Stora Enso investoi 30 miljoonaa puhtaaseen energiaan Heinolan tehtaalle

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan tehtaan aaltokartongin hiilijalanjälki on markkinoiden alhaisin investoinnin jälkeen.

Stora Enso investoi Heinolan flutingintehtaan energiankäytön ja siihen liittyvän prosessin uudistamiseen 30 miljoonaa euroa. Investoinnin jälkeen aallotuskartonkia valmistavan loputkin tehtaan energialähteenä käytetystä fossiilisesta polttoaineesta on mahdollista korvata uusiutuvalla bioenergialla.

– Investointi pienentää Heinolan tehtaamme kasvihuonepäästöjä yli 90 %. Tuotteemme hiilijalanjälki on tietojemme mukaan markkinoiden alhaisin investoinnin jälkeen. Päästöjen vähentämisen lisäksi investoinnilla modernisoidaan tehtaan voimalaitosta sekä uusitaan tehtaan tarvitseman polttoaineen vastaanotto-, käsittely- ja kuljetuslaitteistoa, kertoo tehtaanjohtaja Katja Metsäranta.

Stora Enso on asettanut kunnianhimoisen ympäristötavoitteen puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Korvaamalla Heinolan tehtaan tarvitsema fossiilinen energia uusiutuvilla energialähteillä sen kasvihuonepäästöt pienenevät noin 113 000 t CO2. Se vastaa keskimäärin noin 140 000 suomalaisen asunnon vuosittaisessa lämmityksessä syntyviä kasvihuonepäästöjä.

Stora Enso tuottaa 95 % Heinolan kaukolämmöstä

Nykyaikainen laitteisto parantaa tehtaan prosessin vakautta ja tehokkuutta. Käytännössä voimalaitosta uudistetaan siten, että se voi käyttää pelkästään biopolttoaineita. Rakennustyöt alkavat vuoden 2023 lopulla. Investointi valmistuu vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ja sillä ei ole henkilöstövaikutuksia.

Heinolan tehdas valmistaa korkealaatuista aaltopahviin tarvittavaa välikartonkia eli flutingia pääasiassa vientiin. Valtaosa tehtaan tarvitsemasta puusta hankitaan lähialueen yksityismetsänomistajilta. Flutingtehdas tuottaa voimalaitoksellaan 95 % Heinolan kaupungin asukkaiden tarvitsemasta kaukolämpömäärästä.

Harppaus Heinolalle vihreässä siirtymässä

Stora Enson investointi energiakäytön uudistamiseen tarjoaa myös Heinolan kaupungille tiikeriloikan vihreässä siirtymässä. Heinola on mukana valtakunnallisessa HINKU-verkostossa, jossa tavoitellaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

Heinola liittyi kasvihuonepäästöjä vähentäviin HINKU-kuntiin vuonna 2019 ja se on vähentänyt kokonaispäästöjään vuodesta 2005 vuoteen 2020 mennessä – 38 prosenttia. Asukasta kohti laskettuna päästöjä on vähennetty samalla aikavälillä ­ – 30 prosenttia.
Stora Enson panostukset päästöjen vähentämiseen vie Heinolaa aimo harppauksin eteenpäin tavoitteissaan.

Seuraa Heinolan kasvihuonepäästöjen laskentaa verkossa.

 

Stora Enso faktaa:

Stora Enso on pakkaus, biomateriaali , puutuote ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 21 000 henkilöä. Vuonna 2022 Stora Enson liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa.

Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.