Heinola kurkottaa Päijänne Leader-tukea matkailun kehittämiseen

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut hakee paikallisia matkailu- ja palvelualan yrityksiä mukaan Heinolan seudun matkailupalvelujen kehityshankkeeseen. Suunniteltu kehityshanke keskittyy Heinolan luontoliikunnan, kesäteatterin ja Heinolan kesän matkailun ja -palvelujen tuotteistukseen, markkinointiin ja yritysten yhteistyön kehittämiseen.

Hankkeelle pyritään saamaan rahoitusta tulevan kauden Päijänne Leader-hankkeelta, joka mahdollistaa parhaimmillaan jopa 75 prosentin tuen kehitystyölle. Heinolan elinvoimapalvelut on jo tehnyt alustavavat hankemäärittelyt yhdessä Heinolan liikuntapalvelujen kanssa.

Elinkeinopäällikkö Netta Malin hakee yrityskumppaneita Päijänne Leader-hankkeeseen.

– Heinola voi tulevaisuudessa olla yksi Suomen merkittävimmistä luontoliikuntakeskuksista. Heinolan kaupunki on pitänyt hyvää huolta puhtaasta luonnostaan ja liikuntapalveluista, erityisesti luontoliikuntaan liittyen. Meillä on käytössä upeita reittejä Salpausselän harjujen muovaamissa metsissä ja Kymijoen ylä- ja alapuolisissa vesistöissä, ihastelee elinkeinopäällikkö Netta Malin.

– Paikkakunnalla on jo nyt vahvoja liikunta- ja matkailualan toimijoita mm. Vierumäellä. Myös Heinolan kaupungissa on mitä parhaat mahdollisuudet lisätä matkailualan palvelutarjontaa, kuvaa elinkeinopäällikkö Netta Malin Heinolan mahdollisuuksia.

Elinvoimapalvelut on valmistellut luontoliikuntaan ja matkailuun liittyviä kehitystoimenpiteitä yhdessä Heinolan liikuntatoimen kanssa. Palvelutuotteiden rungon muodostaa Heinolan tunnettu kesäteatteri, Heinolan kesätori, ravintolat ja museaaliset matkailukohteet.

– Olemme liikuntapalvelujohtaja Maria Kaikkosen kanssa koonneet kehityshankkeeseen soveltuvia toimenpiteitä työlistalle. Taustalla valmistelutyössä on ollut myös Heinolassa toimivat matkailu- ja palvelualan toimijat. Seuraavaksi meillä on tarkoituksena kartoittaa mitä paikkakunnalla toimivia yrityksiä mahdollisesti saamme mukaan.

– Tavoitteena olisi saada mukaan muutama isompi matkailualan toimija sekä kasvua toimintaansa hakevia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka haluaisivat vahvistaa toimintaansa ympärivuotiseksi, tiivistää elinkeinopäällikkö Netta Malin.

Elinvoimapalvelut kertoo mieluusti lisää uudesta kehityshankkeesta, sen tarjoamista mahdollisuuksista ja tarvittavasta yrityksien omasta panoksesta hankkeelle.

Lisätietoja:
Netta Malin
Elinkeinopäällikkö, Heinolan kaupunki
Puh. 044 797 6229

Sähköposti: netta.malin(a)heinola.fi

 

 

 

 

 

Categories: DuunitreffitYleinen