Heinola tavoittelee ilmastopositiivisuutta – yrityksiä ja kaupunkilaisia haetaan mukaan

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on kuluvan syksyn aikana käynnistänyt ilmastotiekartan valmistelun, työnimenä HIT. Isona tavoitteena on laatia ympäristömyönteinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä suunnitelma, joka avaa uusia mahdollisuuksia niin elinkeinoelämälle kuin kaupunkilaisillekin. Polttavan ajankohtaisessa työssä tarvitaan osallisten, kaupungin, yritysten ja kuntalaisten yhteinen näkemys siitä, mitä Heinolassa tulee tehdä tulevina vuosina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Punaisena lankana mahdollistaminen

– Nyt ei ole kysymys uusista kielloista ja rajoituksista, vaan kannustuksesta uudenlaiseen ajatteluun, liiketoimintaan ja uuden kehittämiseen, painottaa Heinolan elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä. Tiekarttahankkeen aikana tunnistetaan, käynnistetään ja vauhditetaan yhdessä toimijoiden kanssa sellaisia kokonaisuuksia, joilla voi vähentää päästöjä ja samalla luoda mahdollisuuksia yrityksille ja kansalaisille. Hiilijalanjälkeä toki lasketaan, mutta lisäksi luodaan katseet positiivisempaan suuntaan eli ns. hiilikädenjälkeen. Kädenjälki voi syntyä esimerkiksi siitä, että heinolalaisen yrityksen toteuttama ratkaisu pienentää asiakasyritysten hiilijalanjälkeä. Tästä näkökulmasta visiona voisikin olla vaikkapa 1 000 uutta, vihreää työpaikkaa Heinolaan.

Ryhtiä kolmesta kaistasta

Ilmastoasiat koskevat kaikkia toimialoja ja tekemisiä eikä kukaan ole niissä ulkopuolinen. Kokonaisuuden hanskassa pitämiseksi tiekarttatyö on kuitenkin jaettu kolmeen kaistaan, joista kullakin on oma vetäjänsä. Heinolan ympäristöpäällikkö Keijo Houhala, joka vie eteenpäin energian ja vedenkäytön aihealuetta, korostaa konkreettisten, arjen tasolla tehtävien pienten tekojen merkitystä isojen rinnalla. Liikkumiseen ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvistä teemoista vastaavaa kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Poskelaa kiinnostaa alkumetreillä erityisesti, mitä kaikkea on mahdollista tehdä ja millaisissa mittakaavoissa. Kolmatta, materiaalikiertojen ja kulutuksen kaistaa vetämään on saatu Päijät-Hämeen liiton ilmastoasiantuntija Maarit Virtanen, joka toivoo heinolalaisia yrityksiä mukaan myös Päijät-Hämeen ilmastokumppanuuteen. Vastuullisuus ja sen näkyväksi tekeminen on yhä keskeisempi osa yritysten toimintaa, ja ilmastotyötä voi ja kannattaa tehdä kaikenkokoisissa organisaatioissa.

Pohjatyötä porukalla

Prosessin käytännön suunnittelusta vastaa Heinolan elinvoimapalvelujen alla toimiva työrukkanen, koordinaatioryhmä. Heinolan uusi, aivan hiljattain aloittanut elinkeinopäällikkö Liisa Koski-Lukkari on hypännyt liikkuvaan junaan ja varmistaa, että yrityselämän lippua pidetään korkealla. Kaupunkilaisten osallisuuteen tuo lisävirtaa Heinolan oma kaupunkimuotoilija Noora Kumpulainen. Mukana on myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla pitkä kokemus yhteistyöstä Heinolan kaupungin ja yrityselämän kanssa. Koordinaattoriresurssi prosessille, Jaana Myllyluoma, tulee FCG:stä elinvoiman hankerahoituksen kautta, ja tukena työssä ovat Solved – The Cleantech Companyn asiantuntijat. Solvedin Santtu Hulkkonen, jolla on vahvaa kokemusta kotimaisilta ja kansainvälisiltä areenoilta, tarkastelee Heinolan mahdollisuuksia globaalistakin vinkkelistä. Hän näkee kokonaisuudessa ja hiilikädenjälki-ajattelussa ison potentiaalin vientimarkkinoitakin ajatellen.

Mielikuvista konkretiaan

Aktiivisella vuorovaikutuksella prosessin aikana ja näkyvällä ulostulolla tiekartan valmistuttua rakennetaan positiivista ja houkuttelevaa mielikuvaa Heinolasta ja sen yrityksistä. Tärkeää on myös varmistaa, että kiinnostuneet voivat seurata asioiden edistymistä. Kaupungin verkkopalveluun tuotetaan osallistumista varten myös seuranta- ja taustatietoa. Valmis tiekartta on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi loppukesästä 2022, jonka jälkeen alkaakin se tärkein vaihe: tiekartan käytännön toteutus, tavoitteiden edistymisen seuranta ja toimijoiden tukeminen ilmastotoimien edistämisen eri vaiheissa.

Lisätietoja
Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

 

Lue lisää Heinolan ilmastokumppanuudesta Heinolan kaupungin verkkosivuilta.