Kustannustuen neljäs kierros eduskunnan käsittelyyn

Published by kari@k-systems.fi on

Hallitus on antanut eduskunnalle uuden lakiesityksen neljännestä kustannustuesta, jolla yritykset voivat hakea tukea maalis-toukokuulta. Tuen ehdot on tarkoitus säilyttää ennallaan. Lisäksi keskisuurille ja suurille yrityksille on tarkoitus maksaa erillistä korvausta, jos niiden toimitilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian vuoksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021, jonka jälkeen Valtiokonttori avaa sulkemiskorvauksen haun heinäkuussa ja kustannustuen neljännen hakukierroksen elokuussa. Rahaa hallitus on varannut budjettiin uusia tukia varten 200 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys sisältää kolme eri tukea, jotka ovat kustannustuki, keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus ja kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Hakuehdot ennallaan

Kustannustuen neljäs hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat jatkossakin hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa erikseen asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Yksinyrittäjät voisivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä on jatkossakin miljoona euroa.

Tukea myös suuremmille yrityksille

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus koskee yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin keväällä tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla.

Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilailla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

 

Suuryrityksille tukea joustavammin

Sulkemiskorvaukseen sovellettaisiin uutta EU:n valtiontukiohjelmaa, jossa koronatukien maksimisumma on 10 miljoonaa euroa. Tukiohjelma edellyttää vielä Euroopan komission lopullista hyväksyntää.

Tukiohjelmalla olisi mahdollista myöntää myös niin sanottua kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta niille yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 1,8 miljoonaa euroa on jo täynnä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea. Tämä helpottaa erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten tilannetta.

Linkki Valtiokonttorin kustannustuki-sivustolle

Lisätietoja lakiesityksestä
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, 029 506 3732
Johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, TEM, 029 504 7105

 

Categories: Yleinen