HTM Yhtiölle ympäristölupa Heinolan kalankasvattamolle

Published by kari@k-systems.fi on

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 28.4.2021 HTM Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan Heinolaan sijoitettavalle kalan kiertovesikasvatuslaitokselle ja kalan käsittelytoiminnolle. Yhtiölle myönnettiin myös vesilain mukainen lupa vedenottoon Heinolan Jyrängönvirrasta ja lupa valmisteleviin toimenpiteisiin.

Yrityksen tarkoituksena on aloittaa kalankasvatus Heinolan Sahaniemessä vanhassa Pakenson teollisuuskiinteistössä. Kiertovesilaitoksessa kalaa tuotetaan sisätiloissa altaissa.

HTM Yhtiöt on odottanut ympäristölupaa pitkään. Hämeen ELY-keskus antoi puoltavan lausunnon lupahakemukseen viime vuonna lokakuussa ja nyt kalankasvatuslaitos sai lopulta luvan aluehallintovirastolta.
– Olemme tyytyväisiä siihen, että saimme luvan. Sitä kesti niin pitkään odotella, kertoo HTM Yhtiöiden hankejohtaja Markus Lindberg.

Mädistä valmiiksi tuotteeksi

Kiertovesiallastuotannossa kalat kasvatetaan alusta loppuun sisätiloissa. Tuotantoprosessi alkaa mädin haudonnasta poikasiksi, jatkuu kasvatuksena ja päättyy kalojen teurastukseen ja perkaukseen. Ennen kalojen teurastusta niitä pidetään raikastusaltaissa, joihin ohjataan viileää ja raikasta vettä Jyrängönvirrasta. Teurastuksen jälkeen kalat perataan, huuhdellaan ja toimitetaan jatkojalostukseen.

Lupamääräysten mukainen jätevesikuormitus mahdollistaa hakemuksen mukaan noin 3 000 tonnin vuotuisen kalan lisäkasvun. Kiertovesilaitos sijoittuu teollisuusalueelle vanhaan pahvitehtaaseen. Laitoksen prosessivedet johdetaan esikäsittelyn jälkeen Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Kalojen raikastamiseen käytetään Jyrängön virrasta otettavaa pintavettä, ja käytetty raikastusvesi palautetaan takaisin Jyrängön virtaan.

Ympäristöluvassa on annettu tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä määräykset Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettavalle vedelle. Vesistöön palautettavien raikastusvesien laatua on määrätty selvitettäväksi ensimmäisten toimintavuosien aikana.

Kirjoitimme aiheesta aiemmin

ELY-keskus puoltaa Heinolan kalankasvatuslaitosta