Heinola keskiarvokuntia parempi päästöjen vähentämisessä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 3,1 prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Vuosina 2005-2021 päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa liki kolmanneksen eli 28,7 prosenttia. Heinola on ollut päästöjen vähentämisessä keskiarvon paremmalla puolella jo pitemmällä aikavälillä. Ilmastopäästöt ovat vähentyneet Heinolassa vuosina 2005–2021 asukasta kohden –35 prosenttia. Lue lisää…

Kuntien tehtävä ilmastosuunnitelmat – Heinola jo aloittanut työn

Valtioneuvosto on hyväksynyt lokakuussa esityksen ilmastolain muuttamisesta. Lakia täydennetään kuntia koskevalla velvoitteella. Jatkossa laki velvoittaa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Samalla lakiin lisätään selkeyttävät säännökset ilmastolain muutoksenhausta. Heinolan kaupunki on varautunut hyvin ilmastolain tuloon, sillä Heinola käynnisti jo syksyllä 2021 ilmastotiekartan valmistelun. HIT-projektiksi nimetyn hankkeen Lue lisää…

Uutta teknologiaa maaseudun yritystoimintaan – maksuton seminaari Spotissa 11.10.

Heinolan elinvoimapalvelujen tiloissa Spotissa järjestetään 11.10. kello 9–12 maksuton etäseminaari maaseudulla yritystoimintaa harjoittaville tai sitä suunnitteleville yrityksille. Heinolan tilaisuudessa ohjelmaa seurataan Hämeenlinnasta lähetettävän striimauksen kautta. Seminaarin alustajina ovat Iivari Kunttu ja Kimmo Vänni HAMK Smart -hankkeesta ja Kirsi Sinisilta ProAgriasta. Heinolassa paikan päällä on Johanna Snell Päijät-Hämeen liitosta kertomassa ilmastokumppanuudesta. Lue lisää…

Kuinka säästää energiaa yrityksissä – webinaari 12.10. klo 14-15

Syksyllä alkavassa Astetta alemmas -kampanjassa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 % suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus. Tavoite on kaikille yhteinen kotona, liikenteessä ja yrityksissä. Yrityksiä kehotetaan osallistumaan arjen työssä energiansäästötalkoisiin. 12.10.2022 kello 14 – 15 järjestetään Lue lisää…

Vastuullisuus  – ja mitä se tarkoittaa vuonna 2022

SILTA2022-seminaarin vastuullisuus teemaa avasivat iltapäivän aikana Stora Enson teknologia- ja investointipäällikkö Mikael Sillfors, Kesko Oyj:n vastuullisuus ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio, Arto Martonen pääomasijoitusyhtiö BOA Group Oy:sta, Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen, Kontra-amiraali (evp) Timo Junttila sekä Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Seminaarin juontajana toimi Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari. Sillfors Lue lisää…

Rakennusperinnön hoitoon ELY-tukea – infotilaisuus 22.9.

Hämeen ELY-keskus jakaa tukea vanhojen rakennusten korjaukseen. Avustuksilla tuetaan vanhojen rakennusten säilyttävää korjausrakentamista sekä hyvien rakennus- ja korjaustapojen säilymistä. Hämeen ELY-keskus järjestää aiheesta infotilaisuuden verkossa 22.9.2022 klo 17.30–19. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Linkki infotilaisuuteen löytyy ELY-keskuksen tapahtumapalvelusta. Linkki tapahtumaan. Avustusten hakuaika käynnistyy 18.10. ja jatkuu marraskuun loppuun. Päijät-Hämeessä Lue lisää…

Maalta uutta businesta ProAgrian avulla – maksuton tarvekartoitus

Maatilayrittäjien hyvin tuntema asiantuntijaorganisaatio ProAgria Etelä-Suomi panostaa ympäristöystävälliseen maaseudun kehittämiseen laaja-alaisesti. Valtaosa suomalaisista maatiloista tuntee hyvin ProAgrian palvelut maatilojen tukien haussa, maatilojen strategioiden ja toiminnan suunnittelussa ja kehityshankkeiden toteutuksissa. – ProAgria kehittää koko ajan palvelujaan myös mikro- ja pk-yrityksille. Se on tehnyt niin jo vuosia, mutta palvelujen laajuutta ei vielä Lue lisää…

Kestävän energian edelläkävijät koolla Vierumäellä

Suomen Urheiluopiston tiloissa, Vierumäellä järjestettiin kesän alkumetreillä seminaari, jossa pureuduttiin ajankohtaisista ajankohtaisimpaan teemaan eli energiaan. Osallistujia oli nelisenkymmentä, pääosa paikan päällä ja loput verkon kautta. Avaussanoissaan Heinolan kaupungin hankejohtaja Heikki Mäkilä muisteli öljykriisiä ja vertasi sitä käynnissä olevaan ilmasto- ja energiakriisiin, joka on vaikutuksiltaan paljon aiempia yhteiskunnallisia haasteita suurempi. Olemme Lue lisää…

AKKE-rahoitusta tarjolla organisaatioille ja yhdistyksille kestävän kasvun tukemiseen

Päijät-Hämeen liitto on avannut alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitetun rahoitushaun. Tukea voivat hakea ja saada julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset toimijat, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella. Hankkeessa voi Lue lisää…

Maksuton tietoisku yrityksille ilmastotyöhön verkossa 6.5.

Mitä keinoja yrityksillä on ottaa vaikuttavimpia keinoja ilmastotyöhön ja päästöjen vähentämiseen. Lahden kaupunki kertoo 6.5. kello 8.30 – 09.00 järjestettävässä verkkotapaamisessa yritysten ilmastotyöstä. Tietoiskussa kuullaan, mistä yritysten ilmastopäästöt tai hiilijalanjälki koostuvat ja millaisilla toimenpiteillä näitä voidaan vähentää sekä mitkä keinot ovat vaikuttavimpia. Lahden kaupunki kutsuu yrityksiä osallistumaan ilmastotyöhön kaupungin ilmastokumppaneina. Case-esimerkin kautta kuullaan, mistä yritys Lue lisää…