Heinola paransi sijoitusta keskustavertailussa – nousi sijalle 25

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on parantanut sijoitustaan manner-Suomen kuntien keskustojen elävyysvertailussa. Heinola sijoittui Rambollin toteuttamassa tutkimuksessa sijalle 25 eli viisi sijaa paremmaksi kuin viime vuonna.

Heinolan sijoituksen arvoa korostaa vielä se, että vertailussa oli mukana nyt kaikkiaan 226 manner-Suomen keskustataajamaa.

Vertailun parhaimmaksi keskustaksi arvioitiin Kuopion keskusta, toiseksi tuli Helsinki ja kolmanneksi Turku. Jyväskylä oli vertailussa viides ja Lahti kuudes.

Ramboll toteutti vertailun käyttäen Livcy-elävyysindeksiä, joka on kehitetty työkaluksi tarkastella elinympäristöä ja palveluita kuntien keskustoissa.

Vuoden 2022 Livcy-elävyysvertailussa ja raportissa tarkastelun keskiössä olivat keskustaympäristöjen tarjooma ja miten hyvin ne palvelut ovat saatavilla. Vertailussa olivat mukana kaupalliset palvelut, liikenne, koulut, terveyspalvelut, kulttuuri, viher- ja virkistyselementit ja liikunta.

Keskustojen elävyys keskeinen tekijä

Keskustaympäristöjen elävyys ja vetovoimaisuus ovat olleet keskeinen puheenaihe koronapandemian kiihdyttämästä kaupan ja työnteon murroksesta.

Koronapandemia vauhditti siirtymää etätyöhön, ja nykyään yhä useampi tekee töitä sekä etänä että toimistolla, monipaikkaisesti tai paikkariippumattomasti.

Keskustaympäristöt ovat voimakkaasti muutosvoimien kourissa; keskustoissa sijaitsee paljon erikoiskaupan toimipaikkoja sekä toimistotyöpaikkoja.

Tämä asettaa keskustojen tulevan roolin ympärille paljon kysymyksiä. Yhtenä keskeisimmistä keskustan elävyyteen merkittävästi vaikuttavista kysymyksistä on, miten keskustat voivat tulevaisuudessa houkutella monipuolisesti erilaisia asukkaita ja yrityksiä.

Elinvoimainen ja vetovoimainen keskusta on myös jokaisen kunnan käyntikortti ja siten myös imagoon ja paikalliseen talouteen vaikuttava asia. Keskustoissa syntyy kohtaamisia ja ennen kaikkea keskustaympäristöt ovat kuitenkin asukkaiden olohuoneita, joissa muodostuu sosiaalisia kohtaamisia ja vuorovaikutuksia erilaisten ihmisryhmien välille.

Vartin kaupungit ovat vetovoimaisia

Elävistä asuinympäristöistä puhuttaessa 15 minuutin kaupunki -konsepti on noussut esille mallina tulevaisuuden ihmisläheisimmille alueille. Tyypillisesti 15 minuutin kaupungeissa keskitytään ihmiselle luontaisen elämänrytmin ja mittakaavan luomiseen. Perusajatuksena on, että kaikki kaupunkilaisen päivittäiset tarpeet ovat saavutettavissa kestävillä liikkumismuodoilla 15 minuutin sisällä kotoa. Tällöin työpaikka, koulut, kaupat, harrastukset ja muut toiminnot ovat lähellä kotia ja arki sujuvaa.

Tutustu Rambollin vuoden 2022 elävyysvertailuun.

 

Lähde: Ramboll

Categories: AsukkaatYleinen