Vihreän tekemisen paikka

Heinolan kilpailukyky on suurelta osalta luonnon luomaa. Heinolan seudulla metsän kasvu on runsasta ja poikkeuksellisen hyvälaatuista. Tämä on taannut aikanaan suuret metsäteollisuuden investoinnit Heinolaan. Heinolassa on rantaviivaa lähes tuhat kilometriä. Jyrängön virta on huolehtinut kuljetuksista jo ennen maanteitä. Kaupungit, kulkuväylät ja kauppapaikat ovat syntyneet veden äärelle liikenteen solmukohtiin. Heinolan teollisuus Lue lisää…

Yliopistoyhteistyöstä osaamispääomaa Heinolaan

Heinolan kaupunki on jo usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä vihreän Heinolan kehityshankkeissa eri yliopistojen kanssa. Erittäin tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyö on ollut ja on edelleen Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) kanssa. LUT:n kanssa on tutkittu mm. oljen hyötykäyttöä Kestävän kasvun Biokylä -hankkeessa ja nyt uuttamisteknologioihin liittyen Extra-CT hankkeessa. LUT on vastavuoroisesti teettänyt Lue lisää…

Heinola laittaa hiilen kiertämään

https://youtu.be/1L2SABLmQ_Q Tutkimuksesta voimaa bio- ja kiertotalouden hankkeille Heinolan kaupunki on vuodesta 2014 lähtien koonnut ja organisoinut bio- ja kiertotalouden kehityshankkeita, johon se on kutsunut mukaan paikkakunnan ja Suomen kärkiyrityksiä. Kehitys- ja tutkimushankkeita on toteutettu yhdessä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa, mukana tutkimustyössä on myös ollut merkittävällä

Heinolan kiertotaloushankkeet myötätuulessa

Heinola on mukana laajalla rintamalla kehittämässä uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotalouden innovaatioketjussa maakuntaan. Vetureina toimivat kansainväliset yritykset Stora Enso ja Versowood tarjoavat osaamisellaan ja kehityspanoksillaan hyvät lähtökohdat yhteistyön kehittämiselle paikkakunnalla jo toimiville ja uusille yrityksille. Molemmat yritykset ovat avoimin mielin kasvattamassa biotaloutta paikkakunnalle. BioHub Heinola -hanke käynnistyi konkreettisesti vuonna 2017,

SME POWER -hanke edistää energiatehokkuutta

Heinolan kaupunki on kumppanina Interreg Europe -ohjelman kansainvälisessä SME Power -hankkeessa. Sen tavoitteena on edistää maakunnan yritysten energiatehokkuutta kehittämällä tuki-instrumentteja ja vaihtamalla siihen liittyviä parhaita käytäntöjä ja kokemuksia. Pääkohderyhmänä ovat ei-energiaintensiiviset pk-yritykset. SME POWER -hankkeen yleisenä tavoitteena on varmistaa, että vähähiiliseen talouteen liittyvää julkista tukipolitiikkaa osallistuvilla alueilla ja koko EU:ssa

Vihreän kasvun biokylä

Vihreän kasvun biokylä -hanke on Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun sekä LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Hankkeessa selvitetään, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi. Olki

HTM Yhtiölle ympäristölupa Heinolan kalankasvattamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 28.4.2021 HTM Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan Heinolaan sijoitettavalle kalan kiertovesikasvatuslaitokselle ja kalan käsittelytoiminnolle. Yhtiölle myönnettiin myös vesilain mukainen lupa vedenottoon Heinolan Jyrängönvirrasta ja lupa valmisteleviin toimenpiteisiin. Yrityksen tarkoituksena on aloittaa kalankasvatus Heinolan Sahaniemessä vanhassa Pakenson teollisuuskiinteistössä. Kiertovesilaitoksessa kalaa tuotetaan sisätiloissa altaissa. HTM Yhtiöt on

Heinola ottaa vastuuta tulevaisuudestaan

Heinolan kaupunki ja paikalliset yritykset ottavat laajalla rintamalla vastuuta Heinolan yrityselämän elinvoimaisuuden kehittämisestä. Heinola on monen muun kaupungin tavoin joutunut tilanteeseen, jossa on etsittävä uusia tehokeinoja pienten ja keskisuurten yritysten kannattavan toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Kevään 2020 koronakriisin ensimmäisen aallon myötä Heinolan yritykset joutuivat ennen kokemattomien haasteiden eteen. Ongelmia torjuttiin

RecTec Engineering Oy

Kestävän kehityksen ytimessä RecTec Engineering Oy on ympäristö- ja kierrätysteknologian kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen keskittyvä tilauskonepaja. Se toimii Heinolan Myllyojalla kierrätyksen pioneeriyritys Kuusakoski Oy:n välittömässä läheisyydessä ja työllistää 18 päätoimista henkilöä ja reilut kymmenen alihankkijoiden ammattilaista. – Heinolassa on hyvä yrittää. Yrittäjän asiointi kaupungin suuntaan on helppoa ja mutkatonta. Meillä