Heinola mukaan maakunnallisen Ladecin yrityspalveluihin

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on käynnistänyt valmistelut Heinolan kaupungin yrityspalveluiden liittämisestä osaksi Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n palveluita. Yhteistyön tiivistäminen Ladecin kanssa noudattaa Heinolan kaupungin hyväksymän muutosohjelman linjauksia.

Ladec-yhteistyön lisäämistä perustellaan mm. vuoden 2025 alusta käynnistyvällä TE-uudistuksella, joka yhdistää Lahden ympäryskuntien TE-palvelut yhteiseen organisaatioon. Tällöin syntyy aikaisempaa suurempi tarve maakunnallisesti yhteisille ja laadukkaille yrityspalveluille.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkosen ja Ladecin toimitusjohtaja Tomi Turan yhteisessä tiedotteessa painotetaan sitä, että LADEC kehittää koko Lahden seutua.

– Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kehittää Lahden seudun elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä yhdessä kuntien kanssa sekä markkinoi seutua vetovoimaisena yritysympäristönä.

– Tällä hetkellä yhtiö auttaa palveluillaan Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella toimivia yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, yrittäjyyteen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä seudullemme sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Yhtiön neuvonta on yrityksille maksutonta, kerrotaan tiedotteessa.

Ladec toteuttaa myös rahoittajakuntien kanssa yhteistyössä strategisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä vauhdittaa yritys- ja asuinaluehankkeiden suunnittelua ja toteutumista etsimällä rahoituskanavia ja uusia ratkaisuja sekä auttamalla kuntia taustaselvitysten toteuttamisessa. Yhtiö myös markkinoi Lahden seutua kehittyvänä ja vetovoimaisena yritysympäristönä yhteistyössä kuntien kanssa Lahti Business Region -brändillä.

Heinolan Työnantajayhdistys ja Heinolan kauppakamaritoimikunta ovat lokakuussa 2023 toimittamallaan kirjeellä ottaneet kantaa Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n rahoittajasopimukseen liittymiseksi. Järjestöjen hallitukset ovat kirjeessään ehdottaneet myös rahoittajasopimukseen liittymisestä. Ne pitävät tärkeänä, että Heinolan alueen yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää Ladecin palveluja, osallistua Päijät-Hämeen kehityshankkeisiin ja kampanjoihin. TE-uudistuksen myötä seudullisen yhteistyön kehittäminen yhteisen kehitysyhtiön tulee entistä tärkeämmäksi, kun työllisyysalueita on syntymässä kaksi.
Myös Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Heinolan yrittäjät käyvät neuvotteluita Ladecin kanssa yhteistyöstä

Liittymisasia hallitukseen ja valtuustoon

Päijät-Hämeen muista kunnista Kärkölän ja Sysmän kunta tekevät vastaavaa valmistelua liittymisestä Ladecin palveluiden piiriin. Muut rahoittajakunnat ovat osaltaan hyväksyneet rahoitussopimukseen mahdollisesti uusien osapuolten tuomat muutokset.

Ladecin palveluiden piiriin liittymistä käsitellään Heinolan kaupunginhallituksessa 29.1.2024 ja valtuuston kanssa yhteistyöstä neuvotellaan 22.2.2024 valtuustoseminaarissa. Valtuustoseminaarin jälkeen asia etenee Heinolan kaupunginvaltuuston käsittelyyn 18.3.2024.

Categories: Yleinen