LAB:n tutkimusosaamista tarjolla heinolalaisille yrityksille

Published by kari@k-systems.fi on

LAB ammattikorkeakoulu tarjoaa heinolalaisille yrityksille mahdollisuuden hyödyntää oppilaitoksen teknologiayksikön laboratorio- ja asiantuntijapalveluita yritysten tuotekehitysprojekteissa.
TKI-projektiin voidaan yhdistää LAB:n laajat asiantuntijapalvelut, joiden avulla voidaan hakea kehitystyöhön myös rahoitusta ELY-keskukselta tai Business Finlandilta.

– Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on tarjota konkreettista apua ja nopeuttaa sekä rohkaista yrityksiä jalostamaan hyviä tuoteideoita kaupallisiksi tuotteiksi, kertoo laboratoriopäällikkö Petja Rinne LAB ammattikorkeakoulusta.

 

Laboratoriopäällikkö Petja Rinne.

– Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut soveltuvat hyvin mm. teknologia- ja prosessiteollisuuden yrityksille, jotka toimivat esim. koneenrakennuksen, mekaanisen puuteollisuuden tai puun jatkojalostuksen piirissä.

– Meillä on apuna laaja osaajien joukko sekä nykyaikaiset tuotekehityspajat ja laboratoriot, jotka mahdollistavat korkealaatuisen kehitystyön. LAB:lla materiaaliosaaminen ja prototuotteiden valmistus on keskiössä kuten myös kiertotalousosaaminen.
Laboratorioilla valmistuvat prototuotteet puusta, metallista, muovista, biokomposiitista ja kierrätysmateriaaleista, lupaa laboratoriopäällikkö Petja Rinne.

Nopea apu keskisuurille ja suurille yrityksille

LAB:n kehitys- ja tutkimuspalvelut soveltuvat hyvin yksittäisten uusien tuotteiden tutkimukseen kuin myös isommille kehityshankkeille, jossa suunnitellaan esim. kokonaan uusien tuotteiden valmistusta tai tuotantoprosessien yhdistämistä.

– Kun yritys haluaa päästä nopeasti markkinoille uuden tuotteen kanssa ja se tarvitsee erityisosaamista tai oman yrityksen resurssit eivät riitä kehitysprojektien edistämiseen, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä LAB:n laboratorio- ja asiantuntijapalveluihin. Meidän palvelumme kattavat yksittäisten tuotteiden laadullisen testauksen sekä myös yrityksen kokonaisvaltaisen tuotantoprosessin kehitystyön koulutuspalveluita unohtamatta.

Business Finland ja ELY-keskus apuna rahoituksessa

– Rahoituksen järjestelyjä varten yrityksille on tarjolla useita erilaisia apuvälineitä ja instrumentteja. Tällaisia ovat mm. Business Finlandin innovaatioseteli sekä yli 50 % tuki materiaalikatselmusten osalta. TKI-projekteissa voidaan mahdollisesti hyödyntää myös ELY-keskusten tarjoamia tukia.

– Lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluiden ostamisesta voi tehdä verotuksessa ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä voi olla 150 % vähennyksen perusteena olevista laskuista, valottaa Petja Rinne LAB:n laboratorio- ja asiantuntijapalvelujen hyödyntämistä.

Esimerkkejä LAB:n palveluista:
 • Tuotteiden laadullinen testaus tuotannossa ja tuotekehityksessä (erilaiset mekaaniset testaukset)
  • Hyöty  laadun varmistus puolueettoman osapuolen toimesta, tuotannon kehitys sekä parempi asiakastyytyväisyys
 • Reklamaatioselvitykset
  • Hyöty  tuotteiden ja materiaalien vikojen alkuperän selvitys ja korjaavien toimenpiteiden mahdollistaminen, nopea vastaus ja reagointi asiakkaiden reklamaatioihin, parempi asiakastyytyväisyys
 • Prototuotteiden valmistus; prototuotteita voidaan valmistaa mm. työstämällä puusta ja metallista tai ruiskuvalamalla ja 3D-tulostamalla muovista.
  • Hyöty  mahdollisuus uusien tuotteiden joustavaan testaukseen ja pilotointiin ilman, että tuotantolinjastot tai alihankkijat joutuvat keskeyttämään normaalin tuotannon.
 • Tuotteiden laadullinen kehittäminen; esim. mekaanisten ominaisuuksien parantaminen tai energiatehokkuuden lisääminen
  • Hyöty  kilpailukykyisemmät tuotteet
 • Perinteisten materiaalien korvaaminen tuotteissa kierrätysmateriaaleilla, kuten esim. kierrätetyllä muovilla, tekstiilillä tai biokomposiitilla
  • Hyöty  tuotteen hiilijalanjäljen pienentäminen, kestävän toiminnan hyödyntäminen markkinoinnissa ja mahdollisesti kustannussäästöt materiaaleissa
 • Lisäarvon jalostaminen yrityksen jäte- ja sivuvirroille; bioperäisiä materiaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi pyrolyysissä tai biokaasun tuotannossa. Teknisiä materiaaleja mm. komposiittien valmistuksessa.
  • Hyöty  lisätuottoa yrityksen sivuvirroista kustannusten sijaan
 • Teknologiaselvitykset; uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen uusissa sovelluksissa markkinalähtöisesti
  • Hyöty  uutta liiketoimintaa yritykselle
 • Materiaali- ja energiaselvitykset; käytännön toimenpiteitä, miten säästää suoraan raaka-aine-, jäte-, ja energiakustannuksissa sekä välillisesti työkustannuksissa
  • Hyöty  yrityksen kannattavuus ja kilpailukyky kasvavat ja ilmasto- ja ympäristövaikutukset pienenevät

Lue lisää LAB:n laboratorio- ja asiantuntijapalveluista.

Petja Rinne, laboratoriopäällikkö

LAB-ammattikorkeakoulu

+358 50 514 3087
petja.rinne@lab.fi