Kustannustuen neljäs hakukierros käynnistyy 17.8. ­–suurille yrityksille sulkemiskorvausta

Published by kari@k-systems.fi on

Kustannustuesta järjestetään neljäs hakukierros, jossa yritykset voivat hakea tukea maalis-toukokuun ajalta. Myös keskisuurille ja suurille yrityksille tarjotaan mahdollisuutta hakea sulkemiskorvausta.
Laki astui voimaan heinäkuun 1. päivä. Valtiokonttori on avannut sulkemiskorvauksen haun heinäkuussa ja kustannustuen neljäs hakukierros avataan 17.8. Hallitus on varannut korvausten hakuun rahoitusta 200 miljoonaa euroa.

Kustannustuen neljäs hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.

Lue lisää uudesta Kustannustuesta.

Lisäksi keskisuurille ja suurille yrityksille maksetaan erillistä korvausta, jos niiden toimitilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian vuoksi.

Korvauspäätös sisältää kolme eri tukea, jotka ovat kustannustuki, keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus ja kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Kustannustuen ehdot säilyvät ennallaan

Kaikkien toimialojen yritykset voisivat jatkossakin hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa erikseen asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuuluisi asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen olisi perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Yksinyrittäjät voisivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki olisi vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä olisi jatkossakin miljoona euroa.

Suurille ja keskisuurille yrityksille sulkemiskorvausta

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus koskee yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin keväällä tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla.

Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilailla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Keskisuurille ja suurille yrityksille maksetaan korvauksena 70 prosenttia sulkemisajan tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä kattamaan tuloilla. Tuen ehtona on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia sulkemiskaudella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluu konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkastellaan konsernitasolla.

Tuen enimmäismäärä on 1,8 miljoonaa euroa. Tuesta vähennetään sulkemisaikaan ja koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset sekä muut samoihin kustannuksiin kohdistuvat valtiontuet. Yrityksen on hakemuksessaan toimitettava tilintarkastajan tarkastusraportti tukikauden liikevaihdosta, voitto-osuudesta ja kustannuksista, vertailukauden liikevaihdosta ja saaduista vakuutuskorvauksista tai muusta valtiontuesta.

Mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvausten haku käynnissä

Mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvauksen haku on parhaillaan käynnissä Valtiokonttorissa. Haku päättyy 31.8.2021 kello 16.15.
Valtiokonttori pahoittelee, että hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa. Hakemusten käsittelyaika vaihtelee huomattavasti, mutta keskimäärin se vaihtelee 21-45 vrk:n välillä.

Sulkemiskorvaus koskee yrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

Linkki mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvauksen hakusivuille.

 

Suurille yrityksille tukea entistä joustavammin

Sulkemiskorvaukseen sovelletaan uutta EU:n valtiontukiohjelmaa, jossa koronatukien maksimisumma on 10 miljoonaa euroa. Tukiohjelma edellyttää vielä Euroopan komission lopullista hyväksyntää.

Tukiohjelmalla olisi mahdollista myöntää myös niin sanottua kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta niille yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 1,8 miljoonaa euroa on jo täynnä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea. Tämä helpottaa erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten tilannetta.

Tuen ehdot poikkeavat hieman tavallisesta kustannustuesta. Tukena maksettaisiin osuus tukikauden tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä tuloilla kattamaan. Tuen osuus olisi liikevaihdon laskua vastaava prosenttiosuus, josta vähennettäisiin 30 prosenttiyksikön omavastuu.

Tuen ehtona olisi, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluisi konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkasteltaisiin konsernitasolla.

Seuraa korvausten avautumisen valmistelua tästä linkistä TEM:n sivuilta.

Lisätietoa Kustannustuen hakutilanteesta Valtiokonttorin sivuilta.

Lisätietoa Sulkemiskorvausten hakutilanteesta Valtiokonttorin sivuilta.

 

 

Categories: Yleinen