Heinola – pieni suurkaupunki yrittäjille

Heinola on kokoaan isompi ja monipuolisempi kaupunki kasvua hakeville yrityksille ja kannattavaa sijoituskohdetta etsiville investoijille.

Merkittävää Heinolassa on erityisesti laaja kierrätysteknologiaan perustuva yritystoiminta sekä useiden metalli- ja puunjalostusalan toimijoiden sijoittuminen paikkakunnalle.  Monipuolista kasvua ja kehitystä tukee myös kaupungin panostukset biotalouden kehittämiseen.

Puhtaan luonnon ja Päijänteen vesistön keskelle perustettu kaupunki tarjoaa ihanteelliset olosuhteet myös matkailualan palveluja tarjoaville yrityksille.

Ympäristöä kunnioittaen
Heinolassa toimii nyt noin tuhatkunta erikokoista yritystä. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on usein takanaan pitkä ja menestyksekäs historia.  Tämän päivän teollinen yritystoiminta nojaa vahvasti kestävään kehitykseen, ympäristön huomioon ottamiseen ja biotalouden hyödyntämiseen.

Suuria teollisia toimijoita Heinolassa edustavat mm. Stora-Enso Oyj:n Flutingtehdas, Suomen suurin yksityinen saha, Versowood Oy ja maamme suurin ja monipuolisin kierrätysalan yritys Kuusakoski Oy. Isojen toimijoiden rinnalle ja niiden synergiaetuja hyödyntämään on syntynyt useita korkean osaamisen puunjalostus – ja metalliteollisuuden toimijoita.

Hyvät kulkuyhteydet

Heinola on hyvien kulkuyhteyksien varrella. Pääkaupunkiseudulta Heinolaan on vain tunnin ajomatka. Puolet Suomen liike-elämästä on 150 kilometrin säteellä Heinolasta ja 1,5 miljoonaa suomalaista on tavoitettavissa reilussa tunnissa.

Teollisuutta palvelee myös rautatieyhteys Lahden kautta pääkaupunkiseudulle ja etelän satamakaupunkeihin. Heinolasta on myös luonnonkaunis vesistöyhteys Lahteen, Päijännettä pitkin Jyväskylään ja Keiteleelle sekä laajaa Kymijokea myöten Kimolan uuden kanavan kautta Kouvolan seudulle.

Valmiita tiloja ja tontteja

Heinolassa kohtaavat järkevä kustannustaso ja hyvät sijoittumismahdollisuudet.

Heinolassa on valmiiksi kaavoitettuja teollisuustontteja kymmeniä tuhansia neliöitä odottamassa lohkomista ja rakentamista. Paikkakunnalla on tarjolla myös valmiita tiloja teollisuudelle ja palvelualanliiketoiminnalle.

Tutustu teollisuustila- ja tonttitarjontaan.

Valmiutta tukea yritystoimintaa

Pienen ja tiiviin organisaationsa ansiosta Heinolan kaupungin elinvoimapalvelut pystyvät tarjoamaan kaupunkiin sijoittuville yrityksille kaikki niiden tarvitsemat palvelut yhden luukuun periaatteella. Kaavoitusasiat, rakennusluvat ja lupamenettelyt saadaan liikkeelle joustavasti kaupungin viranhaltijoiden ripeällä yhteistyöllä. Paikkakunnalta ja lähialueilta löytyy myös laaja-alaista osaamista edustavaa työvoimaa.

Heinola ottaa vastuuta tulevaisuudestaan

Heinolan kaupunki ottaa vahvasti vastuuta pitkän aikavälin tulevaisuudestaan. Heinolan elinvoimapalvelut on koonnut mittavan hankesalkun, josta rakennetaan uutta liiketoiminta-aihioita LAB ammattikorkeakoulun ja LUT yliopiston kanssa. Kehityshankkeita koordinoidaan eri asiantuntijoiden opastuksella ja ELY-keskuksen tuella.

Tarjolla on niin tuotekehityspalveluja eri toimialoille kuin myös tutkimustietoa ja dataa kasvua hakeville yrityksille.

Yksi merkittävimmistä hankkeista on Vihreän kasvun Biokylä -hanke, joka käynnistettiin vuonna 2019 ja se kestää aina vuoteen 2021 saakka. Hankkeessa selvitetään tutkimuksien ja asiantuntijoiden avulla Heinolan seudun mahdollisuuksia tarjota raaka-aineita biotaloudelle ja käynnistää laajamittaista biotalouteen liittyvää uutta liiketoimintaa Heinolassa.