Yliopistoyhteistyöstä osaamispääomaa Heinolaan

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on jo usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä vihreän Heinolan kehityshankkeissa eri yliopistojen kanssa. Erittäin tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyö on ollut ja on edelleen Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) kanssa.
LUT:n kanssa on tutkittu mm. oljen hyötykäyttöä Kestävän kasvun Biokylä -hankkeessa ja nyt uuttamisteknologioihin liittyen Extra-CT hankkeessa. LUT on vastavuoroisesti teettänyt myös diplomitöitä Heinolan alueen yrityksissä.
LUT:n energiatekniikan professori Esa Vakkilainen pitää kehityshankeyhteistyötä Heinolan kaupungin kanssa erittäin hyvänä tapana yhdistää tieteellinen tutkimus, yritysyhteistyö tulevaisuuden biotalouden kehityshankkeisiin.
– Yhteistyö on konkreettista, jossa kaikilla osapuolilla on selkeät roolit ja tehtävät. Heinolan kaupunki on myös saanut mukaan tutkimusaiheita hyvin tuntevia yrityksiä, jotka ovat pystyneet tuomaan hankkeisiin niiden tarvitsemaa konkretiaa käytännön työstä ja haasteista.
– Heinolan kaupunki on myös kiitettävästi osallistunut tutkimushankkeiden käytännön tutkimusten organisointiin paikallisissa yrityksissä. Käytännön koelaboratoriot antavat tutkimukselle niiden tarvitsemaa tietoa tulosten hyödyntämisestä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa, kertoo professori Vakkilainen.
LUT:n tutkimuksiin ja kehityshankkeisiin liittyy myös oleellisesti myös LAB ammattikorkeakoulua, jonka asiantuntijat ovat mukana useimmissa Heinola-vetoisissa kehityshankkeissa.

Aalto yliopisto hyödyntänyt Heinolan metsätalousinfraa

Heinolalla on kontaktit myös Aalto yliopistoon, jonka kanssa on selvitetty mm. bioprosessien energia- ja massataseita sekä erilaisia prosessiteknologioita. Aalto yliopiston ja BioDust -yrityksen kautta on selvitetty myös BioDust-teknologian mahdollisuuksia korvaamaan kivihiiltä energiantuotannossa.
Yhteistyökontaktina Aalto yliopistoon on ollut energiatalous ja voimalaitostekniikan tohtori Pekka Ahtila, joka on myös teettänyt diplomitöitä heinolaisissa yrityksissä.
Pekka Ahtila ihastelee Heinolan sijaintia ja mahdollisuuksia olla mukana kestävän kehityksen biolaboratorioissa. Heinolassa on metsätaloutta hyödyntäviä suuryrityksiä, alue on Suomen parasta kasvualuetta puustolle, jopa 10 kiintokuutiota hehtaarille.
– Heinolassa on täydellinen metsätalouden infrastruktuuri, jossa on mukana kaikki tarvittavat elementit metsätalouden tulevaisuuden tuotekehitykseen. Alueen metsäteollisuuden yritykset edustavat alansa huippua. Heinolassa puunjalostusteollisuuden sivutuotteista tehtäviä uusia kokeiluja on helppo tehdä, kun käytössä on rajattomasti materiaalia, kertoo Pekka Ahtila.
– Heinolan ehdoton vahvuus on myös vahva teollinen kulttuuri, koska kaupungissa on jo 200-vuotiset perinteet ja kokemus metsään kytkeytyvästä teollisuudesta. Heinolassa on myös tilaa uusille teollisille avauksille, koska kantaväestö on tottunut monialaiseen teollisuuteen. Kaupungissa on valmiina osaamista kehitystyöhön ja kaupunki panostaa kehitystyöhön, kiittelee Pekka Ahtila.

Tutkimushankkeita myös Oulussa ja Turussa

Heinolan kaupungin biotalouden tutkimuksia on tehty myös Åbo Academissa Turussa. Heinola koordinoi taannoin olkitoimituksia Turkuun, kun Fortum teetti yliopistolla Heinolan alueelta kootusta vehnän oljesta koeajoja Åbo Academin koelaboratoriossa.
Oulun yliopiston laboratorioissa on puolestaan tutkittu Heinolan teollisuuslaitosten biojätteitä.
Kehityshankkeessa Oulun yliopistolta tilattiin rakeistus- ja reseptiikkaselvitys biolannoitetehdasta ajatellen.

Takaisin Vihreä Heinola pääsivulle.

Categories: Vihreä Heinola