AKKE-rahoitusta tarjolla organisaatioille ja yhdistyksille kestävän kasvun tukemiseen

Päijät-Hämeen liitto on avannut alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitetun rahoitushaun. Tukea voivat hakea ja saada julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset toimijat, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella. Hankkeessa voi Lue lisää…

Maksuton tietoisku yrityksille ilmastotyöhön verkossa 6.5.

Mitä keinoja yrityksillä on ottaa vaikuttavimpia keinoja ilmastotyöhön ja päästöjen vähentämiseen. Lahden kaupunki kertoo 6.5. kello 8.30 – 09.00 järjestettävässä verkkotapaamisessa yritysten ilmastotyöstä. Tietoiskussa kuullaan, mistä yritysten ilmastopäästöt tai hiilijalanjälki koostuvat ja millaisilla toimenpiteillä näitä voidaan vähentää sekä mitkä keinot ovat vaikuttavimpia. Lahden kaupunki kutsuu yrityksiä osallistumaan ilmastotyöhön kaupungin ilmastokumppaneina. Case-esimerkin kautta kuullaan, mistä yritys Lue lisää…

Tekninen toimi tekee arkipäivän ilmastotekoja

Heinolan tekninen toimi kantaa merkittävää vastuuta Heinolan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, sillä se vastaa laajasti Heinolan kaupungin infrastruktuurista. Suurimpia haasteita tuovat energiankäyttö, kaupungin omistamien rakennusten ylläpito sekä korjaus- ja uudisrakentaminen. – Heinolan kaupungilla on noin 100 rakennusta, joiden keskimääräinen kuntotaso on noin 71 %. Korjausvelkaa kuntotasotavoitteeseen (75 %) on noin 18,8 miljoonaa Lue lisää…

Jätekuljetuksia tarjotaan myös pienyrityksille – verkkoseminaari 23.3.

Kesällä 2021 voimaan astuneen uuden jätelain myötä jätteiden lajittelua ja keräystä tulee laajentaa. Pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että jätealalla yritysten liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Jätteitä tullaan lajittelemaan, kuljettamaan ja kierrättämään entistä enemmän Heinolan ja Päijät-Hämeen alueella. Lue lisää…

Heinäsaaresta Suomen mukavin saari

Heinolan perinteikäs leirintäalue, Heinäsaari, siirtyi viime vuonna uuden yrittäjän hallintaan, kun Heinolan kaupunki myi saaren rakennuskannan huutokaupalla uusille omistajalle, Heinolan Heinäsaari Oy:lle. Yrityksen omistajat Elina Hynninen, Päivi Naukkarinen ja Tuula Ihamäki ottivat leirintäalueen vetovastuun vuoden vaihteessa. – Jatkamme toimintaa vanhoilla tutuilla palveluilla, jotka ovat valmiina ja kehitämme toimintaa pikkuhiljaa ja Lue lisää…

Kyselytutkimus kertoo ­– ilmastopositiivisuudella uutta businesta Heinolaan

Heinolan ilmastotiekarttaa valmisteleva työryhmä teki viime vuoden lopulla Heinolan seudulla haastattelututkimuksen, jossa kysyttiin yritysten, viranomaisten ja eri organisaatioiden näkemyksiä Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävästä ilmastotyöstä. Puhelinhaastatteluna tehtyyn kyselyyn valittiin haastateltaviksi 7 suuryritystä ja 18 PK- yritystä, jotka edustavat mm. rakentamista, matkailua, teollisuutta, ympäristö-, kierrätys- ja kiinteistöalaa sekä investoijia. Haastateltaviksi Lue lisää…

Tietojohtamisella ilmastopositiiviseen Heinolaan

Heinolan lupa- ja valvontatoimiala tuottaa lakisääteiset ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen palvelut Heinolassa sekä yhteistyösopimuksella Hartolan, Iitin ja Sysmän kuntien ympäristönsuojelun palvelut sekä Hartolan rakennusvalvonnan palvelut. – Lupa- ja valvontatoimiala toimii hyvin keskeisellä paikalla vihreän Heinolan tulevaisuuden ja ilmastopositiivisuuden rakentamisessa, kertoo Heinolan ympäristöpäällikkö Keijo Houhala. Houhalan mukaan ympäristösuojeluviranomaiset koetaan usein lain kirjainta Lue lisää…

Heinolan ilmastotiekartta on kestävän kehityksen ytimessä

Heinolan kaupungin vuoden 2021 syksyllä käynnistämän ilmastotiekartan valmistelu osoittaa tietä hiilineutraaliin vihreään Heinolaan. Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilän mukaan isona tavoitteena hankkeessa on laatia konkreettinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinkeinoelämää edistävä suunnitelma, jolla Suomen kansalliset ja EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan. – Emme ole valmistelemassa kieltoja ja rajoituksia, vaan haluamme auttaa heinolalaisia yrityksiä ilmastotavoitteiden Lue lisää…

Heinola tavoittelee ilmastopositiivisuutta – yrityksiä ja kaupunkilaisia haetaan mukaan

Heinolan kaupunki on kuluvan syksyn aikana käynnistänyt ilmastotiekartan valmistelun, työnimenä HIT. Isona tavoitteena on laatia ympäristömyönteinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä suunnitelma, joka avaa uusia mahdollisuuksia niin elinkeinoelämälle kuin kaupunkilaisillekin. Polttavan ajankohtaisessa työssä tarvitaan osallisten, kaupungin, yritysten ja kuntalaisten yhteinen näkemys siitä, mitä Heinolassa tulee tehdä tulevina vuosina kasvihuonekaasupäästöjen Lue lisää…

Heinola mukana bio- ja kiertotalouden innovaatioketjusssa​

Heinola mukana bio- ja kiertotalouden innovaatioketjusssa​ 1 % Enemmän ruokaa 1 % Enemmän energiaa 1 % Enemmän vettä Biotalous on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden kehitysalueista ja sillä on suuri vaikutus Suomen taloudelle. Tuotot biotaloudessa ovat tällä hetkellä yli 60 miljardia euroa vuodessa eli reilut 15 prosenttia taloudesta ja työllistämisvaikutukset ovat