Heinolan kaupunki uudistuu myös oppilaitosyhteistyöllä

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki hyödyntää aktiivisesti oppilaitosyhteistyötä niin korkeakoulujen kuin myös ammatillisten oppilaitosten kanssa. Koulutusyhteistyökumppaneina Heinolalla on mm. LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto Lahdessa ja Lappeenrannassa sekä mm. Koulutuskeskus Salpaus. Yhteistyötä tehdään eri projektien osalta myös muiden yliopistojen kanssa.

Yhteistyö on tiivistä ja jatkuvaa. Heinolan kaupunki on luonut yhteistyölle oman oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön mallin. Heinola tarjoaa työharjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita, oppisopimuspaikkoja, kokeiluja sekä kehitysprojekteja.

Yksi kaupungin aktiivisimmista yksiköistä oppilaitosyhteistyössä on tekninen toimi, jolla on säännöllisesti tarjolla hyviä harjoittelupaikkoja, aiheita opinnäytetöille sekä tutkimus- ja selvitysprojekteille.

– Me emme tilaa opiskelijoilta tai päättötyön tekijöiltä konsultointia, vaan haluamme kuulla heidän oppimiskokemuksiaan ja saada esim. koottua ja käsiteltyä dataa erilaisissa selvitysprojekteissa. Niistä on meille iso apu toimintojen kehittämisessä, kertoo teknisen toimen johtaja Keijo Houhala.

– Työntekijöiden työurat ovat kaupungilla usein pitkiä. Se on samaan aikaan hyvä ja myös huono asia. Kokemus on tärkeätä työssä, mutta uudet tuoreet silmät ja nuoret tekijät näkevät asioita usein eri näkökulmista ja he voivat esittää hyviä kysymyksiä kokeneillekin tekijöille. Samalla opiskelija pääsee kerryttämään omaa työkokemusta ja kehittämään osaamistaan, kiittelee Keijo Houhala koulutusyhteistyötä.

Salpauksen opettaja Tiina Rantala ja korkeakouluharjoittelijoina Heinolan kaupungille tulleet Annika ja Laura Vinkka kertoivat kokemuksistaan harjoittelusta paikallisille yrittäjille.

CRM-järjestelmä käyttöönotto työharjoitteluna

Erityisen hyviä kokemuksia Heinola on saanut korkeakouluharjoittelusta LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Mm. Heinolan elinvoimatoimialan asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) käyttöönottoa on tehty onnistuneesti yhteistyössä korkeakouluharjoittelija Laura Vinkan kanssa. Järjestelmää päästään nyt jo hyödyntämään yritysasiakkaiden palvelussa. Toinen koulutusyhteistyöprojekti on Business Heinolan verkkosivujen uudistus- ja integrointiprojekti heinola.fi palveluun, jota valmistellaan parhaillaan harjoittelijavoimin.

Myös Heinolassa käynnissä olevan HULE-vesiprojektin selvitykseen ja suunnitteluun on saatu apua korkeakouluopiskelijalta. Selvitys- ja kehitystyötä on tehnyt energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Annika Vinkka LAB ammattikorkeakoulusta. Työn valmistumisen jälkeen insinööriksi valmistuneen Annikan harjoittelu jatkui projektipäällikön työtehtävillä teknisellä toimialalla. Heinolan kaupunki hyödyntää selvitysprojektissa saatuja tuloksia jatkossa, kun HULE-vesien keräämisestä ryhdytään veloittamaan asiakkaita joko erillisellä laskutuksella tai osana muita maksuja.

Yritysten kannattaa hyödyntää oppilaitosyhteistyötä

Heinolan korkeakouluharjoittelijat Annika ja Laura Vinkka kertoivat elinvoimapalvelujen aamukahveilla yrityksille kokemuksiaan harjoittelusta Heinolan kaupungilla. Harjoittelu ja työskentely konkreettisten asioiden ympärillä eri ammattilaisten kanssa on opiskelijoiden kannalta parasta mahdollista oppia. Työssä pääsee soveltamaan uusia oppeja ja tekemisestä saa käytännön työelämässä tarvittavaa itsevarmuutta.

Elinkeinopäällikkö Netta Malin kehotti paikallisia yrityksiä tarttumaan tilaisuuteen ja tarjoamaan työharjoittelupaikkoja. Malinin mukaan suorana hyötynä harjoittelusta työnantajat saavat tuoreinta tietoa opiskelijan alalta, motivoituneen tekijän ja mahdollisesti uuden työntekijän yritykseen. Samalla yritys antaa itsestään työnantajana hyvän kuvan, joka välittyy opiskelijoiden keskuuteen ja työntekijämarkkinoille.

Categories: Yleinen