija Noora Kumpulainen.

Heinola yleistä mainettaan positiivisempi
Positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä ilmaiseva EVI-arvo (Emotional Value Index) on heinolalaisten joukossa 62/100 ja muualla asuvien joukossa 75/100. Lukuja voidaan verrata keväällä 2020 toteutettuun laajaan bränditutkimukseen, jossa oli mukana myös kaksi kaupunkia. Lahden EVI-arvo oli kaikkien suomalaisten keskuudessa 54/100 ja Vantaan 52/100.

– On huomattavaa, että heinolalaisten yleisin tunne kotikaupunkiaan kohtaan on ylpeys, joka vaikuttaa positiivisella tavalla lojaaliuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Esiin nousi myös voimakasta yhteyttä ja kiintymystä kuvaava rakkaus. Muualla asuvien kärkitunteet ilo ja kiinnostus kertovat vastaajien ja Heinolan kaupungin pyrkimysten kohtaamisesta, CEO Timo Järvinen tutkimuksen toteuttaneesta NayaDaya Oy:stä sanoo.

Miten herätettyjä tunteita tutkittiin?
Elo-syyskuussa toteutetussa tutkimuksessa kysyttiin Heinolassa ja muualla asuvien tunteita Heinolaa kohtaan. Tutkimukseen osallistui lähes kaksisataa henkilöä, joista hieman yli puolet oli heinolalaisia. Muualla asuvien joukossa oli vierailijoita, poismuuttaneita, vapaa-ajan asukkaita, Heinolassa työssä käyviä sekä muutama, joka ei ole käynyt Heinolassa lainkaan. Vastaajat osallistettiin tutkimukseen avoimella kyselyllä sosiaalisen median kautta. Tulokset analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämän empatia-analytiikan avulla. Metodi ja algoritmi perustuvat Geneven yliopiston tieteelliseen tutkimukseen.

 

 

Lisätiedot:
Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä
044 769 4141
heikki.makila@heinola.fi

Timo Järvinen, CEO NayaDaya Oy
040 505 7745
timo@nayadaya.com

 

Categories: Yleinen