Vierumäkeläiset visioivat tulevaisuutta – kyläyhdistys ja yritykset yhteistyössä

Published by kari@k-systems.fi on

Salin täydeltä ideoita tulevaisuudesta.

Vierumäki on aktiivisten yritysten ja asukkaiden yhteisö, jossa rakennetaan yhdessä tulevaisuutta omiin vahvuuksiin luottaen. Vierumäen yritykset voivat hyvin, ne kasvavat, kehittyvät ja tarjoavat töitä moniosaajille. Vierumäellä työskentelee nyt jo yli 1 000 henkilöä ja uusia työpaikkoja tulee lisää, erityisesti teollisuuteen sekä palvelu- ja matkailualalle.

Vierumäki on myös aktiivisen kyläyhdistyksen koti. Vuosisatoja vanhassa kyläympäristössä elää vajaat tuhat aktiivista asukasta, jotka hoitavat yhdessä kylän asioita ja toimivat vastuullisesti vihreän tulevaisuuden puolesta. Kylätoiminta käynnistyi jo 1980 luvulla, vuonna 2011 Vierumäki valittiin Päijät-Hämeen vuoden kyläksi ja vuoden 2022 alussa käynnistyi Vierumäen kylän uusi tulevaisuuden kasvuhanke.
Nyt Vierumäen yritykset ja kyläläiset visioivat yhdessä tulevaisuutta Heinolan kaupungin kanssa. Tulevaisuuden näkymiä piirretään isosti Vierumäen kylältä Konnivedelle ja Heinolaan saakka.

Yritysten ja asukkaiden yhteistyöprojekti käynnistyi viime vuoden lopulla pidetyssä työpajassa, jossa hypättiin vuoteen 2035 ja pohdittiin siellä vaikuttavia muutosvoimia, yhteistä arvopohjaa ja visioita. Tämän jälkeen vierumäkeläiset astuivat eri yritysten, asiakkaiden ja kyläläisten saappaisiin ja kirjasivat tekijöitä, joilla Vierumäki kasvaa ja kehittyy tulevaisuudessa.

Visioista konkretiaan

Vierumäen kehityshankkeelle saatiin lisää vauhtia muun muassa kyläyhdistyksen kehityshankkeesta. Alueen vetovoimatekijöitä on koottu yhdessä konsulttiyhtiö FCG:n kanssa. Selvitystyötä ohjaa kyläyhdistys yhdessä Heinolan kaupungin kanssa.

Vierumäen eri yritysten ja kyläyhdistyksen edustajia kokoontui aprillipäivänä toiseen työpajaan, jossa pureuduttiin konkreettisesti Vierumäen kehittämiskohteisiin, lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteisiin ja yhteistyöhön.

Työpajan tarkoituksena oli saavuttaa osallistujien yhteisymmärrys alueen toivotusta tulevaisuudesta ja siihen johtavista toimenpiteistä. Työpajaan osallistui yli 30 Vierumäen yritysten, kyläyhdistyksen ja Heinolan kaupungin edustaajaa.

Mukana oli myös LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisen Master Degree-koulutuslinjan opiskelijoita, jotka tekevät Vierumäen kehityshankkeesta käytännön harjoitustyötä. Opiskelijat tuottavat Vierumäen yhteistyöhankkeesta esseitä ja esityksiä, joita voidaan hyödyntää Vierumäen kehityshankkeessa.

 

Työpajassa osallistujat muodostivat viisi työryhmää, jotka kirjasivat konkreettisia ehdotuksia tuleville hankkeille. Teemoina oli mm. Vierumäen vihreän liikkumisen mahdollisuudet, kansainvälinen hyvinvointikeskus, innovatiivinen puurakentaminen, tulevaisuuden asumisratkaisut, ja digitaalinen yhteistyöalusta, jolla kootaan Vierumäellä olevaa osaamista, innovaatioita, tehdään tutkimustyötä Living Lab-ympäristössä ja markkinoidaan Vierumäen yhteistyöklusteria.

Työpaja päätettiin työryhmien ehdotusten esityksiin, jotka tallennettiin verkossa jaettaviksi podcasteiksi. Podcast-esitykset ohessa.

Lennokkaille tulevaisuuden visioille haetaan seuraavaksi mahdollisia toteuttajia Vierumäellä toimivien yritysten kanssa. Tavoitteena on koota kehitysideoista toteutettavia hankkeita, joihin on mahdollisuus saada hankerahoitusta esim. ELY:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021-27 hankekokonaisuudesta.

 

 

Antti Kinnunen, Vierumäen kyläyhdistys.

Yhteistyöalusta -Living Lab: Antti Kinnunen, Vierumäen kyläyhdistys

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Poskela ja kaavoitusarkkitehti Irene Översti.

Vihreän liikkumisen edelläkävijä, Euroopan vaikuttavin liikuntaelämys: kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Poskela, Heinolan kaupunki.

 

 

Myyntipäällikkö Vesa Saarelainen.

Vähähiilisen rakentamisen mallikylä Vierumäelle: myyntipäällikkö Vesa Saarelainen Oiva Wood

 

Elinkeinopäällikkö Liisa Koski-Lukkari.

Vierumäki, Suomen Florida, asumisen ratkaisut: elinkeinopäällikkö Liisa Koski-Lukkari, Heinolan kaupunki.

 

FCG:n asiantuntija Juuso Ilmola.

Kansainvälinen hyvinvointikeskus: Juuso Ilmola FCG