Heinolan ulkovalaistuksen huolto ja LVI-hankinnat kilpailutuksessa

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupungin tekniikkatoimiala kilpailuttaa yleisten alueiden ulkovalaistuksen huolto- ja korjaustyöt keväästä 2022 vuoden 2023 loppuun.

Hankinta sisältää mahdollisuuden kahden vuoden optioon vuoden 2025 loppuun saakka. Kaupunki ilmoittaa option lunastamisesta sähköpostilla sopimuskumppanille lokakuun 2023 loppuun mennessä eikä optiosta ei laadita erillistä sopimusta.

Tarjouspyyntö sisältää yleisten alueiden valaistuksen huolto- ja korjaustyöt. Lisäksi tarjouspyynnössä kysytään yksikköhinnat tilaajan erikseen tehtäville pienten kohteiden valaistuskorjauksille, saneerauksille ja suunnittelu- ja valaisinvaihdoille.

Urakka sisältää katujen, kaupungin ylläpidossa olevien maanteiden, kävely- ja pyöräteiden ja yleisten alueiden mm. pysäköintialueiden, puistojen sekä liikuntareittien ja lähiliikuntapaikkojen valaistuksen ylläpitoon liittyviä huolto- ja korjaustöitä.

Heinolan kaupungilla on ulkovalaisimia noin  6 500 kpl ja valaistukseen liittyviä keskuksia n. 100 kappaletta. Huoltosopimuksen piiriin kuuluvia valaistuja katuja ja valaistuksen osalta ylläpidossa olevia maanteitä on n. 200 km, pyöräteitä n. 40 km ja valaistuja liikuntareittejä noin 25 km.

Tarjous on jätettävä 20.4.2022 mennessä.

Linkki tarjouspalveluun: ulkovalaistuksen huolto.

LVI-tarvikkeiden puitesopimus tarjolla

Heinolan kaupunki kilpailuttaa myös LVI-tarvikkeiden toimittajan palvelut. Kaupunki pyytää tarjousta tarjousten perusteella tehtäviä puitesopimuksia varten. LVI-tarvikkeiden sopimuskausi on vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa erikseen tehtävillä sopimuksilla kolmeksi vuodeksi.
Hankinnan kohteena on erilaisten LVI-tarvikkeiden hankinnat Heinolan kaupungin eri yksiköiden tarpeisiin. Sopimusten perusteella hankintoja voivat tehdä Heinolan kaupungin kaikki toimialat sekä kaupungin kokonaan omistama Heinolan Vuokra-asunnot Oy.

Tilaaja ei sitoudu hankintamääriin eikä se aseta puitesopimuskumppaneita etusijajärjestykseen, vaan hankinnat voidaan tehdä keneltä vaan sopimustoimittajalta.
Heinolan kaupunki solmii puitesopimuksen enintään viiden tarjoajan kanssa.

 

Tarjous on jätettävä 13.4.2022 mennessä.

Linkki tarjouspalveluun: LVI-hankinnat.

 

Categories: Yleinen