Kulttuurialan neljäs koronatuen haku alkaa

Published by kari@k-systems.fi on

Taiteen edistämiskeskus jakaa koronatukea yhteensä noin 15 miljoonaa euroa taiteilijoille, kulttuurialan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialan toiminimille. Hakuaika koronatuelle alkaa maanantaina 29. maaliskuuta päättyy 15. huhtikuuta kello 16.00.

Rahoituksella turvataan työskentelyn ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä. Tuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville toiminimille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta koronaepidemian vuoksi.

Tukea voivat hakea myös taiteen ja kulttuurin ammattiryhmät, jotka eivät yleensä ole Taiteen edistämiskeskuksen asiakkaita. Yleensä Taike tukee apurahoin vain ammattitaiteilijoita ja taidejournalisteja. Nyt haun piiriin kuuluu laajemmin taiteen ja kulttuurin kentällä työllistyvät ammattilaiset.

Hakija voi käyttää apurahaa esimerkiksi taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun ammattitaidon ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun tai tuotannon markkinointi- ja kehitystyöhön.

Yksityishenkilöt voivat hakea apurahaa, jonka suuruus on 4 000 euroa. Se on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn. Toiminimet voivat hakea valtionavustusta, jonka suuruus on 4 000 tai 8 000 euroa. Suurempi tuki voidaan myöntää, jos toiminimi työllistää hakijan lisäksi muita henkilöitä.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä kesäkuun puoliväliin mennessä. Tuki tulee käyttää 31.8.2021 mennessä.

Linkki Taiken sivuille ja hakupalveluun

Lisätietoja
0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi 

Categories: Yleinen