Vihreän kasvun biokylä-hanke loppusuoralla – loppuseminaari esittelee tuloksia 30.11.

Published by kari@k-systems.fi on

Noin 700 maanviljelijää 130 kilometrin säteellä Heinolasta on valmiina myymään olkea jatkojalostukseen.

Heinolan kaupungin, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama Vihreän kasvun biokylä -hanke on loppusuoralla. Vuonna 2019 käynnistyneessä hankkeessa on etsitty uusia keinoja lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Kehityshankkeen on mahdollistanut Maaseuturahastolta saatu rahoitus.

Hankkeen lähtökohtana oli Heinolassa tehty alustava selvitys biopohjaisten raaka-aineiden saatavuudesta Heinolassa. Maconin kokoamien selvitysten mukaan Heinolaa ympäröivältä maaseudulta on saatavilla lähes miljoona tonnia raaka-ainetta kiertotalouteen. Metsätaloudesta saadaan 400 000 tonnia puupohjaista raaka-ainetta ja saman verran maatalouspohjaisia raaka-aineita.

Olkea jatkojalostukseen

LAB:in ja LUT:in vetämässä Vihreän kasvun biokylä hankkeessa keskityttiin lähinnä peltobiomassan jatkohyödyntämisen edellytysten rakentamiseen. Selvitystyössä paneuduttiin erityisesti olkeen, joka tällä hetkellä pääasiassa murskataan takaisin peltoon. Oljella on maata parantava vaikutus, mutta sitä voidaan myös kestävyyden reunaehdot huomioiden jalostaa esimerkiksi kuiduiksi tai polttoaineeksi.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten korsimassoihin pohjautuva biojalostus voitaisiin saada Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Tutkimuksessa selvitettiin mm. oljen toimitusketjun muodostamista Heinolan lähiympäristöstä Heinolaan mahdollisesti perustettavalle biojalostamolle.

Hankkeesta saatujen tietojen perusteella 130 kilometrin etäisyydellä Heinolasta on hankittavissa 100 000 tonnia korsibiomassaa teollisuuden raaka-aineeksi vuosittain. Tutkimuksessa haastateltiin 1200 maatalousyrittäjää, joista 700 olisi valmis myymään olkea jatkojalostukseen.

Tutkimuksen tulokset on koottu maanviljelijöiden antamien tietojen osalta LAB:in ylläpitämään tietokantaan, josta niitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Vihreän kasvun biokylä-hankkeesta tehdään myös virallinen raportti, joka julkaistaan joulukuussa tänä vuonna. Raportti tulee saataville myös businessheinola.fi -verkkopalveluun.

Loppuseminaari Lahdessa ja verkossa 30.11.
Vihreän kasvun biokylä-hankkeen loppuseminaarissa kerrotaan hankkeen tärkeimmistä tuloksista.

Tilaisuus järjestetään LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella, Mukkulankatu 19, Auditorio 3B:ssä sekä verkossa.

Paikan päälle otetaan 75 osallistujaan ja verkkossa seminaariin voi osallistua 250 osallistujaa.

Ilmoittaudu seminaariin tästä linkistä.

Seminaarin ohjelma Lahdessa

9.30 Kahvitus
10.00 Tilaisuuden avaus
10.15 Oljen toimitusverkon perustamisen reunaehdot, saatavuus ja toimintavarmuus
10.45 Oljen logistiikkaketjun kustannukset
11.05 Oljen pellolta poistamisen kestävyys
11.20 Teollisuuden puheenvuoro
11.35 Johtopäätökset ja miten tästä eteenpäin, yleisön kysymyksiä.
12.00 Tilaisuus päättyy