Heinolalle hyvät arvosanat yrittäjien kuntabarometrissä

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki saa hyvät pisteet yrittäjiltä, kun kuntien tarjoamia palveluja yrityksille vertaillaan eri kuntien kesken juuri julkaistussa kuntabarometrissä.

Heinola sijoittuu Päijät-Hämeessä elinkeinopolitiikan kokonaisarvioinnissa neljänneksi arvosanalla 3 asteikolla 1-5. Ykkösenä Päijät-Hämeen yrittäjien vertailussa oli Hollola (3,12), Hartola (3,07) ja Iitti (3,06).

Heinolan kaupunki sai kyselyssä positiivista palautetta erityisesti yrityspalveluiden järjestämisessä. Kehityssuunta on vahvasti positiivinen ja kehittymisen kasvu on Heinolassa huomattavasti nopeampaa kuin maakunnassa ja koko valtakunnassa.

Yrityspalvelut tukevat yrityksien toiminnan kehittämistä, yritykset saavat riittävästi tietoa yrityspalveluista ja yrityksiin on oltu riittävästi yhteydessä, arvioivat paikalliset yrittäjät.

Elinkeinopolitiikan asema Heinolassa on barometrin mukaan myös vahva verrattuna Päijät-Hämeeseen ja valtakunnalliseen toimintaan. Kunta viestii yrityksiä koskevista tavoitteista, suunnitelmista, toimista ja päätöksistä ja viranhaltijat ja luottamushenkilöt arvostavat yrittäjyyttä, kertoo tuore kysely.

Heinolan sijaintia yritystoiminnalle pidetään myös hyvänä. Barometrin mukaan Heinola on vetovoimainen yritys- ja asuinpaikka. Sijainnin puolesta liikenneyhteydet tukevat yrityksen toimintaa ja saavutettavuutta.

Heinolan kaupungin viranomaistoiminta saa kyselyssä erityistä suitsutusta, sillä lupahakemusten käsittely kunnassa on yrittäjien mukaan sujuvaa. Vertailtaessa lupa-asioiden käsittelyä Heinola pääsee kehityssuunnassa positiivisen puolelle, kun kehitys Päijät-Hämeessä ja valtakunnassa kokonaisuutena on negatiivistä.

Koulutuksen ja osaamisen osa-alueella Heinola pärjää kohtuullisen hyvin vertailukuntiin. Yrittäjyyskasvatus on työelämälähtöistä ja se on tarvittaessa palvellut yrityksen tarpeita hyvin ja yrittäjille tarjotaan mahdollisuuksia oman osaamisen ja henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen.

Työvoiman saatavuudessa Heinola pääsee plussan puolelle maakunnan ja valtakunnan tekemisen jäädessä miinukselle. Yrittäjät kokevat että kunta edistää toimillaan osaavan työvoiman saamista yrityksiin. Kyselyn mukaan työllisyyspalveluita hoidetaan Heinolassa paremmin kuin maakunnassa ja valtakunnallisesti, mutta osaamista ja palvelukykyä työllisyyspalveluissa tulisi kehittää.

Heinolalla on myös parannettavaa yritysten palveluissa. Kysyttäessä kuinka kunnan kaavoitus huomioi yritysten tarpeet, kaupungin kaavoitustoiminnan kehityssuunta painuu pakkaselle. Maakunnassa ja valtakunnassa yleisesti yritysten kaavoitustarpeet ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.

Lue koko raportti tästä linkistä.

Lähde: Suomen Yrittäjien kuntabarometri 2022

 

Categories: Yleinen