Heinola palkittiin yritysystävällisyydestään

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki palkittiin konkreettisista teoista yritysten arjen helpottamiseksi koronapandemian iskiessä.

Heinolan kaupunki sijottui toiseksi Päijät-Hämeen yritysystävällisin kuntateko 2020 -kilpailussa. Heinola osallistui kilpailuun teolla ”Yritysten tukeminen koronakriisin aikana”.

Päijät-Hämeen yrittäjien valitsijaraati kiitti Heinolan nopeaa, dynaamista ja vuorovaikutteista reagointia koronakriisissä yritysten tukemiseksi.

Erityisesti raati arvosti nopeaa ja pienipiirteistä toimintaa. Raadin huomiota herätti myös Heinola-lisä työllisyyttä tukevana hyvänä toimenpiteenä. Lisäksi kiitettiin sitä, että kaupunki teki oman koronasivun nettisivuilleen ja otti keskitetysti tiedon koordinointivastuuta koronaviestinnässä.

Päijät-Hämeen yritysystävällisin kuntateko 2020 pääpalkinnon sai Lahden kaupunki myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli-kampanjalla.

Raati totesi, että teon kerrannaisvaikutukset olivat suuremmat kuin varsinainen käytetty rahasumma ja teko on hyödyttänyt koko seutua. Myynti ja markkinointi ovat yritysten perustarpeita, ja raati kiitti teon kohdistamista juuri niihin. Lisäksi teko on ollut suunnattu sekä yrityksille että palveluntarjoajille.

Vaikka palveluseteli julkistettiin ennen koronapandemiaa, sen toinen kierros otettiin käyttöön koronakeväänä yritysten auttamiseksi, minkä raati myös nosti myönteisenä esille.

Päijät-Hämeen yritysystävällisin kuntateko -kilpailussa kunnat saivat ilmoittaa oman tekonsa, jolla halusivat osallistua kilpaan. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kisaan osallistuivat Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti ja Sysmä.

Kilpailun avulla haluttiin nostaa esiin Päijät-Hämeen kuntien yritysystävällisiä tekoja ja auttaa kuntia tunnistamaan yrittäjien arjen kannalta oleellisia toimintamalleja ja mahdollisia kehityskohteita.
– Yritysystävällisyys kuntien päätöksenteossa ja toimintatavoissa on kuntien elinvoiman tae. Kunta, joka toimissaan huomioi yritysvaikutukset, houkuttelee yrityksiä ja luo siten pohjaa työllisyydelle ja verotuloille. Haluamme tällä vuosittaisella kilpailulla kannustaa ja tukea kuntia yritysystävällisyyden pitkäjänteisessä kehittämisessä, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Categories: Yleinen