Heinolan valitusprosesseista gradututkielma – ennakkoinfo 26.10. klo 16-18 lukiolla

Published by kari@k-systems.fi on

Jari Stenvall valittiin vuonna 2022 Vuoden professoriksi.

Heinolan kaupunki tunnetaan kunnalliseen päätöksentekoon liittyvistä valituksista, joita tehdään pienessä kaupungissa paljon. Valitukset liittyvät usein päätöksentekoprosessiin, asioiden valmisteluun tai päätösten lopputulokseen.

Heinolan kaupunki pyrkii omalta osaltaan selkiyttämään ja tehostamaan käsiteltävien asioiden valmistelua niin, että kaupungin hallinnon päätöksentekoprosessi olisi kaupunkilaisille mahdollisimman läpinäkyvää ja avointa.

Heinolan kaupungissa tehdyistä valituksista tehdään parhaillaan Pro Gradu -tutkielmaa Tampereen yliopiston hallintotieteellisen tiedekunnan opiskelijan Rosina Sorvarin toimesta. Tutkielman aihe on Valituksista saadut havainnot Heinolan kaupungin toiminnan kehittämisessä.

Työtä ohjaa Tampereen yliopiston hallintotieteellisen tiedekunnan professori Jari Stenvall ja työelämän ohjaajana toimii Heinolan kaupungin teknisen toimen johtaja Keijo Houhala.

Professori Stenvall kertoo ensihavainnoistaan Heinolan valitusprosesseihin ja kaupungin hallintoon liittyen Heinolassa lukiolla 26.10. kello 16-18 järjestettävässä ennakkoinfossa.

Jari Stenvall on valtakunnallisesti tunnettu hallintotieteiden asiantuntija, hän arvioi äskettäin mm. pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimintaa edellisellä vaalikaudella.

Professoriliitto valitsi Jari Stenvallin viime vuonna Vuoden professoriksi.
— Stenvallin toiminta professorina on esimerkki yliopistojen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Jari Stenvallille on erityisen tärkeää monitieteellinen tutkimustoiminta, joka edistää tieteen kehitystä ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista uusista näkökulmista, perusteli Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä Stenvallin valintaa.

Heinolan lukiolla järjestettävään infotilaisuuteen on vapaa pääsy. Tapahtuma järjestetään hybridi-tilaisuutena.

 

 

 

 

Categories: Yleinen