Hoitajapulaan apua koulujen ja työelämän yhteistyöllä

Published by kari@k-systems.fi on

Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto (SDO) kouluttavat uusia hoiva-avustajia Päijät-Hämeessä. Vahvasta kouluttajien ja työelämän yhteistyöstä haetaan apuja hoiva-alan työvoimapulaan.
Ammatilliset oppilaitokset Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto saivat yhdessä avustuksen hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta eli Jotpasta. Rahoitus mahdollistaa Päijät-Hämeen alueelle 30 lisäopiskelupaikkaa ja lisätuen jo opiskeleville opiskelijoille kevääseen 2024 saakka. Avustuksella tehdään myös hoiva-avustajan koulutusta tunnetuksi ja innostetaan uusia osaajia alalle.

– Päijät-Hämeessä alalla on valtava työvoimapula ja hoitopaikkoja on jouduttu jo sulkemaan sen vuoksi. Meillä on yhteinen huoli tilanteesta ja alan vetovoimasta. Haluamme yhdessä kertoa alasta ja tarjota mahdollisimman monelle oman väylän hoiva-alalle, sanoo opiskelijapalvelujohtaja Birgitta Volotinen Diakoniaopistosta.

– Hoiva-avustajakoulutus on hyvä mahdollisuus kouluttautua tärkeään ja ihmisläheiseen työhön oppimalla asioita koulussa ja työpaikalla. Meillä Päijät-Hämeessä ikääntyvien määrää on kasvamassa edelleen, minkä vuoksi tarvitsemme osaavia ja hoivatyöstä kiinnostuneita ihmisiä koulutukseen ja sitä kautta työelämään, painottaa puolestaan Koulutuskeskus Salpauksen opetusalapäällikkö Irina Oksanen

Hoiva-avustajaksi helposti ja nopeasti

Hoiva-avustajaksi opiskelu sopii henkilölle, joka haluaa kouluttautua nopeasti ja saada lähes varmasti itselleen töitä. Käytännössä hoiva-avustajaksi voi valmistua alle vuodessa suorittamalla kaksi tutkinnon osaa lähihoitajan koulutuksesta. Tämä pätevöittää hoitoalan avustaviin tehtäviin kuten asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

– Hoiva-avustaja työskentelee esimerkiksi ikääntyneiden tai vammaisten kanssa ja auttaa heitä esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja liikkumisessa, kertoo Birgitta Volotinen.
Avustajaksi voi opiskella joko oppisopimuksella, monimuotokoulutuksessa tai työvaltaisesti. Työvaltaisessa opiskelussa haetaan ensin opiskelupaikka koulusta, minkä jälkeen työssäoppimisen paikka etsitään yhdessä. Mikäli hakija haluaa opiskella oppisopimuksella, hänen on ensin etsittävä oppisopimuspaikka ja vasta sen jälkeen voi hakea koulutukseen.
Hoiva-avustajaksi opiskelevat harjoittelevat runsaasti käytännön työtehtäviä. Opettajalta saa tukea sekä teorian että käytännön oppimiseen. Oppilaitokset tarjoavat opiskelijoille myös muuta tukea oppimisen haasteiden taklaamisessa ja opintojen suorittamisessa.

Myöhemmin hoiva-avustajaksi valmistunut voi jatkaa opintoja lähihoitajaksi, mikäli hän haluaa syventää osaamista ja siirtyä avustavista tehtävistä hoidollisempiin.

Laadukasta koulutusta hoiva-alalle

Sekä Koulutuskeskus Salpauksella että Suomen Diakoniaopistolla on pitkä kokemus sote-alan koulutuksesta.

– Kummallakin on myös laajat työelämäyhteistyön verkostot Päijät-Hämeen alueella, Irina Oksanen sanoo.
Yhdessä työelämäverkostojen kanssa varmistetaan koulutuksen laadukkuus ja yhdistetään voimat hoitajapulan vähentämiseksi.

– Lopulta kyse ei ole pelkästään työvoimapulan paikkaamisesta, vaan siitä, että meillä on osaavia ihmisiä mahdollistamassa asiakkaille mahdollisimman hyvä hoiva ja elämä, Volotinen toteaa.

Hoiva-avustajien koulutus on jo käynnistetty kummassakin oppilaitoksessa. Opiskelusta kiinnostuneet voivat hakea kumpaan tahansa kouluun. Hakeminen tapahtuu oppilaitosten nettisivujen kautta.

Tutustu hoiva-avustajan koulutukseen

Salpaus hoiva-avustaja koulutus.

Suomen diakoniaopiston koulutus.

Tapahtumissa

  • Kohti koulutusta -tapahtuma Palvelutorilla 7.2.2023
  • DuuniExpo Mukkulankadulla 15.2.2023
  • Päijät-Soten järjestämä rekrytapahtuma Palvelutorilla 21.2.2023

 

Categories: DuunitreffitYleinen