Uutta teknologiaa maaseudun yritystoimintaan – maksuton seminaari Spotissa 11.10.

Heinolan elinvoimapalvelujen tiloissa Spotissa järjestetään 11.10. kello 9–12 maksuton etäseminaari maaseudulla yritystoimintaa harjoittaville tai sitä suunnitteleville yrityksille. Heinolan tilaisuudessa ohjelmaa seurataan Hämeenlinnasta lähetettävän striimauksen kautta. Seminaarin alustajina ovat Iivari Kunttu ja Kimmo Vänni HAMK Smart -hankkeesta ja Kirsi Sinisilta ProAgriasta. Heinolassa paikan päällä on Johanna Snell Päijät-Hämeen liitosta kertomassa ilmastokumppanuudesta. Lue lisää…

Maalta uutta businesta ProAgrian avulla – maksuton tarvekartoitus

Maatilayrittäjien hyvin tuntema asiantuntijaorganisaatio ProAgria Etelä-Suomi panostaa ympäristöystävälliseen maaseudun kehittämiseen laaja-alaisesti. Valtaosa suomalaisista maatiloista tuntee hyvin ProAgrian palvelut maatilojen tukien haussa, maatilojen strategioiden ja toiminnan suunnittelussa ja kehityshankkeiden toteutuksissa. – ProAgria kehittää koko ajan palvelujaan myös mikro- ja pk-yrityksille. Se on tehnyt niin jo vuosia, mutta palvelujen laajuutta ei vielä Lue lisää…

Energia-alan huippuseminaari Vierumäellä

Vierumäellä järjestetään kesäkuun 8.päivä kestäviä energiaratkaisuja ja innovaatioita esittelevä seminaari. Energiakysymykset ovat nykyisessä maailmantilanteessa ajankohtaisempia kuin koskaan. Fossiilisista energialähteistä pyritään vimmalla eroon ja samalla haetaan uusia kestävän kehityksen energiaratkaisuja. Luvassa on päivänpolttavaa asiaa mm. biokaasusta, energian varastoinnista ja uusiutuvan energian investointien rahoituksesta. Vierumäellä teemoja valottavat LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Päijät-Hämeen liiton ja Lue lisää…

Vierumäkeläiset visioivat tulevaisuutta – kyläyhdistys ja yritykset yhteistyössä

Vierumäki on aktiivisten yritysten ja asukkaiden yhteisö, jossa rakennetaan yhdessä tulevaisuutta omiin vahvuuksiin luottaen. Vierumäen yritykset voivat hyvin, ne kasvavat, kehittyvät ja tarjoavat töitä moniosaajille. Vierumäellä työskentelee nyt jo yli 1 000 henkilöä ja uusia työpaikkoja tulee lisää, erityisesti teollisuuteen sekä palvelu- ja matkailualalle. Vierumäki on myös aktiivisen kyläyhdistyksen koti. Lue lisää…

Niemelänrannan tulevaisuus työpöydälle – työpaja 16.3. Heinäsaaressa

Millainen on Niemelän kaupunginosan ranta-alue tulevaisuudessa? Miten parhaalla tavalla kehitetään aluetta niin matkailun ydinalueena kuin asukkaiden virkistyskeitaana ja uusien asumismuotojen kaupunkialueena? Heinolassa on käynnistynyt Niemelän kaupunginosan ranta-alueen yleissuunnittelu, jolla tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan alueen matkailun ja yritystoiminnan kehittämistä, rakentamista, virkistyskäyttöä ja koko asuinympäristöä. Kaupunkisuunnittelu järjestää 16.3. kello 17-19.30 Heinäsaaressa työpajan, johon Lue lisää…

Rikkoontuneet tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeessä ryhdytään kierrättämään rikkoontuneita tekstiilejä. LAB-ammattikorkeakoulu, Salpakierto Oy ja Harjulan Setlementti ry ovat yhdessä käynnistäneet yhteistyöhankkeen, jolla käynnistetään laaja rikkoontuneiden  poistotekstiilien keräys maakunnassa vuonna 2023. Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä hanketta rahoittaa Päijät-Hämeen liitto, jonka rahoituksen turvin on jo käynnistetty tekstiilien erilliskeräyksen suunnittelu. Poistotekstiiliä ryhdytään keräämään Suomessa erillisenä jätejakeena vuodesta 2023 lähtien. Lue lisää…

Heinola sopii olkea hyödyntävän biojalostamon sijoituspaikaksi

Heinolan seutu sopii hyvin korsibiomassoja hyödyntävän biojalostamon sijoituspaikaksi, selviää LAB-ammattikorkeakoulun koostamasta Vihreän kasvun biokylä -hankkeen loppuraportista. Korsibiomassoja ja etenkin oljen tarjontapotentiaalia ja sen toimitusverkon perustamisen mahdollisuuksia selvitettiin Maaseuturahaston rahoittamassa ja Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttamassa Vihreän kasvun biokylä -hankkeessa vuosina 2019–2021. Heinolan lähialueilta olisi mahdollista saada vuosittain reilut 100 Lue lisää…

Maaseudulta uutta businesta ProAgrian avulla – maksuton tarvekartoitus

Maatilayrittäjien hyvin tuntema tuki- ja palveluorganisaatio ProAgria panostaa ympäristöystävälliseen maaseudun kehittämiseen laaja-alaisesti. Valtaosa suomalaisista maatiloista tuntee hyvin ProAgrian palvelut maatilojen tukien haussa, maatilojen strategioiden ja toiminnan suunnittelussa ja kehityshankkeiden toteutuksissa. – ProAgria kehittää ja laajentaa palvelujaan myös mikro- ja pk-yrityksille. Se on tehnyt niin jo vuosia, mutta palvelujen laajuutta ei Lue lisää…

Vihreän kasvun biokylä-hanke loppusuoralla – loppuseminaari esittelee tuloksia 30.11.

Heinolan kaupungin, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama Vihreän kasvun biokylä -hanke on loppusuoralla. Vuonna 2019 käynnistyneessä hankkeessa on etsitty uusia keinoja lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Kehityshankkeen on mahdollistanut Maaseuturahastolta saatu rahoitus. Hankkeen lähtökohtana oli Heinolassa tehty alustava selvitys biopohjaisten raaka-aineiden saatavuudesta Heinolassa. Lue lisää…

Heinola tavoittelee ilmastopositiivisuutta – yrityksiä ja kaupunkilaisia haetaan mukaan

Heinolan kaupunki on kuluvan syksyn aikana käynnistänyt ilmastotiekartan valmistelun, työnimenä HIT. Isona tavoitteena on laatia ympäristömyönteinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä suunnitelma, joka avaa uusia mahdollisuuksia niin elinkeinoelämälle kuin kaupunkilaisillekin. Polttavan ajankohtaisessa työssä tarvitaan osallisten, kaupungin, yritysten ja kuntalaisten yhteinen näkemys siitä, mitä Heinolassa tulee tehdä tulevina vuosina kasvihuonekaasupäästöjen Lue lisää…