Heinolan kaupungin elinvoimapalveluiden vuosi 2022 käynnistyi tavoitteita terävöittämällä

Published by kari@k-systems.fi on

Vuosi 2022 lähti liikkeelle koronarajoitusten varjostamana ja otaksuttavaa on, että rajoitukset vaikeuttavat liiketoimintaa eri toimialoilla vielä pitkään. Keskeistä on yritysten muuntautumiskyky näissä koronatilanteissa, jotta tulosta pystytään tekemään ja eteenpäin selviydytään. Erilaisia tukiakin myönnetään, mutta niiden määrä ja merkitys on hyvin rajallinen. Ja onneksi on myös yrityksiä ja aloja, joiden toimintaedellytyksiä koronatilanne ei vahingoita, vaan jopa parantaa. 

Verkostoitumista tuetaan

Koronatilanne nopeutti myös kaupungin elinkeinopalveluiden yhteyteen koottavan yhteistyöverkoston rakentumista. Tämän verkoston avulla yrityksille tarjotaan asiantuntijapalveluja mm. pienyritysten rahoitusratkaisujen löytämiseksi, myynnin ja markkinoinnin uudistamiseksi, jatkossa myös tuotekonseptoinnin parantamiseksi ja omistajanvaihdostilanteisiin.

Yhteistyötä tiivistetään jo tuttujen yhteistyökumppaneiden kanssa mm. LAB-ammattikorkeakoulun, Salpauksen ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen eli Elyn kanssa. Myös muita asiantuntijaorganisaatioita kootaan kyseiseen verkostoon, jonka rakentuessa osa palveluista on maksuttomia, osa puolestaan on jatkossa maksullisia.

Asukkaat mukaan kehitystyöhön

Yritys- ja asukasyhteistyötä on tavoitteena vuoden 2022 aikana lisätä. Esim. Heinolan ilmastotiekartan rakentamista jatketaan yritys- ja asukasyhteistyönä. Tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa konkreettisia asioita, mitä eri toimijat tekevät, jotta toimitaan yhä ekologisemmin ja ilmastotavoitteita saavutetaan. Kaupunkisuunnittelussa keskeistä on asukkaiden, yritysten ja muiden yhteisöjen osallisuus ja vaikuttaminen Heinolan eri alueiden kehittämiseen ja käyttämiseen. Tästä esimerkkinä on Vierumäen alueen – Härkälästä Konnivedelle ja siitäkin eteenpäin – yhteinen suunnittelu alueen asukkaiden, maanomistajien ja alueella toimivien yritysten kanssa.

Matkailualalle enemmän yhteistyötä

Myös mm. matkailualan yritysten keskinäisen yhteistyön ja kulttuuripalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen on vuoden 2022 edistettävien asioiden listalla. Kaupungin kulttuuripalvelut uudistaa VisitHeinola -palvelua, mistä on kehittymässä oivallinen alusta matkailun ja kulttuuripalveluiden yhteistyölle. Lisäksi kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut hakevat yhdessä yritysten, TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa ratkaisuja, miten yhä paremmin pystytään löytämään osaajia ja osaamista yritysten tarpeisiin.  

Elinvoimapalveluiden tavoitteena on myös tarjota sekä yrityksille kiinnostavia sijoittumispaikkoja ja yhteistyöverkostoja Heinolassa, että yksityisille henkilöille mainioita paikkoja asua ja elää tässä kauniissa ja hyvien palveluiden kaupungissa. ’Pieni kaupunki – iso elämä’ toimii tavoitteena kaikessa elinvoimapalveluiden toiminnassa. Antoisaa alkanutta vuotta kaikille! 

Liisa Koski-Lukkari, elinkeinopäällikkö

044 797 6230

Categories: Invest InYleinen