Heinola tarjoaa yrityksille nopean väylän kasvu-uralle

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupungille yhteistyö ja vuorovaikutus alueen yritysten kanssa on keskeinen ja tärkein toimintatapa. Heinola tarjoaa paikkakunnalle tulevalle uudelle yritykselle avainyhteyshenkilön, joka kerää kaavoituksen, maankäytön, ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yhteyshenkilöt samaan pöytään tai etäyhteyteen helpottamaan yrityksen sijoittumista Heinolaan. Toiminta on rutinoitunutta vuosien varrella, kokemus ja käytännöt kaikille tuttuja.
Avainyhteyshenkilö auttaa myös rekrytoineissa, toimii yhteyshenkilönä kaikissa asumiseen sekä henkilöstön sijoittumiseen ja asumismukavuuteen liittyvissä asioissa.

Heinolalla on verkossa toimiva oma rekrytointipalvelu, johon on koottu paikkakunnan vapaat työpaikat ja keskeiset rekrytointia juuri nyt tekevät yritykset.

Maksuton toimitilojen suunnittelupalvelu

Heinola tarjoaa myös maksuttoman toimitilojen suunnittelupalvelun. Yksityisten kumppanuuksien avulla kaupunki voi tarjota toimitilojen yksilöllisen suunnittelun, tontin, rakentamisen ja kilpailukykyisen rahoituksen omiin tai vuokratiloihin.
Vierumäelle on valmistunut yrityspuisto, jossa on yli 100 000 neliömetriä tilaa rakentaa teollisuus ja toimitilaa.

Etsimme yritysten tarpeisiin toiminnallisesti ja elinkaarikustannusten kannalta järkevintä ratkaisua. Suunnittelussa painotamme vähähiilistä, muuntojoustavaa rakentamista. Lisäarvoa tähän tuovat paikalliset yritykset, joiden osaamiseen voi tutustua mm. tällä sivustolla.

Apua rahoituksen kartoitukseen

Autamme yritysten kehittämisrahoituksen kartoittamisessa ja haussa sekä mahdollisten tukien haussa. Heinola on mukana myös kontaktien luomisessa paikalliseen teollisuuteen ja yrityksiin, sekä edistämme yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia kaikin tavoin. Olemme Heinolan yritysten kanssa valmistelleet kymmeniä rahoitushakuja. Verkostomme hallitsee eri rahoitusohjelmat ja EU:n elvytysrahoituksiin liittyvät yksityiskohdat, lisää Timo Kaattari.

Tarjolla korkeakouluyhteistyötä

Heinola on tehnyt LAB ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston sekä Heinolan teollisuuden kanssa runsaasti tutkimustyötä koskien raaka-aineiden saatavuutta, uudelleen käyttöä sekä uusia teknologioita. Nämä tutkimus- ja hankeraportit on avattu tällä sivustolla avoimeen dataan tutkittavaksi ja hyödynnettäviksi. Yritysten osuus tutkimustyössä on ollut keskeinen

Heinolalla on yli 700 paikallisen toimijan verkosto kaikkeen yritystoiminnan tukeen, asumiseen, arjen sujumiseen ja vapaa-aikaan liittyen. Heinola on pieni kaupunki, joka tarjoaa ison mahdollisuuden kasvaa.

Kysy lisää

Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

Tutustu Kestävän kehityksen kasvumahdollisuuksiin Heinolassa.