Koronapassi hyllylle – tilaisuudet seis ja asiakastilat kiinni

Published by kari@k-systems.fi on

Valtioneuvosto päättänyt rajoittaa koronapassin käyttöä vaihtoehtona alueellisille koronarajoituksille. Päijät-Hämeessä tämä tarkoittaa käytännössä yleisten tilojen ja tapahtumien sulkemista suuremmilta tilaisuuksilta.
Hallitus hyväksyi tiistaina 28.12. tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitetun asetuksen koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti. Asetus tuli voimaan torstaina 30.12.2021 kello 00.
Asetuksella rajoitetaan poikkeuksellisesti koronapassin vaikutuksia siten, että 30.12.2021–20.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

Asetus koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja, joihin kohdistuu voimassa olevia rajoituksia. Alueelliset viranomaiset päättävät, millaisia rajoituksia alueilla on käytössä.
Tätä poikkeusta sovelletaan leviämisvaiheen sairaanhoitopiirien alueilla, johon kuuluu valtaosa Suomen sairaanhoitopiireistä mukaan luettuna Päijät-Häme.
Valtioneuvoston mukaan kyseessä on poikkeuksellisen epidemiatilanteen edellyttämä tilapäinen sääntely, jolla osaltaan turvataan oikeutta terveyteen ja hyvinvointiin hillitsemällä taudin nopeaa leviämistä.

Lakimuutos koronapassin käyttöön tulossa

Joulun jälkeen kokoontunut sote-ministerityöryhmä on päättänyt aloittaa pikaisesti valmistelun koronapassia koskevan säännöksen muuttamiseksi siten, että yleisötilaisuuksiin ja asiakastiloihin kohdistuvia rajoitustoimia olisi jatkossa mahdollista kohdentaa tarkemmin. Nyt tehty koronapassin hyllytyspäätös sulkee käytännössä kaikki yleisö- ja asiakastilat.
Hallituksen ajatuksena oli, että rajoitusten ulkopuolelle olisi jo tässä vaiheessa voitu rajata matalan riskin tilaisuudet. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti katsoi kuitenkin, ettei jaottelu ole mahdollista nykyisillä säännöksillä ja asetus tuli voimaan kaikessa ankaruudessaan.

Etelä-Suomen AVI sulki Päijät-Hämeen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta. Päijät-Hämeessä ja Heinolassa näihin lukeutuvat sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun toimintaan.

Rajoitus koskee Päijät-Hämeessä seuraavia toimijoita

1) Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta tai Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat.
2) Yksityiset elinkeinonharjoittajat.
3) Kunnat ja kuntayhtymät.
4) Uskonnolliset yhdyskunnat.
5) Julkisoikeudelliset laitokset.

Tehtyä päätöstä ei sovelleta kuitenkaan oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Määräys ovat voimassa ajalla 30.12.2021-12.1.2022.

Lähteet:
Valtioneuvosto, STM, AVI Etelä-Suomi

Categories: Yleinen