Heinola sopii olkea hyödyntävän biojalostamon sijoituspaikaksi

Heinolan seutu sopii hyvin korsibiomassoja hyödyntävän biojalostamon sijoituspaikaksi, selviää LAB-ammattikorkeakoulun koostamasta Vihreän kasvun biokylä -hankkeen loppuraportista. Korsibiomassoja ja etenkin oljen tarjontapotentiaalia ja sen toimitusverkon perustamisen mahdollisuuksia selvitettiin Maaseuturahaston rahoittamassa ja Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttamassa Vihreän kasvun biokylä -hankkeessa vuosina 2019–2021. Heinolan lähialueilta olisi mahdollista saada vuosittain reilut 100 Lue lisää…

Maaseudulta uutta businesta ProAgrian avulla – maksuton tarvekartoitus

Maatilayrittäjien hyvin tuntema tuki- ja palveluorganisaatio ProAgria panostaa ympäristöystävälliseen maaseudun kehittämiseen laaja-alaisesti. Valtaosa suomalaisista maatiloista tuntee hyvin ProAgrian palvelut maatilojen tukien haussa, maatilojen strategioiden ja toiminnan suunnittelussa ja kehityshankkeiden toteutuksissa. – ProAgria kehittää ja laajentaa palvelujaan myös mikro- ja pk-yrityksille. Se on tehnyt niin jo vuosia, mutta palvelujen laajuutta ei Lue lisää…

Vihreän kasvun biokylä-hanke loppusuoralla – loppuseminaari esittelee tuloksia 30.11.

Heinolan kaupungin, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama Vihreän kasvun biokylä -hanke on loppusuoralla. Vuonna 2019 käynnistyneessä hankkeessa on etsitty uusia keinoja lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Kehityshankkeen on mahdollistanut Maaseuturahastolta saatu rahoitus. Hankkeen lähtökohtana oli Heinolassa tehty alustava selvitys biopohjaisten raaka-aineiden saatavuudesta Heinolassa. Lue lisää…

Heinola tavoittelee ilmastopositiivisuutta – yrityksiä ja kaupunkilaisia haetaan mukaan

Heinolan kaupunki on kuluvan syksyn aikana käynnistänyt ilmastotiekartan valmistelun, työnimenä HIT. Isona tavoitteena on laatia ympäristömyönteinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä suunnitelma, joka avaa uusia mahdollisuuksia niin elinkeinoelämälle kuin kaupunkilaisillekin. Polttavan ajankohtaisessa työssä tarvitaan osallisten, kaupungin, yritysten ja kuntalaisten yhteinen näkemys siitä, mitä Heinolassa tulee tehdä tulevina vuosina kasvihuonekaasupäästöjen Lue lisää…

Heinola tarjoaa yrityksille nopean väylän kasvu-uralle

Heinolan kaupungille yhteistyö ja vuorovaikutus alueen yritysten kanssa on keskeinen ja tärkein toimintatapa. Heinola tarjoaa paikkakunnalle tulevalle uudelle yritykselle avainyhteyshenkilön, joka kerää kaavoituksen, maankäytön, ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yhteyshenkilöt samaan pöytään tai etäyhteyteen helpottamaan yrityksen sijoittumista Heinolaan. Toiminta on rutinoitunutta vuosien varrella, kokemus ja käytännöt kaikille tuttuja. Avainyhteyshenkilö auttaa myös rekrytoineissa, Lue lisää…

Heinolan yliopistokumppani LUT 300 parhaan joukkoon maailmassa

LUT-yliopisto sijoittuu maailman 300 parhaan yliopiston joukkoon Times Higher Educationin vuoden 2022 rankingissa. Listaus nosti LUTin myös suomalaisyliopistojen kolmen kärkeen. Syyskuun alussa julkaistu THE World University ranking on yksi maailman arvostetuimmista yliopistorankingeista, johon osallistui tänä vuonna ennätysmäärä yliopistoja. LUT kipusi 1 662 yliopiston vertailussa sijoille 251–300. Viime vuonna osallistujia oli 1 526 ja LUT Lue lisää…

Uusia avauksia vihreään kasvuun – Heinola avaa hankesalkkunsa vapaaseen käyttöön

Heinolan elinvoimapalvelut on runsaan seitsemän vuoden aikana toteuttanut useita bio- ja kiertotalouden kehityshankkeita. Tutkimus- ja kehitystyö on toteutettu läheisessä yhteistyössä heinolalaisten yritysten kanssa. Business Heinola avaa nyt kaiken tutkimustiedon ja selvitykset yleiseen käyttöön verkkosivuillaan. Tavoitteena on auttaa yrityksiä uusien innovaatioiden luomisessa ja liiketoiminnan pitämiseksi kilpailukykyisenä. – Paikallisen teollisuusyritysten osuus on Lue lisää…

Heinolan Sahakoneilta kaksi kuivaamoa Ruotsin suurimmalle sahalaitokselle

Heinolan Sahakoneet tekee Ruotsin suurimmalle sahalaitokselle, Södra Värön sahalle kaksi uutta kanavakuivaamoa. Uusi kauppa on Heinolan Sahakoneille jo toinen kuivaamokauppa samalle sahalle. Uusista kuivaamoista tulee teknologialtaan Ruotsin turvallisimpia. Esisuunnittelu alkaa heti  ja kuivaamot otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Kuivaamot ovat HTC-tyyppisiä, automaattisia, 2-vaiheisia jatkuvatoimisia kanavakuivaamoja, joiden yhdistetty kuivauskapasiteetti on yli 60 Lue lisää…

Betset investoi Vierumäelle – uudella betoniasemalla luontoystävällistä kasvua

Vierumäellä toimiva Betset Oy on tehnyt 1,6 miljoonan euron investoinnin Vierumäen tehtaalleen. Vierumäelle on toteutettu uusi betoniasema, jolla voidaan kasvattaa elementtituotannon kapasiteettia ja parantaa tuotteiden laatua sekä mahdollistaa valmisbetoniasiakkaiden palvelu tulevaisuudessa myös Vierumäen tehtaalta. – Uudella ja tehokkaammalla betoniasemalla valuprosessit nopeutuvat ja betonin laatu paranee. Kiviaineksen lämmitysjärjestelmän uudistamisella pienenennämme merkittävästi Lue lisää…

Viitos-Metalli mukaan meriteollisuuden teknologiatoimittajaksi

Heinolalainen lämpö- ja paineastiatekniikkaan erikoistunut konepaja Viitos-Metalli on valittu mukaan espoolaisen Evacin yhteistyökumppaniksi risteilylaivojen vihreän teknologian puhdistamohankkeeseen lämmönvaihtimien toteuttamisessa. – Teknologiaa on testattu ja koekäytetty jo kaksi vuotta ilman ongelmia. Viitos-Metallin putkilämmönvaihdin soveltuu hyvin Evacin rakentamaan märkähiilto- prosessiin, toteaa Viitos-Metallin vienti- ja projektijohtaja Vesa Sahanen. Hyvän tuoteosaamisen lisäksi Viitos-Metallilla oli Lue lisää…