Kesätyösetelillä taas töitä nuorille – kampanja käynnistyy 13.3.

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan Lions clubit, Heinolan seurakunta, Heinolan työnantajayhdistys ja Heinolan Yrittäjät ja Jyränkölä toteuttavat yhdessä Heinolan kaupungin kanssa myös tänä vuonna nuorille tarkoitetun kesätyösetelikampanjan, jolla tarjotaan palkkatukea nuorten työllistämiseen kesäkaudeksi.

Kesätyöseteliä voivat hyödyntää heinolalaiset yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet, joilla ei ole maksamattomia verorästejä.

Setelillä työnantaja voi työllistää 14–17-vuotiaan heinolalaisen nuoren, joka ei ole päässyt Heinolan kaupungin tai Heinolan seurakunnan tarjoamiin kesätyöpaikkoihin. Kesätyösetelin arvo on 250 euroa ja sen käyttö edellyttää, että yritys työllistää nuoren vähintään 500 euron arvosta. Työ tulee tehdä pääsääntöisesti 1.6.– 31.8.2022 välisenä aikana.

Työsuhteen pituuden, työajat ja palkkauksen määrittelee jokainen työnantaja oman työehtosopimuksensa mukaisesti.  Työsopimusta laatiessa huomioitava laki alle 18 v. työntekijöistä.  Myös kaikki muut työnantajavelvoitteet hoidettava. Sopimusta tehtäessä tulee huomioida, että alle 15-vuotiaan työsopimuksen allekirjoittajana on huoltaja.

Kesätyöseteleitä on jaossa rajallinen määrä ja niitä jaetaan siinä järjestyksessä 13.3.2023 alkaen kuin edellä mainituin kriteerein täytettyjä työsopimuksia toimitetaan. Viime vuonna kesätyöseteleillä saatiin työllistettyä 130 nuorta.

Jyränkölän työllistämispalvelut välittää hakemukset

Kesätyösetelien käytännön jakelusta nuorille vastaa Jyränkölän setlementin työllistämispalvelut. Nuoret voivat hakea kesätyöseteliä Jyränkölän verkkopalveluista Työllistäminen.

Lisätietoja kesätyösetelistä saa sähköpostilla osoitteesta seteli@heinola.fi tai Jyränkölän verkkopalvelusta (www.jyrankola.fi) ja Facebookista Kesätyöseteli Heinola

Näin kampanja toimii

1) Nuori tulostaa materiaalit (infokirjeen ja työsopimuspohjat 2 kpl) verkosta

2) Nuori etsii työn.

3) Työn löydyttyä nuori tekee työnantajan kanssa työsopimuksen kahtena kappaleena, joista toinen sopimus jää työnantajalle ja toinen työntekijälle.  HUOM! Alle 15- vuotiaan työsopimuksen allekirjoittajana on huoltaja.

4) Nuori toimittaa kopion omasta työsopimuksestaan sähköpostilla osoitteeseen seteli@heinola.fi ja saa vastauksena henkilökohtaisen numeroidun kesätyösetelin.

5) Nuori toimittaa saamansa kesätyösetelin välittömästi työnantajalle, jotta työnantaja varmistuu siitä, että nuori on saanut kesätyösetelin.

6) Työnantaja toimittaa kesätyösetelin heti kesätyön päätyttyä tai viim. 31.8.2022 setelissä olevien ohjeiden mukaisesti osoitteella:
Heinolan kaupunki, Elinvoima/kesätyöseteli,
Heinolan kaupunki PL 1001, 18101 Heinola
Käyntiosoite arkisin klo 8–15.30: Torikatu 8, 18100 Heinola

Tilitoimisto tilittää työnantajalle tuen syyskuun aikana.

Categories: Yleinen