Kesätyösetelillä töitä yli sadalle nuorelle Heinolassa

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan Lions clubit, Heinolan seurakunta, Heinolan työnantajayhdistys ja Heinolan Yrittäjät ja Jyränkölä toteuttavat yhdessä Heinolan kaupungin kanssa myös tänä vuonna nuorille tarkoitetun kesätyösetelikampanjan, jolla tarjotaan palkkatukea yli sadalle nuorelle kesätöihin.

Kesätyöseteliä voivat hyödyntää heinolalaiset yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet, joilla ei ole maksamattomia verorästejä.

Setelillä työnantaja voi työllistää 14–17-vuotiaan heinolalaisen nuoren, joka ei ole päässyt Heinolan kaupungin tai Heinolan seurakunnan tarjoamiin kesätyöpaikkoihin. Kesätyösetelin arvo on 250 euroa ja sen käyttö edellyttää, että yritys työllistää nuoren vähintään 500 euron arvosta. Työ tulee tehdä pääsääntöisesti 1.6.– 31.8.2022 välisenä aikana.

Työsuhteen pituuden, työajat ja palkkauksen määrittelee jokainen työnantaja oman työehtosopimuksensa mukaisesti. Työsopimusta laatiessa huomioitava laki alle 18 v. työntekijöistä. Myös kaikki muut työnantajavelvoitteet hoidettava. Työn hakeminen ja työsopimusten teosta vastaa työtä hakeva nuori itse.

Budjetti lähes 30 000 euroa

Kesätyöseteli-kampanjan budjetti on ollut viime vuosina 28 000 euroa, joka tilitetään täysimääräisesti setelien hakijoille. Budjetti kootaan osallistuvilta järjestöiltä ja kaupungilta.

Budjetin kokoamisesta ja tukien jakamisesta vastaa Lions Club Heinola Jyränkö, jonka puuhamies Seppo Laakso on koko kampanjaidean isä ja käynnistäjä.

– Vuonna 2013 aloitettu Kesätyöseteli-kampanja ideoitiin Verkostosta Voimaa rakennemuutoshankkeen aikana, kun kokosimme paikallisia toimijoita mukaan tukemaan nuorten työllistämistä Heinolassa. Idea otettiin hyvin vastaan ja kesätyöseteli-kampanjasta syntyi perinteinen tapa tukea nuoria, kiittelee emeritus hanketyöntekijä Seppo Laakso.

Hyvä yhteistyömalli on jatkanut menestyksellistä elämäänsä Lions Club Heinola Jyrängön ja Jyränkölän yhteistyöllä. Heinolan kaupunki tukee kesätyöseteliä 20 000 eurolla vuodessa.

Jyränkölän työllistämispalvelut välittää hakemukset

Kesätyösetelien käytännön jakelusta nuorille vastaa Jyränkölän setlementin työllistämispalvelut. Nuoret voivat hakea kesätyöseteliä Jyränkölän verkkopalveluista osoitteesta https://www.jyrankola.fi/tyollistaminen.

Lisätietoja kesätyösetelistä saa sähköpostilla osoitteesta seteli@heinola.fi tai Jyränkölän verkkopalvelusta (www.jyrankola.fi) ja Facebookista (Kesätyöseteli Heinola)

Näin kampanja toimii

1) Nuori tulostaa materiaalit (infokirjeen ja työsopimuspohjat 2 kpl) verkosta https://www.jyrankola.fi/tyollistaminen.

2) Nuori etsii työn.

3) Työn löydyttyä nuori tekee työnantajan kanssa työsopimuksen kahtena kappaleena, joista toinen sopimus jää työnantajalle ja toinen työntekijälle.  HUOM! Alle 15- vuotiaan työsopimuksen allekirjoittajana on huoltaja.

4) Nuori toimittaa kopion omasta työsopimuksestaan sähköpostilla osoitteeseen seteli@heinola.fi ja saa vastauksena henkilökohtaisen numeroidun kesätyösetelin.

5) Nuori toimittaa saamansa kesätyösetelin välittömästi työnantajalle, jotta työnantaja varmistuu siitä, että nuori on saanut kesätyösetelin.

6) Työnantaja toimittaa kesätyösetelin heti kesätyön päätyttyä tai viim. 31.8.2022 setelissä olevien ohjeiden mukaisesti osoitteella:
Heinolan kaupunki, Elinvoima/kesätyöseteli, Heinolan kaupunki PL 1001, 18101 Heinola
Käyntiosoite: Torikatu 8, 18100 Heinola

Tilitoimisto tilittää työnantajalle tuen syyskuun aikana.

Categories: DuunitreffitYleinen