Niemelänrannan tulevaisuus työpöydälle – työpaja 16.3. Heinäsaaressa

Published by kari@k-systems.fi on

Nimelänrannan yleisssuunnittelualue.

Millainen on Niemelän kaupunginosan ranta-alue tulevaisuudessa? Miten parhaalla tavalla kehitetään aluetta niin matkailun ydinalueena kuin asukkaiden virkistyskeitaana ja uusien asumismuotojen kaupunkialueena?

Heinolassa on käynnistynyt Niemelän kaupunginosan ranta-alueen yleissuunnittelu, jolla tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan alueen matkailun ja yritystoiminnan kehittämistä, rakentamista, virkistyskäyttöä ja koko asuinympäristöä.

Kaupunkisuunnittelu järjestää 16.3. kello 17-19.30 Heinäsaaressa työpajan, johon on kutsuttu mukaan alueella toimivia yrityksiä ideoimaan ja keskustelemaan alueen käytöstä.
Asemakaava-arkkitehti Katri Kuivalainen kutsuu mukaan myös muita asiasta kiinnostuneita yrityksiä ja yrittäjiä kuulemaan ja keskustelemaan Niemelänrannan tulevaisuuden hyödyntämisestä.
Suunnittelualueena on koko ranta-alue Heinolan satamasta Tähtisillalle. Siihen kuuluu ranta-alueet, Kylpylän alueen kortteli, rantaan liittyvät saaret, puistot ja rannan lähikorttelit. Alue kuuluu osana Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon, jonka hoito- ja käyttösuunnitelmassa esiin nostetut tavoitteet ohjaavat alueen suunnittelua.

Kehittämisen tavoitteet

Yleissuunnitteluvaiheen ensimmäisen, yrittäjille suunnatun työpajan tavoitteena on tunnistaa alueen kehittämisen tavoitteita. Yhteistyön ja yhteisen kehittämisen kautta on tarkoitus löytää mahdollisuuksia alueen matkailupalveluiden kehittämiseksi.
Ranta-alue on suurimmalta osin virkistysaluetta, mutta käsittää myös yritystoiminnan alueita ja asemakaavalla rakentamiseen osoitettuja, rakentamattomia alueita.
Alueella on kaikkiaan 14 eri aikoina hyväksyttyä asemakaavaa. Vanhin voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1958 ja uusin vuodelta 2008.

Virkistyskäyttö ja yritystoiminta tärkeitä

– Tärkeimpänä suunnittelun tavoitteena on rannan virkistyskäyttö- ja yrityspotentiaalin parempi hyödyntäminen sekä rannan toimintojen kytkeminen ydinkeskustaan. Toisena päätavoitteena on määrittää uudisrakentamisen paikat ja rakentamisen luonne osa-alueittain.
­ – Yleissuunnitelmaprosessin tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys ranta-alueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista kansallisen kaupunkipuiston arvojen mukaisesti.
– Työpajan tavoitteena on tavoitteena tunnistaa alueen kehittämisen tavoitteita ja keskustella muutosvoimista, alueen arvoista ja vetovoimatekijöistä sekä lähitulevaisuuden haasteista, kertoo asemakaava-arkkitehti Katri Kuivalainen.
Työpajassa ideoidaan yhdessä alueen tulevaisuutta yrityselämän ja matkailun näkökulmasta sekä tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitua ja lisätä paikallisten yritysten yhteistyötä.

Yrittäjä – tule mukaan ideoimaan

Seminaariin voi osallistua ilmoittautumalla työpajaan sähköpostilla viimeistään maanantaina 14.3.2022 kaupunkimuotoilija Noora Kumpulaiselle.

Niemelänrannan yleissuunnittelu jatkuu muun muassa yhteistyöllä Lab-ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijoiden kanssa kootaan, analysoidaan ja muodostetaan visio alueen tulevaisuudesta. Visiosuunnitelman lisäksi kirjataan myös tekniset ja taloudelliset suunnitteluperiaatteet sekä tarkemmat periaatteelliset ratkaisumallit yleisten alueiden suunnittelulle osa-alueittain.

Valmistelutyössä liikutaan myös Niemelänrannan alueella konkreettisesti arvioimassa alueen tarjoamia mahdollisuuksia.  Asukkaita tullaan osallistamaan kehitystyöhön kesäkuussa järjestettävässä tilaisuudessa.

Suunnittelutyön pääperiaatteet on tarkoitus saada kokoon tämän vuoden syksyyn mennessä. Työhön osallistuu myös elinvoimalautakunta, joka tulee käsittelemään kehitysehdotuksia ja esityksiä kaavoitusohjelmaan ja jatkosuunnitteluun.

Lue lisää Niemelänrannan yleissuunnitelmasta tästä linkistä.

Lisätietoja

Asemakaava-arkkitehti
Katri Kuivalainen,

+358 44 769 4370
Katri.Kuivalainen(a)heinola.fi

Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Juha Poskela
+358 44 769 4367
Juha.Poskela(a)heinola.fi