Uusia avauksia vihreään kasvuun – Heinola avaa hankesalkkunsa vapaaseen käyttöön

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut on runsaan seitsemän vuoden aikana toteuttanut useita bio- ja kiertotalouden kehityshankkeita. Tutkimus- ja kehitystyö on toteutettu läheisessä yhteistyössä heinolalaisten yritysten kanssa.

Business Heinola avaa nyt kaiken tutkimustiedon ja selvitykset yleiseen käyttöön verkkosivuillaan. Tavoitteena on auttaa yrityksiä uusien innovaatioiden luomisessa ja liiketoiminnan pitämiseksi kilpailukykyisenä.

– Paikallisen teollisuusyritysten osuus on ollut merkittävä tutkimustyön kohteiden valinnoissa. Haluamme auttaa yrityksiä tekemään uusia investointeja ja tarjota mahdollisimman hyvät lähtökohdat luoda uutta yritystoimintaa Heinolaan, kiteyttää elinkeinopäällikkö Timo Kaattari hanketoimintaa.
Tutkimuksen kohteiksi on valittu Heinolan seudun raaka-aineresurssit, teollisuuden sivuvirrat ja uusien teknologioiden hyödyntäminen.

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu mukana

Hankkeissa on toiminut projektipäällikkönä elinkeinopäällikkö Kaattari vuodesta 2013 vuoteen 2018. Tämän jälkeen hankkeiden vetovastuu on siirretty yhteistyösopimuksella LAB ammattikorkeakoululle, jolla on laajemmat resurssit ja hyvä yhteistyöverkosto hankkeiden toteutukseen. Tutkimustyön kasvaessa mukaan hankkeiden toteutukseen on tullut myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT).

Heinolan kaupungilla on edelleen keskeinen rooli hankkeiden toteutuksessa, sillä elinkeinopäällikkö koordinoi tärkeää käytännön tutkimustyötä Heinolan yritysten kanssa.

Jatkuvassa muutoksessa oltava mukana

– Hankeyhteistyö yritysten kanssa on antanut mahdollisuuden katsoa yritystoiminnan kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä myös pidemmällä aikavälillä. Talouselämässä muutos on jatkuvaa ja se nopeutuu koko ajan. Jos kehityksessä ei olla mukana, niin emme pärjää kilpailussa, arvioi Timo Kaattari.

Heinola tulee Vierumäen yrityspuiston puitteissa esittelemään myös uuden yhteistyömuodon paikallisen teollisuuden kanssa. Siinä eri toimialojen yritykset etsivät yhteistyömahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ja luoda uutta liiketoimintaa.

– Tuomme vihreän teknologian ja kiertotalouden huippuosaajia saman pöydän ääreen paikallisten yritysten kanssa innovoimaan uutta tekemistä. Mukana ovat LUT-yliopisto, LAB ammattikorkeakoulu sekä FCG ja Solved-konsultointiyritykset. Tehdyt laskelmat ja arviot talouden noususuhdanteesta ja yritysten liiketoiminnan nopeasta kehityksestä ovat osuneet hyvin kohdalleen, kiittelee Timo Kaattari.

Päivitys 15.11.2021:
Artikkelissa on haastateltu Heinolan kaupungin entistä elinkeinopäällikköä, Timo Kaattaria.

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

Tutustu hankesalkkuun: