SME POWER -hanke edistää energiatehokkuutta

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on kumppanina Interreg Europe -ohjelman kansainvälisessä SME Power -hankkeessa. Sen tavoitteena on edistää maakunnan yritysten energiatehokkuutta kehittämällä tuki-instrumentteja ja vaihtamalla siihen liittyviä parhaita käytäntöjä ja kokemuksia. Pääkohderyhmänä ovat ei-energiaintensiiviset pk-yritykset.

SME POWER -hankkeen yleisenä tavoitteena on varmistaa, että vähähiiliseen talouteen liittyvää julkista tukipolitiikkaa osallistuvilla alueilla ja koko EU:ssa mukautetaan paremmin pk-yritysten tarpeisiin. Ensi vaiheessa hankkeessa selvitetään energiatehokkuuteen liittyvät tuki- ja rahoitusinstrumentit, jotka on suunnattu etenkin ei-energiaintensiivisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Seuraavassa vaiheessa keskitytään tiedonvaihtoon ja hyvien käytäntöjen tunnistamiseen kumppaneiden kesken sekä alueellisten toimintasuunnitelmien kokoamiseen niiden pohjalta. Yhteistyö alueellisten sidosryhmien kuten rahoittajien, kehittäjä- ja edunvalvontatoimijoiden sekä yritysten kanssa on keskeisessä asemassa hankkeen toteutuksessa.

Hankkeen pääpartneri on Resources Recovery Regional Agency Italiasta, ja Heinolan lisäksi kumppaneina ovat Durham County (Iso-Britannia), European Institute for Innovation (Saksa), Local Energy Agency Spodnje Podravje (Slovakia), Regional Public Energy Entity of Castilla y Leon (Espanja), Sustainable Energy Authority of Ireland (Irlanti) ja Innovations and Management Centre Clg Ta Westbic (Irlanti).

SME POWERin kokonaisbudjetti on yhteensä 1 519 868 euroa ja Heinolan osuus siitä 191 840 euroa. Toteutusaika on 1.8.2019–31.7.2023.

Lisätiedot:

Heikki Mäkilä, elinvoimajohtaja, Heinolan kaupunki

Puh. 044 769 4141

Sähköposti: Heikki Mäkilä

Projektin kotisivu: https://www.interregeurope.eu/smepower/

Facebook: https://www.facebook.com/SMEPOWERproject/

Twitter: https://twitter.com/sme_power

Read more in English:
SME POWER ENHANCING ENERGY EFFICIENCY IN SMES

 

Categories: HITVihreä Heinola