Heinola toteuttaa oman keskitetyn työllisyyspalvelun

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki haki mukaan työllisyyden kuntakokeiluun kaudelle 2020–22, mutta ei tullut valituksi. Kuntakokeilussa kaupunki olisi vastannut TE-palveluiden tarjoamisesta tietyille asiakasryhmille.

Hämeen ELY-keskus luopui TE-palveluiden Heinolan toimipisteestä, mutta toiminta jatkuu Heinolan kaupungin työllisyyspalveluiden tiloissa. Kaksi TE-palveluiden Itä-Hämeen tiimin työntekijää on pääsääntöisesti paikalla Wanhalla Lehtitalolla neljänä päivänä viikossa. Palvelu tapahtuu ajanvarauksella kuten tähänkin asti. Tiimi hoitaa kaikkia TE-toimiston tarjoamia palveluita niin työnhakijoille kuin yrityksillekin.

Heinolassa on valmisteltu uutta toimintamallia eri toimijoiden kanssa jo useita kuukausia, ja elinvoimajohtaja Heikki Mäkilän mukaan se toteutuu kokeilun ulkopuolelle jäämisestä huolimatta.

– Heinolassa kehitetty laaja-alainen yhteistyömalli tuo meille toiminnallisesti käytännössä kaiken sen, mitä työllisyyden kuntakokeilustakin olisimme saaneet, mutta huomattavasti vähemmällä hallinnollisella työllä. Uskomme, että olemme mallillamme edelläkävijöitä, ja odotukset toiminnan vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen osalta ovat korkealla, kertoo  Mäkilä.

– Kaikki keskeiset toimijat ovat Heinolan keskustassa yhteisissä tiloissa Wanhassa Lehtitalossa ja tuottavat lähipalveluita. Meillä halutaan toteuttaa jopa vielä monialaisempi ja tiiviimpi yhteistyö ja integraatio kuin kuntakokeilussa esitettiin. Työttömien terveydenhoitajan mukanaolo saman katon alla tehostaa esimerkiksi eläkemahdollisuuksien selvittelyä, ja sosiaaliohjaaja pystyy tekemään aktivointisuunnitelmia siellä, missä asiakkaiden muutkin palvelut ovat”, Mäkilä sanoo.

Yhteistoimintaa kehitetään myös Kelan ja koulutussektorin, erityisesti Koulutuskeskus Salpauksen, kanssa. Kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ollaan lisäämässä myös esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksien järjestämiseksi. Tärkeää on linkittää yhteen yritysten työvoimatarpeisiin vastaaminen ja työllisyydenhoidon asiakkaiden palvelut.

Lisätiedot:

Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen
puh. 044 769 4250

Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä
puh. 044 769 4141

Lähetä sahköpostia Heikki Mäkilälle

TE-tiimin yhteystiedot
puh. 0295 041 555
s-posti heinolanseutu@te-toimisto.fi

Categories: Yleinen