Betset investoi Vierumäelle – uudella betoniasemalla luontoystävällistä kasvua

Vierumäellä toimiva Betset Oy on tehnyt 1,6 miljoonan euron investoinnin Vierumäen tehtaalleen. Vierumäelle on toteutettu uusi betoniasema, jolla voidaan kasvattaa elementtituotannon kapasiteettia ja parantaa tuotteiden laatua sekä mahdollistaa valmisbetoniasiakkaiden palvelu tulevaisuudessa myös Vierumäen tehtaalta. – Uudella ja tehokkaammalla betoniasemalla valuprosessit nopeutuvat ja betonin laatu paranee. Kiviaineksen lämmitysjärjestelmän uudistamisella pienenennämme merkittävästi Lue lisää…

Viitos-Metalli mukaan meriteollisuuden teknologiatoimittajaksi

Heinolalainen lämpö- ja paineastiatekniikkaan erikoistunut konepaja Viitos-Metalli on valittu mukaan espoolaisen Evacin yhteistyökumppaniksi risteilylaivojen vihreän teknologian puhdistamohankkeeseen lämmönvaihtimien toteuttamisessa. – Teknologiaa on testattu ja koekäytetty jo kaksi vuotta ilman ongelmia. Viitos-Metallin putkilämmönvaihdin soveltuu hyvin Evacin rakentamaan märkähiilto- prosessiin, toteaa Viitos-Metallin vienti- ja projektijohtaja Vesa Sahanen. Hyvän tuoteosaamisen lisäksi Viitos-Metallilla oli Lue lisää…

Vihreän tekemisen paikka

Heinolan kilpailukyky on suurelta osalta luonnon luomaa. Heinolan seudulla metsän kasvu on runsasta ja poikkeuksellisen hyvälaatuista. Tämä on taannut aikanaan suuret metsäteollisuuden investoinnit Heinolaan. Heinolassa on rantaviivaa lähes tuhat kilometriä. Jyrängön virta on huolehtinut kuljetuksista jo ennen maanteitä. Kaupungit, kulkuväylät ja kauppapaikat ovat syntyneet veden äärelle liikenteen solmukohtiin. Heinolan teollisuus Lue lisää…

Yliopistoyhteistyöstä osaamispääomaa Heinolaan

Heinolan kaupunki on jo usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä vihreän Heinolan kehityshankkeissa eri yliopistojen kanssa. Erittäin tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyö on ollut ja on edelleen Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) kanssa. LUT:n kanssa on tutkittu mm. oljen hyötykäyttöä Kestävän kasvun Biokylä -hankkeessa ja nyt uuttamisteknologioihin liittyen Extra-CT hankkeessa. LUT on vastavuoroisesti teettänyt Lue lisää…

Heinola laittaa hiilen kiertämään

https://youtu.be/1L2SABLmQ_Q Tutkimuksesta voimaa bio- ja kiertotalouden hankkeille Heinolan kaupunki on vuodesta 2014 lähtien koonnut ja organisoinut bio- ja kiertotalouden kehityshankkeita, johon se on kutsunut mukaan paikkakunnan ja Suomen kärkiyrityksiä. Kehitys- ja tutkimushankkeita on toteutettu yhdessä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa, mukana tutkimustyössä on myös ollut merkittävällä

Heinola mukana bio- ja kiertotalouden innovaatioketjusssa​

Heinola mukana bio- ja kiertotalouden innovaatioketjusssa​ 1 % Enemmän ruokaa 1 % Enemmän energiaa 1 % Enemmän vettä Biotalous on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden kehitysalueista ja sillä on suuri vaikutus Suomen taloudelle. Tuotot biotaloudessa ovat tällä hetkellä yli 60 miljardia euroa vuodessa eli reilut 15 prosenttia taloudesta ja työllistämisvaikutukset ovat

Heinolan kiertotaloushankkeet myötätuulessa

Heinola on mukana laajalla rintamalla kehittämässä uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotalouden innovaatioketjussa maakuntaan. Vetureina toimivat kansainväliset yritykset Stora Enso ja Versowood tarjoavat osaamisellaan ja kehityspanoksillaan hyvät lähtökohdat yhteistyön kehittämiselle paikkakunnalla jo toimiville ja uusille yrityksille. Molemmat yritykset ovat avoimin mielin kasvattamassa biotaloutta paikkakunnalle. BioHub Heinola -hanke käynnistyi konkreettisesti vuonna 2017,

SME POWER -hanke edistää energiatehokkuutta

Heinolan kaupunki on kumppanina Interreg Europe -ohjelman kansainvälisessä SME Power -hankkeessa. Sen tavoitteena on edistää maakunnan yritysten energiatehokkuutta kehittämällä tuki-instrumentteja ja vaihtamalla siihen liittyviä parhaita käytäntöjä ja kokemuksia. Pääkohderyhmänä ovat ei-energiaintensiiviset pk-yritykset. SME POWER -hankkeen yleisenä tavoitteena on varmistaa, että vähähiiliseen talouteen liittyvää julkista tukipolitiikkaa osallistuvilla alueilla ja koko EU:ssa

Vihreän kasvun biokylä

Vihreän kasvun biokylä -hanke on Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun sekä LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Hankkeessa selvitetään, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi. Olki

HTM Yhtiölle ympäristölupa Heinolan kalankasvattamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 28.4.2021 HTM Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan Heinolaan sijoitettavalle kalan kiertovesikasvatuslaitokselle ja kalan käsittelytoiminnolle. Yhtiölle myönnettiin myös vesilain mukainen lupa vedenottoon Heinolan Jyrängönvirrasta ja lupa valmisteleviin toimenpiteisiin. Yrityksen tarkoituksena on aloittaa kalankasvatus Heinolan Sahaniemessä vanhassa Pakenson teollisuuskiinteistössä. Kiertovesilaitoksessa kalaa tuotetaan sisätiloissa altaissa. HTM Yhtiöt on