Heinolan kaupungilta kriisitukea paikallisille yrityksille

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki antaa suoraa tukea paikallisille mikroyrityksille, tarjoaa vuokrahelpotuksia vuokralaisilleen ja suosii mm. heinolalaisia yrityksiä hankinnoissaan koronavirusepidemian aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi. Lisäksi kaupunki pyrkii nopeuttamaan yritysten laskujen maksatusta ennen eräpäiviä.

Heinolan kaupunginhallitus päätti tukitoimenpiteistä elinvoimapalvelujen esityksestä. Tukitoimien taustalla on myös Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin aikana.

– Heinolan kaupungin on tarkoituksenmukaista tehdä voitavansa, jotta pandemian vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Samalla on otettava huomioon, että kriisillä tulee olemaan merkittävät negatiiviset vaikutukset kaupungin talouteen niin tänä kuin seuraavina vuosina.

– Käytettävissä oleva keinovalikoima on kohtalaisen suppea ja sitä käytettäessä on pyrittävä tasapuolisuuteen, ja lakeja on tässäkin tilanteessa noudatettava, kertoo elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä.

Yrityspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota kriisitilanteessa olevien yritysten auttamiseen esimerkiksi ohjaamalla niitä tarkoituksenmukaisiin tuki- ja neuvontamekanismeihin tai auttamalla mahdollisten tukihakemusten täyttämisessä.

Heinolan kaupunki jättää perimättä kuluvan vuoden huhti- ja toukokuun vuokran kokonaan niiltä yksityisomistuksessa olevilta yrityksiltä, jotka tarjoavat kaupungin omistamissa rakennuksissa palveluita ensisijaisesti kuluttajille ja joiden tulot perustuvat kuluttajilta saataviin maksuihin.

Kaupungin yrityksiltä tehtyjen ostojen laskut maksetaan mahdollisuuksien mukaan nopeutetusti ja viipymättä eikä vasta eräpäivänä. Kaupungin lähettämille laskuille voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan tapauskohtaisesti myöntää lisää maksuaikaa ilman lisäkuluja.

Alle kansallisen hankintarajan jäävissä hankinnoissa suositaan nopeimpia tapoja toteuttaa hankinnat, jotka pyritään ohjaamaan paikallisille pienyrityksille, joiden tilanne on erityisen haastava. Hankintojen kokonaistaloudellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa painotetaan myös elinvoimavaikutuksia.
Isompia hankintoja suositellaan ryhmiteltävän osahankinnoiksi, jotta useampi toimija voi tulla valituksi. Hankintasopimusehdoissa pyritään antamaan erityisesti pienille toimittajille joustoja.

Kaupunki käyttää 25 000 € yrityspalvelusetelien luomiseen. Yrityspalvelusetelit ovat poikkeustilanteen aikaista suoraa yritystukea. Tarkoituksena on jakaa hakemusten perusteella 500-1 000 euron suuruisia avustussummia vaikeuksissa oleville paikallisille mikroyrityksille.

Tukikriteerit sovitaan yhteistyössä Heinolan yrittäjäjärjestöjen kanssa. Myös tukipäätöksistä päätetään yhdessä. Haku avataan, kun kriteereistä on päätetty. Rahoitus järjestetään elinkeinopalveluiden budjetista.

Heinolan kaupunki ja yrittäjäjärjestöt toteuttavat yhdessä tiedotuskampanjan, jolla kannustetaan kaupunkilaisia tekemään ostoksia paikallisesti.

 

Lisätiedot:
Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä
Sähköposti: heikki.makila(at)heinola.fi

Categories: Yleinen