Kustannustuki ja sulkemiskorvaus eduskunnassa – haku käynnistymässä pian

Published by kari@k-systems.fi on

Kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta on tulossa uusi hakukierros. Hallitus on antanut esityksen uusista tukimuodoista eduskunnalle helmikuussa. Lakiehdotus on tarkoitus käsitellä niin, että uusi asetus astuu voimaan maaliskuun alussa. Uusien tukien hakuajat alkanevat maalis- ja huhtikuussa.

Uuden asetuksen mukaan sulkemiskorvauksen tukikausi on 21.12.2021-28.2.2022 ja kustannustuen tukikausi 1.12.2021-28.2.2022. Tukea haetaan entiseen tapaan Valtiokonttorista.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia ovat yritykset, joiden tilat on olleet kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus ei tässä lainkohdassa ole sulkemistoimi.

Korvauksen piiriin eivät kuulu tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö on ollut sallittua. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Sulkemiskorvaus koskee alle 50 hengen yrityksiä. Suurten yritysten osalta valmistellaan erillistä tukea, joka vaatii vielä EU:n hyväksynnän.

Kustannustuen omavastuu laskee 25 prosenttiin

Uusi kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta.

Tuen aikamääreet muutetaan vastaamaan uutta tilannetta. Tukea jaetaan aikaväliltä 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden ovat pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021.  Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti lasketaan 30 prosentista 25 prosenttiin. Muutoin laki vastaa pääosin voimassa olevan lain sisältöä.

Tukien suuruudet vastaavat määrältään ja menettelyltään nykyisiä säännöksiä. Koska tuki- ja vertailukaudet määriteltäisiin uudestaan, maksettavien tukien määrät voivat poiketa aiemmista. Vertailukausien tuominen lähemmäs tukikautta tuo myös myöhemmin perustettuja yrityksiä tukien piiriin, mikäli niillä on ollut toimintaa viimeistään 1.11.2021 alkaen. Korvausten yhteenlaskettu konsernikohtainen maksimi on 2,3 miljoonaa euroa.

Lue lisää tulevista tukimuodoista Valtiokonttorin verkkosivuilta.
Categories: Yleinen