Heinolan yrityksille maksutonta liiketoiminnan kehittämisapua

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut on tehnyt LAB-ammattikorkeakoulun kanssa sopimuksen liiketoiminnan kehittämispalvelujen ostamisesta heinolalaisille yrityksille.
LAB-ammattikorkeakoulu Lappeenrannasta varaa viisi eri liiketoiminta-alueiden asiantuntijaa palvelemaan heinolalaisia yrityksiä eri kehityshankkeissa. Käytännön yhteistyötä koordinoi elinkeinopäällikkö Liisa Koski-Lukkari.

– Tämä on Heinolan yrityksille hyvä mahdollisuus kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa. Laajennamme LAB-yhteistyöllä Heinolan yritysneuvonnan osaamista ja hartioita, ja pystymme tarjoamaan viisi eri toimialojen asiantuntijaa Heinolan yritysten käyttöön per heti, lupaa Kaattari.
– Yritysten yhteydenotot elinvoimapalveluihin ovat lisääntyneet koronan aikana entisestään. Kysyntää on lisännyt myös aktiivinen tiedottaminen.
– Varaudumme talouden ja kysynnän kasvuun, kun rajoitukset poistuvat syksyllä, ja nyt haemme Heinolan yritysten käyttöön parasta mahdollista osaamista ja tukea, tarkentaa elinkeinopäällikkö.

Yhteydenotto elinkeinopäällikköön

Yritykselle maksuttoman kehitysprojektin voi käynnistää ottamalla yhteyttä elinkeinopäällikkö Liisa Koski-Lukkariin, joka määrittelee yrityksen tilanteen ja kehitystarpeet. Tämän jälkeen valitaan LAB:in asiantuntijoista oikea henkilö ja määräaikainen kehitystyö voi alkaa.

Liisa Koski-Lukkarin mukaan LAB-yhteistyö on myös toteutustavaltaan uusi. Heinola ostaa neuvontapalveluja ilman erillisiä sopimus- ja hallinnointikuluja, koska kehitystyön koordinoinnista vastaa elinvoimapäällikkö. Kehitystyöstä maksetaan korvausta LAB-ammattikorkeakoululle vain käytetyistä asiantuntijoiden työtunneista.

Kokemusta ja osaamista

– Olemme ensimmäisessä vaiheessa sopineet kehitysyhteistyöstä kuluvan vuoden loppuun asti, ja meillä on optio jatkaa vuoden 2023 loppuun saakka, kertoo LAB-ammattikorkeakoulun puolesta kehitystyötä johtava TKI-johtaja Pasi Juvonen.

Juvosen mukaan hankkeeseen valitut asiantuntijat edustavat vahvaa osaamista ja kokemusta. Heillä on runsaasti kokemusta käytännön työelämästä, koska monet heistä ovat tulleet LAB:iin yksityisen sektorin palveluksesta. Asiantuntijoista saa hyvän kuvan tutustumalla heidän esittelyihinsä ohessa.

– Kehityshankkeet voivat olla pieniä tai osia suuremmasta kokonaisuudesta, jossa tarvitaan selvitys- ja tutkimustyötä. Meidän tavoitteenamme on tarjota konkreettisia vastauksia ja ehdotuksia esimerkiksi uusien innovaatioiden toteuttamiseen tai organisaation ja tuotannon uudistamiseen. Osaamista löytyy myös uusien rahoitusmallien etsimiseen tai vaikkapa digitaalisten ratkaisujen valintaan ja tuotteiden markkinointiin, kertoo Juvonen.

TKI-johtaja Pasi Juvonen pitää Heinolan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta hyvänä ja selkeänä yhteistyömallina, jossa voidaan keskittyä suoraan ja nopeasti varsinaiseen kehitystyöhön.

Vuoden 2021 alkupuolella kehitystyötä joudutaan tekemään koronarajoitusten vuoksi etänä, mutta asiantuntijoille varataan tarvittaessa työtila elinvoimapalvelujen Savotta-toimistolle, kun rajoituksista päästään eroon.

LAB:in asiantuntijoiden esittelyt

Outi Katajamäki
Outi, FM, Certified Business Coach, on markkinoinnin lehtori ja tiimivalmentaja, jolla on vuosikymmenten kokemus erilaisten organisaatioiden strategioiden, markkinoinnin ja viestinnän terävöittämisestä. Koulutustyön ja bisnesvalmennuksen keskiössä on luovuus ja ketteryys – kyky löytää kullekin organisaatiolle luontevin, kustannustehokkain ja uskottavin tapa markkinoida asiantuntijuuttaan kohderyhmälähtöisesti.

Annina Vänskä
Annina on talouden moniosaaja, jonka vahvuudet ovat kannattavuuden ja kassavirran parantaminen, muutosjohtaminen ja strateginen sparraus (toimitusjohtajat, johtoryhmät ja hallitukset). Kokemusta löytyy niin talousvastaavan roolista pörssiyhtiöissä Suomessa & Euroopassa, startup-/kasvuyrityksissä kuin hallitustyöskentelystä esim. julkisella puolella.

Sami Lanu
Sami, markkinoinnin lehtori, LAB. Samilla on yli 20 vuoden kokemus modernin markkinoinnin suunnittelusta ja konsultoinnista. Hän on työskennellyt strategina Suomen johtavissa markkinointitoimistoissa kuten hasan&partners ja SEK&Grey, sekä tehnyt mm. Finnairin, Nokian, Visit Finlandin, DNA:n ja Snellmanin markkinointia. Koulutukseltaan Sami on taiteen maisteri, taideteollisen korkeakoulun Medialabista.

Tommi Kallonen
Tommilla on osaamista mobiili- ja selainpohjaisten ohjelmistojen kehityksestä. Tutkimuskokemusta on mobiilipalveluista vaihtelevista käyttötapauksista lasten musiikin opetuksesta teollisuuden tuotannon seurantaan. Yrityspuolen kokemusta taas on teollisuuden selainpohjaisten palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Pasi Juvonen
Pasi, TkT, on tällä hetkellä LAB:in TKI-johtajana Innovaatioiden kaupallistaminen -vahvuusalueella. – Olen kokenut projektipäällikkö ja tiimivalmentaja. Taustani on ICT-maailmassa, tietoliikenteessä ja tietoturvallisuudessa. Olen kehittänyt käytännönläheisiä oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä sekä toiminut niissä valmentajana.

Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

 

Categories: Yleinen