Vihreän kasvun biokylä

Published by kari@k-systems.fi on

Vihreän kasvun biokylä -hanke on Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun sekä LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä.

Hankkeessa selvitetään, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi.

Olki – biotalouden kiihdyttäjä

Heinolasta miljoona tonnia raaka-ainetta
Heinolaa ympäröivältä maaseudulta on saatavilla lähes miljoona tonnia raaka-ainetta: 400 000 tonnia (ka.) puupohjaista raaka-ainetta ja saman verran maatalouspohjaisia raaka-aineita. Niiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin konkreettisia lisäselvityksiä yhteistyössä alkutuottajien ja koko biotalouden ketjun toimijoiden kanssa. Vihreän kasvun biokylä -hankkeessa keskitytään peltobiomassan jatkohyödynnyksen edellytysten rakentamiseen. Ennenkaikkea keskitytään olkeen, joka tällä hetkellä pääasiassa murskataan takaisin peltoon. Oljella on maata parantava vaikutus, mutta sitä voidaan myös kestävyyden reunaehdot huomioiden jalostaa esimerkiksi kuiduiksi tai polttoaineiksi.

Hankkeessa toteutetaan tutkimuskysymysten ympärille rakennetut työpaketit:

  • Alkutuottajaverkostoituminen ja yhteistyö: Miten saadaan viljelijät mukaan verkostoyhteistyöhön ja laajempaan ekosysteemiin?
  • Materiaalikiertojen prosessimalli ja tiedonvälitys: Miten saadaan olki kannattavasti liikkeelle pellolta biojalostamolle?
  • Biotuotteiden ympäristöllisen kestävyyden varmistaminen: Miten oljesta valmistettujen biotuotteiden kestävyyttä voidaan parantaa?
  • Vihreän kasvun liiketoimintaketju: Mikä on ”olkiliiketoiminnan” taloudellinen kannattavuus?

Projektissa tapahtuu:

Haemme jatkuvasti oljen myymisestä ja/tai paalausurakoinnista kiinnostuneita viljelijöitä mukaan toimitusverkostoon. Ilmoita kiinnostuksestasi täyttämällä lomake!

Vihreän kasvun biokylän toteutusaika: 1.9.2019 – 31.8.2021

Rahoittajaviranomainen: Hämeen ELY-keskus/Maaseuturahasto

Takaisin Vihreä Heinola pääsivulle.

Lisätiedot LAB
Projektipäällikkö Sami Luste
044 708 5008
sami.luste@lab.fi

Lisätiedot Heinola
Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari

050 576 8600
timo.kaattari@heinola.fi

Categories: Vihreä Heinola