Heinola mukaan LADEC-yhteistyöhön vuoden 2025 alusta

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunginvaltuusto vahvisti Heinolan liittymisen maanantaina 18.3.2024 LADEC-rahoitussopimukseen. Heinola maksaa yhteistyöstä ensi vuonna 14.10 euroa asukasta kohden eli noin 250 000 euroa.

– Päätöstä edeltänyt keskustelu valtuustosalissa oli lyhyt, sillä asiaa oli käsitelty eri päätöstasoilla niin lautakunnissa, kaupunginhallituksessa kuin myös valtuustossa sekä muiden sidosryhmien kanssa useaan otteeseen viime kuukausien aikana, kertoo elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari.

Koski-Lukkarin mukaan LADEC-yhteistyöhön ovat olleet kannustamassa mm. Heinolan ja Päijät-Hämeen Yrittäjät sekä Heinolan Työnantajayhdistys ja Heinolan kauppakamari.

– Tämä on todella merkittävä asia Heinolan kaupungille. LADEC-yhteistyön avulla on mahdollista saada lisää monipuolista ja tuloksellista toimintaa Heinolassa toimivien yritysten hyödyksi ja koko kaupungin elinvoiman edistämiseksi. Tämä on myös osa Heinolan kaupungin muutosohjelmaa, jolla tehostetaan kaupungin toimintaa. Valmistelu LADEC-yhteistyötä varten on jo aloitettu, sanoo elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari.

Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari pitää LADEC-yhteistyötä merkittävänä paikallisten yritysten kannalta.

Mikä LADECin mukana muuttuu?

LADEC lupaa tarjota laaja-alaista ja pitkäjänteistä neuvontapalvelua yrityksille ja yrittäjäksi aikoville. Se myös tarjoaa väylän päästä mukaan paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin yritysverkostoihin.

Apua annetaan yrityksille myös työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja osaamisen kehittämiseen.

LADEC on myös valmis yhteistyöhön kunnan kanssa merkittävien tulevaisuusinvestointien toteuttamisessa. Se auttaa niin ikään kokonaisnäkemyksen luomisessa elinkeinoelämästä ja tarjoaa asiantuntijuutta kunnalle elinvoiman ja vetovoiman kehittämiseen

Pitkäjänteisesti yritysten apuna

LADEC lupaa auttaa yrityksiä pitkäjänteisesti niiden elinkaaren eri vaiheissa ja varmistaa, että ne pääsevät akuuteissa tilanteissaan eteenpäin. Yritystä ei jätetä pulaan.

LADECilla on käytettävissä omat asiantuntijat eri liike-elämän sektoreille kuten rahoitukseen, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdoksiin.
LADCIN organisaation liiketoimintakehittäjät tuntevat toiminta-alueensa ja niiden yritykset. Jokaisella kunnalla on oma yritysyhteyshenkilö jokaisessa yhteistyökunnassa.

Seudullista yrityshankintaa

LADEC markkinoi ja myy Lahden seutua yrityksille sijoittumis- ja investointikohteena. Uusia sijoittumishankkeita tulee myös monia eri reittejä. Yhteydenottoja tulee suoraan LADECiin, kuntiin, korkeakouluihin ja myös jo alueella toimiviin yrityksiin.
Kunnan tontti- ja toimitilatarjonta sekä muut kunnan tarjoamat mahdollisuudet tulevat osaksi LADECin tarjoomaa.
Lähtökohtaisesti yritykselle tarjotaan vaihtoehtoja koko toiminta-alueelta. Tiedustelijoille ei esitellä pelkkää tonttia tai toimitilaa, vaan kokonaisratkaisua yrityksen tarpeeseen. Paketissa on mukana osaajat, yhteistyökumppanit ja verkostot sekä tarvittavat infraratkaisut. Yritys itse kuitenkin määrittelee ehdot ja rajaukset ja tekee päätökset sijoittumiselle.

Ladecin toimitusjohtaja Tomi Tura.

Elinvoiman kehittäminen on yhdessä tekemistä

LADECin toimitusjohtaja Tomi Turan mukaan elinvoiman kehittäminen on yhteistyötä.
– Kuntien ei pidä ulkoistaa elinkeino- tai elinvoimapolitiikkaansa LADECille. Olemme kunnan työkalu sen toteuttamiseen, mutta kunnalla itsellään pitää olla oma strategia ja myös riittävät omat resurssit työn tekemiseen, painottaa Tomi Tura.

– Elinvoiman ja vetovoiman kehittäminen on yhdessä tekemistä. LADEC ei voi onnistua siinä yksin, tai jos vedämme kunnan kanssa eri suuntiin. Olennaista on toimiva yhteistyö ja fiksusti sovittu työnjako.

– On yrityksen valinta, haluaako se kasvaa, mitä asioita se lähtee kehittämään ja missä verkostoissa se on mukana. Me voimme niitä tässä tukea, tiivistää toimitusjohtaja Tomi Tura LADECista.

LADEC & Heinola 2025

Teknisesti liittymisessä on kyse nykyiseen rahoittajasopimukseen liittymisestä. Sopimus astuu Heinolan osalta voimaan 1.1.2025.
Valtuuston myönteisen päätöksen jälkeen käynnistyy käytännön asioiden tarkempi valmistelu kuten kuntakohtaisten tavoitteiden ja erityistarpeiden määrittely ja kirjaus sekä kuntayhteyshenkilön nimeäminen. Myös käytännön yhteistyömuodoista ja siirtymäkauden ratkaisuista sovitaan etukäteen.

Tavoitteena on, että LADECin palvelut voivat käynnistyä täysimittaisesti heti vuoden 2025 alusta. Yhteinen markkinointi aloitetaan jo syksyllä 2024.
Heinolan nykyinen yritysneuvonta jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka niin, että yritysten näkökulmasta palveluihin ei tule katkosta.

 

 

Categories: Yleinen