Maaseudulta uutta businesta ProAgrian avulla – maksuton tarvekartoitus

Published by kari@k-systems.fi on

Maatilayrittäjien hyvin tuntema tuki- ja palveluorganisaatio ProAgria panostaa ympäristöystävälliseen maaseudun kehittämiseen laaja-alaisesti. Valtaosa suomalaisista maatiloista tuntee hyvin ProAgrian palvelut maatilojen tukien haussa, maatilojen strategioiden ja toiminnan suunnittelussa ja kehityshankkeiden toteutuksissa.
– ProAgria kehittää ja laajentaa palvelujaan myös mikro- ja pk-yrityksille. Se on tehnyt niin jo vuosia, mutta palvelujen laajuutta ei vielä tunneta hyvin yritysmaailmassa, kertoo ProAgrian yritysasiantuntija Karita Alén.

– ProAgria Etelä-Suomen yritysasiantuntijat toimivat yritysten kumppanina liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Asiantuntijoilla on vahvaa eri alojen toimialaosaamista ja tuntemusta yritysten toimintaympäristöön niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Erityisen vahvaa osaamista on matkailu-, elintarvike-, urakointi-, energia-, puunjalostus- ja palveluyrittäjyydestä, erittelee Karita Alén.

Hyvät mahdollisuudet saada tukea

Monet maatilayrittäjät ovat laajentaneet toimintaansa monialaisen yritystoiminnan puolelle, jossa voidaan hyödyntää tai täydentää maatalousyrityksen toimintaa ja osaamista. Uudistumis- ja kehityshankkeisiin on mahdollista saada tukea ProAgrian avustamana mm. ELY-keskuksilta ja ensi vuonna myös EU:n elvytysrahoitusjärjestelmästä.
ProAgria tarjoaa kehittämistarpeiden kartoituksia investointi- ja laajennustarpeisiin sekä yleisesti yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä palveluja.

– Toiminnan vaikuttavuus konkretisoituu yrityksiin lisääntyvinä työpaikkoina sekä liiketoiminnan tuloksenteon kehittymisenä. Palvelujen tuloksena yrityksille syntyy mm. liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmia, erilaajuisia toimintaa tukevia laskelmia sekä tuote- ja palvelukehitystä, lupaa Karita Alén ProAgria-yhteistyöstä.

Maksutonta tarvekartoitusta

ProAgria tarjoaa nyt erityistä HYMY Häme ll-kehityshanketta maaseutuyrityksille liiketoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2019 alussa alkanut HYMY Häme II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä.

Hymy Häme II – Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen -hankkeessa tehdään tarvekartoituksia veloituksetta Heinolan alueella toimiville yrityksille.

Lue lisää tästä linkistä.

Yhteyshenkilönä Heinolan alueen yrityksille toimii yritysasiantuntija
Karita Alén
0400 461 708
Sähköposti karita.alen(a)proagria.fi

ProAgria Etelä-Suomi Facebookissa.

Yrittäjä-Onnistumme yhdessä Facebookissa!