Viitos-Metalli mukaan meriteollisuuden teknologiatoimittajaksi

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolalainen lämpö- ja paineastiatekniikkaan erikoistunut konepaja Viitos-Metalli on valittu mukaan espoolaisen Evacin yhteistyökumppaniksi risteilylaivojen vihreän teknologian puhdistamohankkeeseen lämmönvaihtimien toteuttamisessa.
– Teknologiaa on testattu ja koekäytetty jo kaksi vuotta ilman ongelmia. Viitos-Metallin putkilämmönvaihdin soveltuu hyvin Evacin rakentamaan märkähiilto- prosessiin, toteaa Viitos-Metallin vienti- ja projektijohtaja Vesa Sahanen.
Hyvän tuoteosaamisen lisäksi Viitos-Metallilla oli tarjota myös projektille suunnitteludataa. Tämän ansiosta toteutuksesta jää yksi ylimääräinen konsultti pois.

Evac edelläkävijä laivojen puhdistamoteknologiassa

Espoolainen Evac on maailman kärkeä vihreän jätteenkäsittelyteknologian toteuttamisessa laivateollisuudelle.
– Olemme orgaanisten jätteiden käsittelyssä huipputasolla. Vastaavassa märkähiiltoon perustuvassa tekniikassa meillä ei meriteollisuudessa ole toistaiseksi kilpailua, toteaa Evacin tuotelinjapäällikkö Lasse Kapanen.

Evacin märkähiiltojärjestelmän ansiosta jätteen lopputuotteen määrä on minimaalinen ja ekologisesti hyödynnettävissä ilman raskaita jälkikäsittelyjä. Syntyvää lopputuotetta voidaan hyödyntää vaikka lannoitteena.
Koko jätteenkäsittelyprosessi tapahtuu jätteen syntypaikalla laivassa ilman haitallisia päästöjä. Kun käsittely tehdään paikan päällä säästyy myös merkittävä määrä jätteen purku-, varastointi- ja kuljetuskustannuksia.
– Käsiteltävän jätteen tilavuus putoaa yhteen kymmenesosaan, kun jäte käsitellään ja kuivataan hydrohiileksi, kertoo Lasse Kapanen.
Jätteenkäsittelyprosessissa bioliete ajetaan lämmönvaihtimen läpi nestemäisenä. Vaihdin toimii lietteen esilämmittimenä ja lisää samalla järjestelmän energia- intensiivisyyttä tuottamalla hyötölämpöä kuivaajalle, kuvaa projektijohtaja Vesa Sahanen Viitos-Metallin osuutta prosessissa.

Päänavaus Viitos-Metallille laivateollisuuteen

Koronapandemia on koetellut myös Viitos-Metallia, mutta toisaalta se on antanut aikaa panostaa myös kehitystyöhön meriteollisuuden parissa.
Evacin projekti antaa Viitos-Metallin tuotteille uutta näkyvyyttä laivateollisuuteen. Evac on tärkeä asiakas tulevaisuuden kannalta, saamme myös leveämmät hartiat kansainvälistymiseen ekologisen jätteidenkäsittelyn saralla.
– Uskomme, että kumppanuus Evacin kanssa kehittyy pitkäaikaiseksi. Meriteollisuus on vahva tuotannonala, joka voi tuoda uusia tilauksia ja työtä myös Heinolaan, arvioi Vesa Sahanen.