Heinola laittaa hiilen kiertämään

Published by kari@k-systems.fi on

Tutkimuksesta voimaa bio- ja kiertotalouden hankkeille

Heinolan kaupunki on vuodesta 2014 lähtien koonnut ja organisoinut bio- ja kiertotalouden kehityshankkeita, johon se on kutsunut mukaan paikkakunnan ja Suomen kärkiyrityksiä. Kehitys- ja tutkimushankkeita on toteutettu yhdessä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa, mukana tutkimustyössä on myös ollut merkittävällä työpanoksella LAB ammattikorkeakoulu.

Hankkeiden käytännön työn koordinointia ja hankkeiden rahoitusta tehdään yhteistyössä FCG konsulttiyrityksen kanssa.

Nyt menossa olevien bio- ja kiertotalouden kehityshankkeiden teemoja ovat hiilen sidonta, sähköpolttoaineet, biojalostomot ja lähienergia.

Heinolan potentiaali hiilen kierrossa

Heinolan elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä.

Heinolan elinvoimajohtaja Heikki Mäkilän mukaan kaupungilla on hyvät mahdollisuudet tukea innovatiivista biotalouden kehitystä paikkakunnalla.

– Heinolalla on rajattomasti puhdasta ja viileää vettä, miljoona tonnia uusiutuvia raaka-aineita vuodessa metsistä ja pelloilta kartoitettuna. Heinolassa on tarjolla jo toimivien tuotantolaitosten sivutuotteita jatkojalostuksen raaka-aineiksi sekä hyödyntämätöntä energiaa voimalaitoksista.

– Kaupungin organisoimalla yhteistyöllä voidaan tukea yritysten innovaatioiden kaupallistamista, teknologioiden demonstrointia ja uusien teollisten prosessien pilotointia, sanoo Mäkilä.

Työkaluina Heinolalla on kaupungin maankäytön hyödyntäminen kaavoituksella, alueen bio- ja kiertotalousfokus ja –strategian tarjoamat mahdollisuudet ja sopimukset innovaatioyhteistyöstä LUT yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Stora Enso ja Versowood mukana tuotekehityksessä

– Stora Enson liiketoiminta perustuu puupohjaisiin materiaaleihin ja ratkaisuihin. Meillä on erinomaiset valmiudet edistää globaalien trendien suuntaista kehitystä ja luoda asiakkaille ja loppukuluttajille arvoa biotaloudessa. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Tavoitteena on puuraaka-aineen 100 prosenttinen hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan

– Tuohon tavoitteeseemme liittyen etsimme jatkuvasti ratkaisuja, joita mm. Heinolan BioHub-projekteissa tutkitaan. Näemme BioHub-hankkeissa potentiaalia ja olemme valmiita yhteistyöhön hankkeiden toteuttamisessa, lupaa tehtaanjohtaja Katja Metsäranta.

Versowood valmista yli 70 vuoden kokemuksella puunjalostustuotteita, joita yhdistää innovatiivisuus sekä korkeatasoinen raaka-aine.

Tarjoamme sivutuotteitamme Heinolan biotalousekosysteemin toimijoille ja olemme halukkaita myös innovaatioyhteistyöhön uusien toimijoiden kanssa, lupaa jalostusryhmän johtaja Tero Dillström.

Takaisin Vihreä Heinola pääsivulle.

Categories: Vihreä Heinola