Heinola menestyi kaupunkien elävyysvertailussa

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on menestynyt hyvin Manner-Suomen kaupunkien elävyysvertailussa. Rambollin toteuttamassa vertailussa tutkittiin miten hyvin eri kaupungeissa ja kunnissa palvelut ovat saavutettavissa 15 minuutin kävelymatkalla. Heinola sijoittui 300 kunnan vertailussa sijalle 30 vertailun mediaanipistemäärällä 57.

Kaupunkirakenteesta ja -kehityksestä käytävässä keskustelussa ”15 minuutin kaupungit” ovat tällä hetkellä kuuma keskustelun aihe. Ramboll on kehittänyt LIVECY-vertailukonseptin, jonka avulla voidaan mitata ja vertailla kuntien ja kaupunkien elävyyttä ja sitä, miten hyvin 15 minuutin ajatus toteutuu Manner-Suomen kaupungeissa.

Tarkasteluteemoja ovat kaupalliset palvelut kuten apteekit, kaupat, ravintolat ja kahvilat, vertailua tehdään myös koulutus ja terveyspalveluista sekä julkisen liikenteen palveluista sekä kulttuuritarjonnasta. Painotusalueena elävyysindeksissä on myös viher- ja virkistysalueet ja kuntoilureitit ja leikkipaikat sekä liikunnan harrastusmahdollisuudet.

Elävyysvertailussa tutkittiin ihmisten arkeen ja vapaa-aikaan liittyvien palvelujen saatavuutta.

Vertailun kärkipaikan otti Helsinki 86 pisteellä, toiseksi tuli Kauniainen 81 pisteellä ja kolmanneksi Turku 81 pisteellä. Lahti tuli elävyysvertailussa sijalle kymmenen 69 pisteellä.

Elävyyden tutkimus avuksi suunnittelussa

Elävyys on monitahoinen käsite, jolla on objektiivisesti mitattavia sekä yksilöiden tarpeisiin ja arvostuksiin liittyviä subjektiivisia ulottuvuuksia. Jotta elävyyttä voidaan tukea kaupunki- ja aluesuunnittelussa, yhteiskunnan rakenteiden ja palvelujen lisäksi olisi huomioitava myös inhimilliset tekijät, asukkaiden kokemukset ja tuntemukset sekä arvot.

LIVCY-elävyysindeksi on kehitetty tukemaan tätä tavoitetta. Perustason indeksitarkastelussa elävyyttä tarkastellaan erityisesti mitattavien arjen toimintojen ja palvelujen saavutettavuuden ja laadun näkökulmasta. LIVCY-mallissa elävyys arjessa tarkoittaa, että elämän ja ihmisen perustarpeiden mukaiset välttämättömimmät palvelut ja toiminnot, kuten ruokakaupat, koulut ja terveydenhuollon palvelut tai viheralueet, ovat lähellä ja niitä on monipuolisesti.

Tutustu Manner-Suomen kuntien elävyysvertailun raporttiin tästä linkistä.

 

Lähde: Ramboll

Categories: Yleinen