Heinolassa huutava työvoimapula – tekijöitä haetaan yhteistyöllä

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan yrityksillä menee koronapandemian jälkeen hyvin, liiketoiminnat elpyvät ja kasvavat. Asiakkaita ja tilauksia riittää, mutta työvoimasta on monin paikoin pulaa. Suuri tarve työntekijöistä on juuri nyt esimerkiksi ravintola- ja palvelualalla.

Kesä on ravintoloiden kulta-aikaa, jolloin ne tarvitsevat runsaasti työvoimaa ja osa-aikaisia tekijöitä lisäresursseiksi sesonkiajaksi. Nyt tekijöitä ei vain ole, eikä ongelma ole pelkästään Heinolassa, se on valtakunnallinen. Suomessa olisi tällä hetkellä tarjolla noin 20 000 työpaikkaa hotelli- ja ravintola-alalla.

Heinolan yrittäjien aamukahveilla Heinolan WPK-talolla haettiin paikallista ratkaisua työvoiman saatavuuteen ja yhdeksi vaihtoehdoksi ehdotettiin perustaa työntekijäpooli, jossa olisi mukana useampi yritys. Yrityspooli voisi tarjota työntekijöille työtä myös kokoaikaisesti järjestämällä töitä eri yrityksissä.

Tilaisuudessa mukana ollut Päijänne-Leaderin yritysaktivaattori Joonas Karhinen kertoi, että Päijänne-Leader voisi mahdollisesti auttaa asiassa tarjoamalla apua yritysyhteistyön suunnittelussa ja rahoituksen saamisessa kehityshankkeelle.

Yrittäjät vetämään yhteistyötä?

Heinolan Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Hallikas puolestaan lupasi yrittäjäjärjestön olevan valmis keskustelemaan yhteistyöstä Päijänne-Leaderin ja yritysten kanssa. Karhisen mukaan esim. yrittäjäjärjestön mukanaolo kehitystyössä voisi antaa mahdollisuuden saada jopa 75 prosenttia tukea hankkeeseen.

Yrittäjätapaamisessa todettiin, että apua ei ehditä saada enää kuluvan kesän aikana, mutta mahdollisesti ensi vuonna sillä voitaisiin helpottaa paikallista ongelmaa.

Työvoimapulasta kärsitään Heinolassa myös sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä puu- ja metalliteollisuuden piirissä. Heinolassa oli kesäkuun puolivälissä avoinna yli 170 työpaikkaa.

Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari (vas.) ja yritysasiantuntija Heli Nieminen Hämeen TE-toimistosta olivat kertomassa palveluistaan yrityksille yrittäjien aamutapaamisessa.

TE-toimisto mukana talkoissa

Yrittäjien aamutapaamisessa mukana ollut TE-toimiston yritysten kehittämispalvelujen asiantuntija Heli Nieminen kertoi, että Heinolassa vapaana olevasta työvoimasta ei löydy nyt nopeaa apua ravintola- ja palvelualalle.

– Heinolassa on yli tuhat ihmistä työttömänä, heistä noin 500 on pitkäaikaistyöttömiä. Työvoiman kohtaanto-ongelma on monimutkainen ja haastava asia ratkaistavaksi. Lisäksi työnhakijoiden erilaiset elämäntilanteet vaikeuttavat työllistymistä.  Esteinä on mm. liikkuminen työpaikan ja kodin välillä, palkkaus ja tarjolla olevien töiden mahdollinen osa-aikaisuus, tarkensi Heli Nieminen.

Niemisen mukaan TE-toimisto ei voi ryhtyä operoimaan yritysten edustajana työntekijöiden välityksessä, vaan se toimii omilla palveluilla ja työkaluilla. TE-toimisto kehottaakin yrityksiä käyttämään toimiston tarjoamaa työkokeilua, palkkatukea tai rekrykoulutusta työntekijöiden saamiseksi.

– Työkokeilu on yrityksille maksuton, palkkatuki voi olla 30-50% palkkakuluista. Tuella korvataan palkattavan henkilön osaamisen puutteita. Yksi hyvä keino on myös järjestää rekrykoulutusta. Koulutusryhmän voi järjestää yksittäinen yritys tai muutaman yrityksen muodostama ryhmä. Koulutusajalta maksetaan työnhakijoille korotettua päivärahaa ja yritys voi hyödyntää hakijoiden työpanosta yrityksessä, kiteytti Heli Nieminen TE-toimiston palveluja.

Elinvoima tehostaa yrityspalveluja

Heinolan uusi elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari lupasi yrittäjille, että Heinolan elinkeinopalvelut tulee tehostamaan organisaatiomuutoksella toimintaansa yrityksille. Kesäkuun alusta lähtien Liisa Koski-Lukkari siirtyi elinvoimajohtajaksi ja entinen elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä siirtyi hankejohtajaksi vetämään kehityshankkeita ja palvelemaan kaupunkiin haettavia investoreita.

Koski-Lukkari perusteli muutosta ja panostuksen lisäystä Heinolan kaupungin uudistumisella ja yritysten sekä yksityisten henkilöiden palvelutarpeilla.

– Kevään aikana yksityisten henkilöiden kiinnostus tonttien ostoon on kasvanut ja yritykset investoivat mm. toimitilojen rakentamiseen ja kaupungilta ostettujen kiinteistöjen kehittämiseen. Tämä edellyttää kaavamuutoksia, kaavoitusten käynnistämisiä, yhteistä suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä investoivien yritysten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa, kertoi Koski-Lukkari.

– Heinolassa on yli tuhat pk-yritystä. Haluamme rakentaa yhteistyötä kaikkien heinolalaisten yritysten kanssa. Jalkatyötä on paljon tehtävänä ja erilaisia kaupungin kehittämistyöpajoja ja muita tilaisuuksia järjestetään yrityksiä varten jatkossa yhä suunnitelmallisemmin. Asiakastyöhön osallistuvat kaupungin eri toimialojen asiantuntijoiden lisäksi myös LAB-korkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijat, sanoi Liisa Koski-Lukkari.

 

 

Categories: Yleinen