Heinolalaisen UltraLeanBusiness Oy:n tavoite työllistää 1 000 konsulttia Suomessa

Published by kari@k-systems.fi on

Yritysasiantuntija Antti Leijala innovoi valtakunnallista osaajaverkostoa.

Heinolaan muuttaneen, Antti Leijalan omistama konsultointiyritys UltraLeanBusiness Oy Ltd on monimuotoinen esimerkki etätyömahdollisuuksien monipuolisesta hyödyntämisestä yritystoiminnassa.

Yrityksen toiminta ja myös kansainvälinen laajentuminen on suunniteltu 100 prosenttisesti paikkariippumattomaksi. Yksi UltraLeanBusineksen perusarvoista onkin ”Täydellinen vapaus valita aika ja paikka”, joten esimerkiksi Covid-19 -pandemia ei tuonut juuri lainkaan muutosta yrityksen toimintamalliin.

– Yksi oleellinen kriteeri yrityksen tulolle Heinolaan oli luonto sekä rauhallinen ympäristö, riittävät palvelut ja toimivat verkkoyhteydet. Muuta ei tarvita, kun kyse on etäyhteyksien kautta toteutettavasta asiantuntijapalvelusta, kommentoi Antti Leijala.

Yritykset eivät tunne kohderyhmiään riittävän hyvin

UltraLeanBusiness on avustanut myös Heinolan elinvoimapalveluja yritysneuvonnassa. Asiantuntijayrityksen liiketoiminnan ydin kuitenkin asiakkaiden B2B-myynnin tehostaminen. Antti Leijalan mukaan valtaosa B2B-yrityksistä ei tunne riittävän hyvin kohderyhmiään eikä niiden ostoprosesseja ja -kriteerejä.

– Autamme yrityksiä näiden ongelmien ratkaisemisessa ja lopputuloksena yritys osaa omassa markkinoinnissa ja myynnissä tehdä oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeaa kanavaa pitkin.

– Kohderyhmien ja ostokäyttäytymisen selkeyttämisen lisäksi autamme yrityksiä hyödyntämään ostokäyttäytymistietoa monella tavalla. Keräämme tietoa yrityksen sisältä, asiakkailta, muilta yrityksiltä ja julkisista lähteistä.

Yhteiset datapankit käyttöön

– Kun tiedot keskittää yhteen paikkaan, niistä muodostuu tietopankki, jota kaikki voivat hyödyntää kilpailukyvyn parantamiseksi. Esimerkiksi yhteisöllisesti kerättyä tietoa voi hyödyntää sekä paikalliset matkailualan yritykset että toisaalta kaupunki omassa markkinoinnissaan.
Tai esimerkiksi Heinolassa toimiva konepajayritys voi hyödyntää vaikka saksalaisten rakennusyritysten ostokäyttäytymistietoa. Tämä on myös ensiaskel tekoälyn hyödyntämiseen pienten ja paikallisten yritysten myynnissä, valaisee Antti Leijala.

Nyt UltraLeanBusiness laajentaa toimintaansa ja etsii B2B-myynnin huippuosaajia mukaan joko osa- tai kokoaikaisyrittäjiksi. Leijalan tavoitteena on koota verkosto, jossa jokaisessa 10 000 asukkaan paikkakunnalla on yksi konsultti, joka pystyy auttamaan paikallisia yrityksiä myynnin tehostamisessa. Suuremmissa kaupungeissa konsultteja voi olla kymmeniä.

Antti Leijala painottaa: Jälleen kerran, paikalla ei ole väliä, mutta paikallistuntemus on ratkaiseva tekijä.

Maailmanlaajuiseen innovaation, UltraLeanSales(R) voi tutustua verkossa www.ultraleansales.com.

Categories: YleinenYrittäjät