Hissien rakentamiseen lähes puolet tukea ARAlta

Published by kari@k-systems.fi on

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tukee taloyhtiöitä ja yhteisöasiakkaita uusien hissien rakentamisessa sellaisiin kerrostaloihin, joissa ei ole ennestään hissiä. Hissin asentamisen kustannuksiin voi saada valtiolta jopa 45 prosenttia avustusta.
Hissin asentaminen ja esteettömien kulkuyhteyksien toteuttaminen kerrostaloon parantaa ennen kaikkea asumismukavuutta ja lapsiperheiden elämää sekä pidentää kotona asumisen mahdollisuuksia seniorikansalaisille.

Kaupunki apuna hankkeissa
Heinolan kaupunki on mukana aktivoimassa taloyhteisöjä hissien rakentamiseen.
– Me avustamme FCG:n kanssa lupien ja hakemusten teossa, sillä avustuspäätökset pitää hakea ennakkoon ARAlta ennen kuin hissihankkeen voi käynnistää. Elinvoiman tarjoama apu on asiakkaille maksutonta, kertoo elinkeinopäällikkö Timo Kaattari.

– Vanhojen kerrostalojen remontointi ja uudistaminen on tärkeä osa Heinolan keskustan elinvoimaisuuden ja asumismukavuuden kehityskampanjaa. Se on yksi konkreettinen toimenpide uusien asukkaiden houkuttelemiseksi paikkakunnalle. Viihtyisyyden ja saavutettavuuden lisäksi uudistushankkeet nostavat keskustan kiinteistöjen arvoa, tietää Timo Kaattari

Uusia ideoita kaivataan
Heinolan elinvoima ottaa Kaattarin mukaan mielellään vastaan myös ehdotuksia vastaavanlaisista, asumisviihtyisyyttä lisäävistä kehitystoimista kerros- ja rivitaloissa. Elinvoima voi ohjata asiantuntija-apua mm. rakennuslupien, asemakaavamuutosten sekä erilaisten tukien ja lainojen hakemiseen.

Taloyhtiöille ja -yhteisöille
Hissiavustusta voivat hakea taloyhtiöt ja yhteisöasiakkaat. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä uusien hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Avustusta saa uuden hissin asentamiseen sellaiseen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ennestään ole hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä.

Hissihankkeen yhteydessä suositellaan yleisesti myös esteettömyyskorjausten tekemistä. Niihinkin on mahdollista hakea esteettömyysavustusta esim. porrashissien toteuttamiseen ja esteettömän sisäänkäynnin parantamiseen kynnyksiä ja tasoeroja madaltamalla. Esteettömyysavustuksen tarkoitus on edistää kotona asumista mahdollistamalla liikuntarajoitteisten asukkaiden pääsy asuinrakennukseen ja sen yleisiin tiloihin.

Avustuksia alkaen kolmen asunnon taloihin
Avustuskelpoisen asuinrakennuksen tulee olla vähintään kolme asuntoa käsittävä rakennus, jossa on vähintään kaksi asuntoa päällekkäin. Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä, ja sen pinta-alasta vähintään puolet on oltava asuinkäytössä. Avustusta voidaan myöntää kohteisiin myös silloin, kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Avustuksia voi hakea ARAsta ympäri vuoden, ja niitä myönnetään niin kauan kuin määrärahaa vuositasolla riittää. Hakijan on oltava rakennuksen omistava yhteisö. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

ARA myöntää myös muita asuinrakennuksiin liittyviä avustuksia, ja niidenkin hakemiseen voidaan tarvittaessa saada apua. Avustuksia haetaan ARAn verkkoasioinnissa.

Lisätietoa ja ohjeita hissiavustuksesta ARAn sivuilta tästä linkistä.

Miten hanke käynnistetään
Hissihankkeen toteutus on aina luvanvaraista ja vaatii perusteellisen, ammattilaisten tekemän suunnitelman. Heti aluksi kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä elinkeinopäällikköön ja keskustella etenemisestä ja siinä tarvittavasta asiantuntija-avusta.
Heinolan kaupunki pyrkii avustamaan taloyhtiöitä hankkeissa vuonna 2022 kaupungin talousarvioon varattavalla määrärahalla.

Rakennusvalvonnasta saa hankkeen käynnistämiseksi tietoa luvista, rakennusteknisistä reunaehdoista sekä mahdollisista suojelukysymyksistä. Sen jälkeen, kun taloyhtiössä/yhteisössä on tehty päätös etenemisestä, prosessi kulkee pääpiirteittäin seuraavasti:

  • Hankesuunnittelu eli miten hissi voidaan toteuttaa
  • Hankkeen esittely rakennusvalvonnalle/ennakkolausunnot
  • Hankkeen taloudellinen laskelma
  • Rahoituksen selvitys pankista tai laitetoimittajalta
  • Toteutuksen kilpailuttaminen
  • Lopulliset lupa-asiat
  • Yhtiökokouksen päätös hankkeesta ja rahoituksesta
  • Avustusten haku ARAlta: hissiavustus, esteettömyysavustus
  • Toteutus

Lisätiedot
Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
050 576 8600
timo.kaattari@heinola.fi

Vastaava rakennustarkastaja
Juha Mara,
044 797 8572
juha.mara@heinola.fi

 

 

Categories: Yleinen