Kuljetusalalle tukea polttoaineiden hinnannousun vaikutuksiin

Published by kari@k-systems.fi on

Hallitus varaa kuljetusalan tukemiseksi n. 75 miljoonaa euroa. Lisäksi valmistellaan logistiikka-alan vihreän siirtymän edistämiseksi tukikokonaisuutta, johon varataan 20 miljoonaa euroa. Myös sairausvakuutuksen matkakorvauksia korotetaan polttoaineiden hinnannousun takia.
Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta, tammikuu-maaliskuun ajalta 2022.

Myös Finnvera osallistuu kuljetusalan tukitalkoisiin tarjoamalla käyttöpääoman rahoitustukea lainoin tai takauksin. Finnvera voi myöntää rahoituksen yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Rahoitus voi sisältää laskennallista valtiontukea.

Kuljetusalan vihreän siirtymän edistämiseksi hallitus valmistelee toimenpidekokonaisuuden, jossa tuetaan sähkö- ja kaasukäyttöisen kuorma- ja pakettiautokaluston hankintoja sekä liikennesähkön ja -kaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin kehittämistä. Tähän varataan 20 miljoonaa euroa. Kokonaisuudesta linjataan julkisen talouden suunnitelman käsittelyn yhteydessä huhtikuussa 2022

Nyt linjatut toimet tukevat hallituksen helmikuussa tekemää päätöstä ammattidieselverojärjestelmän valmistelun aloittamisesta. Valmistelun aikana arvioidaan, toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän pohjalta vai siten, että dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta. Valmistelussa huomioidaan hallituksen ilmastotavoitteet.

Korotuksia sairasvakuutus- ja kelakyytien korvauksiin

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi korotuksista myös sairausvakuutuksesta maksettaviin matkakorvauksiin. Sairaankuljetuksen ja ns. kela-taksien korvaustaksan korotukset lisäisivät valtion rahoitusosuutta noin 7-8 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Lisäksi korotetaan oman auton käytön kilometrikorvausta, mikä ei aiheuta lisäkustannuksia.

Ministerityöryhmä katsoo, että ilman korotuksia kuljetukset saattavat vaarantua, mikä voisi pahimmassa tapauksessa muodostaa tosiasiallisen esteen terveyspalvelujen käyttämiselle ja sairasvakuutettujen perusoikeuden toteutumiselle.

Esimerkiksi suorakorvausmenettelyyn liittyvien taksimatkojen osalta riskinä olisi, että polttoaineen hinnan nousun johdosta autoilijoiden ei olisi enää kannattavaa ajaa Kansaneläkelaitoksen korvaamia matkoja nykyisillä hinnoilla.

 

 

 

 

Categories: Yleinen