Kustannustuen kolmas kierros eduskunnassa – yksinyrittäjät mukaan

Published by kari@k-systems.fi on

Hallitus antoi torstaina 4.3.2021 lakiesityksen eduskunnalle kustannustuen kolmannen kierroksen toteuttamisesta yrityksille ja yksinyrittäjille. Tukipakettiin varataan 380 miljoonaa euroa jaettavaksi yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa.

Tavoitteena on käsitellä tuki eduskunnassa niin, että haku voisi käynnistyä huhtikuun loppupuolella. Tuen jakamisen perusperiaatteet säilyvät ennallaan, mutta hallitus ehdottaa kustannustukilakiin nyt muutoksia, joilla tukea voitaisiin myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille,

Heinolan elinvoimapalvelut auttaa tukien haussa
Heinolan elinvoimapalvelut varautuu auttamaan yrityksiä ja yksinyrittäjä uuden kustannustuen hakemisessa, kun laki astuu voimaan eduskuntakäsittelyn ja presidentin vahvistuksen jälkeen.
Kustannustukilakiin tehdään mahdollisesti muutoksia, jotka johtuvat sulkutoimenpiteiden piirissä oleville yrityksille suunnatusta kohtuullisesta korvauksesta. Muutokset tullaan antamaan joko nyt annettua lakiesitystä täydentävänä hallituksen esityksenä eduskunnan valiokuntakäsittelyn aikana tai erillisenä esityksenä riippuen valmistelun etenemisestä.

Tuen ehtona yrityksen liikevaihdon lasku
Kustannustuen kolmas hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa myöhemmin asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella.

Yksinyrittäjät hakevat tukea jatkossa Valtiokonttorista
Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa kustannustukea. Erillisestä kuntien myöntämästä yksinyrittäjätuesta ei järjestetä uutta hakukierrosta. Jatkossa tukea maksettaisiin yksinyrittäjille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.
Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. Jatkossakaan ei olisi alarajaa sille, mikä tukeen oikeutetun yrityksen liikevaihdon tulee olla.
Yksinyrittäjät ja pienyritykset ovat aiemminkin voineet hakea kustannustukea, mutta edellisillä hakukierroksilla tukea ei ole myönnetty yrityksille, joiden tuki on jäänyt laskennallisesti alle 2000 euron alarajan.

Tuen enimmäismäärä nousee miljoonaan euroon
Tuen enimmäismäärä kasvaa, mikä vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Yritys voisi saada tukea miljoona euroa, kun aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.
Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 1,8 miljoonaan euroa. Aiemmin katto on ollut 800 000 euroa.

Maaliskuun sulkutoimien menetyksiä korvataan
– Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan myös kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin uudet maaliskuussa ilmoitetut sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Nyt annettu hallituksen esitys kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta kohdentuu näitä maaliskuun sulkutoimia edeltävään yritystoimintaan, tarkentaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Lue lisää koronatuesta TEM:n sivuilta

Categories: Yleinen