Kustannustuen kolmas hakukierros käyntiin huhtikuussa

Published by kari@k-systems.fi on

Kustannustuesta järjestetään kolmas hakukierros. Kolmannella hakukierroksella mukaan otetaan myös pienyritykset ja yksinyrittäjät.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn maaliskuun alussa ja avata haku yrityksille huhtikuussa. Yritykset ja myös yksinyrittäjät hakisivat tukea Valtiokonttorista. Tuen perusperiaatteet tulevat säilymään ennallaan, mikäli eduskunta siunaa tukiehdotuksen.

Pienille yrityksille enemmän tukea
Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jatkossa tukea maksettaisiin vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki jäisi laskennallisesti alle kyseisen summan.

Yksinyrittäjät ja pienyritykset ovat aiemminkin voineet hakea kustannustukea, mutta edellisillä hakukierroksilla havaittiin, että pienimpien, alle 70 000 euron vuosiliikevaihdon yritysten kustannustukihakemuksista on hylätty yli 80 prosenttia.

Tapahtuma-ala mukaan tuen piiriin
Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää parhaillaan myös tukimuotoa, joka sopisi myös tapahtuma-alalle.
– Tavoitteena on tukea entistä joustavammin sekä isoja että pieniä yrityksiä ja yksinyrittäjiä. Kaikkien alojen yritykset voivat hakea tukea. Selvitämme parhaillaan myös mahdollisia tapoja tukea tapahtuma-alaa erikseen, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Tuen enimmäismäärä miljoonaan euroon
Kustannustuen enimmäismäärä kasvaa, mikä vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Yritys voisi saada tukea miljoona euroa, kun aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.
Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 1,8 miljoonaan euroa. Aiemmin katto on ollut 800 000 euroa.

Tuen saamisen periaatteet ennallaan
Kustannustuen kolmas hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioitaisiin yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla.
Valtiokonttori voisi edelleen myöntää tukea harkinnanvaraisesti myös niille yrityksille, jotka eivät kuulu tiettyyn toimialaan.

Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. Jatkossakaan ei olisi alarajaa sille, mikä tukeen oikeutetun yrityksen liikevaihdon tulee olla.

Yksinyrittäjille oli aiemmin erillinen tukimuoto kunnilta. Kunnat myönsivät yksinyrittäjätukea 97 miljoonaa euroa, mikä oli noin 38 prosenttia tukeen varatusta 250 miljoonasta eurosta. Tukea myönnettiin 48 665 yksinyrittäjälle. Kunnilta haettava yksinyrittäjätuki on jo päättynyt eikä se jatku.

Lue lisää Kustannustuesta TEM-verkkopalvelusta

Categories: Yleinen