Kestävän energian edelläkävijät koolla Vierumäellä

Published by kari@k-systems.fi on

Suomen Urheiluopiston tiloissa, Vierumäellä järjestettiin kesän alkumetreillä seminaari, jossa pureuduttiin ajankohtaisista ajankohtaisimpaan teemaan eli energiaan. Osallistujia oli nelisenkymmentä, pääosa paikan päällä ja loput verkon kautta. Avaussanoissaan Heinolan kaupungin hankejohtaja Heikki Mäkilä muisteli öljykriisiä ja vertasi sitä käynnissä olevaan ilmasto- ja energiakriisiin, joka on vaikutuksiltaan paljon aiempia yhteiskunnallisia haasteita suurempi. Olemme tavallaan myrskyssä, jossa monta isoa ilmiötä kasautuu kerralla yhteen. Energian hinnasta ja saatavuudesta on tullut yksi päivänpolttavimmista, nopeita ratkaisuja vaativista kysymyksistä.

Julkinen sektori mahdollistajana

Päijät-Hämeessä tehdään jo nyt paljon kestävän energian eteen, ja alueellisilla kehittäjäorganisaatioilla on siinä tärkeä rooli. Mikko Rahtola LAB-ammattikorkeakoulusta esitteli meneillään olevaa ravinteiden kierrätyksen kokeiluhanketta ja biokaasun potentiaalia maakunnassa. Biosivuvirtojen energiakäytön lisäksi uusia mahdollisuuksia avautuu vaikkapa kierrätyslannoitteiden valmistuksessa ja kuiviketuotannossa turpeen korvaajana.

Ilmastoasiantuntija Maarit Virtanen Päijät-Hämeen liitosta kertoi, miten energiakysymykset näkyvät Päijät-Hämeen ilmastotiekartassa, jonka toteuttamisessa riittää tekemistä. Parhaillaan pohdinnassa on esimerkiksi maakunnallinen energiaohjelma, jossa mietittäisiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa eri skenaarioita ja toimenpiteitä uusiutuvien energiaratkaisujen edistämiseksi. Erityisesti on toivottu isojen aurinkovoimaloiden potentiaalin selvittämistä.

Myös rakentamisessa energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat nousevat keskiöön. Juhani Pirinen Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksesta kävi läpi, miten ilmastonmuutoksen haasteita käännetään mahdollisuuksiksi esimerkiksi hiiltä sitovien puurakentamisen, geolämmön hyödyntämisen, lämmöneristyksen ja rakennusten älykkään ohjausautomatiikan kautta. Hiilineutraalin rakentamisen mahdollisuuden vain kasvavat EU:n regulaatiokehityksen myötä. Pirinen peräsi etenkin uudenlaista ajattelua – on tärkeää oppia suunnittelemaan ja rakentamaan niin, että käytettyjä rakennusosia voidaan viedä seuraavan rakennukseen.

Aki Grönman LUT-yliopistosta valotti energiavarastoinnin merkitystä osana tulevaisuuden energiajärjestelmiä. Tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon kasvaessa yhä suurempi osa energian tuotannosta ja käytöstä ei välttämättä tapahdu samaan aikaan. Tarvetta on sekä sähkön että lämmön varastoinnille.

Yritysten rahoitusvaihtoehtoja uusiutuvan energian investointeihin avasi Jari Eskola Ladecilta. Merkillepantavaa on, että hallituksen kesäkuun alussa tekemän aluetukipäätöksen perusteella Päijät-Hämeen pohjoisosien kunnissa eli Hartolassa, Heinolassa, Padasjoella ja Sysmässä yritykset voivat tästä eteenpäin saada investointeihinsa korkeamman EU-tuen.

Alueen yritykset etunenässä

Avainasemassa edelläkävijöinä ovat yritykset. Sandor Luukkanen Lahti Energialta kertoi yhtiön panostuksista uusiutuvaan energiaan. Yksi konkreettinen esimerkki oli Hartwallin Lahden panimon yhteyteen rakennettava hybridienergiaratkaisu, jonka keskeinen osa on uusi mäskistä biokaasua tuottava laitos. Kokonaisuus modernisoi myös prosessihöyryn tuotannon ja mahdollistaa siten uusiutuvan energian kattavamman hyödyntämisen.

Isku-Yhtymän Asko Dahlbom korosti vastuulliset tekojen merkitystä. Isku on investoinut vuosien 2014–2021 aikana Lahteen yli 100 miljoonaa euroa, ja yhtiön hankinnoista 75 prosenttia tehdään Suomesta. Investointeja kestäviin energiaratkaisuihin tehdään systemaattisesti; tällä hetkellä Iskun tehtaan yhteyteen rakentuu yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista.

Janne Ekholm One1 Oy:stä oli ollut mukana hakemassa oppeja uusiutuvan energian toteutuksista LABin järjestämällä opintomatkalla Tšekin Ostravaan. Kohteena oli innovatiivinen uusiutuvan energian ratkaisu koetellulla tekniikalla, johon sisältyi mm. aurinkopaneeleja, sähkövarasto tasaamaan kulutusta ja laitteisto tuottamaan sähköä pilvisinä päivinä. Ekholmin mukaan idea on suoraan monistettavissa Suomeen, joten matkasta jäi käteen konkreettista hyödynnettävää.

Edelläkävijyyttä energiaratkaisuissaan tavoittelee myös tänä vuonna 50 vuotta täyttävä muovituotteiden valmistaja Wiitta Oy Heinolasta. Perheyrityksen vetäjä Wille Viittanen kertoi toteutetuista ja suunnitteilla olevista vihreistä investoinneista, joita on tehty mm. lämmitysratkaisuihin ja prosessiteknologiaan. Valmistusprosessit ovat energiaintensiivisiä, ja biokomposiittien määrän lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän energiaa kuluttavaa kuivausta. Yhtiössä halutaankin vaikuttaa kokonaispäästöihin ja energiankulutukseen kaikissa prosessin vaiheissa sekä omalla toiminnalla että fiksuilla valinnoilla.

Vipuvartta kansainvälisestä yhteistyöstä

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä kaksi Päijät-Hämeessä toteutettavaa kansainvälistä Interreg Europe -hanketta, joilla on synergiset tavoitteet. LAB-ammattikorkeakoulun RESINDUSTRY-hankkeessa keskitytään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen teollisuudessa, ja Heinolan kaupungin toteuttama SME POWER edistää pk-yritysten energiatehokkuutta. Molemmissa hankkeissa haetaan kokemuksia ja hyviä ensimerkkejä kansainvälisiltä kumppaneilta ja viedään oppeja sekä politiikkatasolle että käytäntöön alueellisten toimintasuunnitelmien avulla.

Heinolassa SME POWER -hankkeessa on parhaillaan valmistelussa Heinolan ilmastotiekartta, jota esitteli Jaana Myllyluoma FCG:ltä. Ilmastotiekartta kulkee lempinimellä HIT, ja yksi sen keskeisistä tavoitteista on auttaa heinolalaisia yrityksiä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Siinä energia-asiat ja energiatehokkuus ovat isossa roolissa, ja erityisesti pienet yritysten tarvitsevat konkreettista tukea ja kannustamista.

RESINDUSTRY-hankkeessa laadittua Päijät-Hämeen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tähtäävää toimintasuunnitelmaa kävi läpi Vilppu Eloranta LAB-ammattikorkeakoulusta. Yhdessä maakunnan liiton kanssa valmisteltu toimintasuunnitelma sisältää selkeitä toimenpiteitä tuulivoiman, bioenergian ja energiavarastojen toteutusten ja innovatiivisten toimintamallien edistämiseksi maakunnassa. Suunnitellut toimenpiteet kattavat käynnissä olevia ja tulevia hankkeita sekä myös strategiatason vaikuttamista.

 

 

 

Categories: HITSiltaYleinen